Szakdolgozatok listája

A KÖZMŰVELŐDÉSI TANSZÉK SZAKDOLGOZATAI

 

 

 

 

Év nélkül

 

 

Rakt. szám

Szerző

Cím

Konzulens

Év

 1.  

Csorba Ildikó

A fejfák mint információt hordozó jelek

T. Molnár Gizella

É. n.

 1.  

Závogyán Magdolna

A kistelepülések non-profit szervezeteinek továbblépési lehetőségei hazánkban, avagy hogyan tovább Faluszépítő Baráti Társaság

Málovics Éva

É. n.

 1.  

Gyulafalvi Csaba

Mártély művelődéstörténete

T. Molnár Gizella

É. n.

 1.  

Versegi Anikó

A reklám tegnap és ma

Hetesi Erzsébet

É. n.

 1.  

Horváth Tibor

Egy ifjúsági klub szocializációs szerepe

Hetesi Erzsébet

É. n.

 1.  

Dukai-Nagy Ádám

A felnőttképzés és a szakképzés magyarországi jelenéről, lehetőségeiről

Nagyné Terhes Irén

É. n.

 1.  

Kincses Julianna

A szeghalomvidéki hírlapok története

T. Molnár Gizella

É. n.

 1.  

Csapiné Matos Ibolya

A színház szerepe és a diákszínjátszás helye az iskolában

?

É. n.

 

 

 

 

 

1980

 

 1.  

Tóth Klára

Népi szemléletmódok az öregségről

Walmann József

1980

 1.  

Végh József

Az elitéltek szabadidő struktúrájának vizsgálata, a szabadidő szerepe a nevelésben

Apróné Laczó Katalin

1980

 1.  

Tóth Sándor

A kommunikáció helye, szerepe az elítéltek életében, nevelésében

Waldmann József

1980

 1.  

Bak Béla

A művelődés társadalmi feltételrendszerének néhány vonása

Galgóczi Anna

1980

 1.  

Rumpler Margit

A tanyaklubban szerzett információk szerepe az emberek mindennapi életében

Eszik Zoltán

1980

 1.  

Zámbori Mária

A kultúra alkotórészei közötti összefüggések elemzése

Laczó Katalin

1980

 1.  

Kralik Mária

A művelődési tevékenység vizsgálata a szegedi kenderfonó és szövőipari Vállalat munkásszállójának szakmunkástanulói körében

Galgóczi Anna

1980

 1.  

Garas Zsuzsanna

Kiskunmajsa kulturális fejlődése a felszabadulás után

Galgóczi Anna

1980

 1.  

Ördögh Judit

Az iszlám építészet néhány monumentális alkotása Európában, Afrikában és Ázsiában

Galgóczi Anna

1980

 1.  

Döme Mária

A makói Maros Néptánc együttes története

Galgóczi Anna

1980

 1.  

Opra Ilona

A ceglédi végzős szakmunkástanulók zenei műveltségi szintje

?

1980

 1.  

Szóró Ilona

A GYES és a közművelődés

Laczó Katalin

1980

 1.  

Lévai Mária

A Lajosmizsei Tanyaklub szerepe Bács-Kiskun megye közművelődési életében

?

1980

 1.  

Fodor Klára

Cigányok

Galgóczi Anna

1980

 1.  

Csapó Márta

Három nyolcadikos osztály szabadidő-szerkezetének sajátosságai

Galgóczi Anna

1980

 1.  

Börönte Erika

A zenei nevelés a zenei ismeretterjesztés tükrében, különös tekintettel Bács-Kiskun megyére

Laczó Katalin

1980

 1.  

Kurdics Erika

A tévé nélküli nap szerepe a családi életben

Galgóczi Anna

1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Fekete Emil

Propagandatevékenység egy nagyközségi művelődési házban

Kiss Tamás

1985

 1.  

Kinyó István

Szemelvények Csanádpalota közművelődésének történetéből

Galgóczi Anna

1985

 1.  

Osváth Erika

A svéd filmművészet, különös tekintettel Ingmar Bergman szimbolika rendszerére

Grúber László

1985

 1.  

Gilicze László

Lakóhelyem művelődéstörténeti emlékei – a hódmezővásárhelyi színjátszás története

?

1985

 1.  

Kardos István

A gyulai szövetkezetek „Körös” néptánc együttesének története

Kiss Tamás

1985

 1.  

Megyeri Anna

A szegedi nagy árvizek története

Galgóczi Anna

1985

 1.  

Palatinus Pál

Szakmunkásfiatalok iskolán kívüli művelődése

Galgóczi Anna

1985

 1.  

Juhászné Magyar Szilvia

Útkeresés a francia filmművészetben

?

1985

 1.  

Marik István

Fejezetek Szeged amatőr színjátszó csoportjainak történetéből 1945-1985

Kiss Tamás

1985

 1.  

Rágyanszky Zsuzsanna

A műemlékek és a műemlékvédelem szerepe a vizuális nevelésben

Kiss Tamás

1985

 1.  

Seres Beáta

Irányzatok az amerikai filmművészetben a II. világháború után

Gruber László

1985

 1.  

Vajda Tímea

Napközi és közművelődés

Eszik Zoltán

1985

 1.  

Polyefkóné Kovács Magdolna

A szórakoztató művészetek sajátosságai és funkciói, világkép-alakító hatásuk

Kiss Tamás

1985

 1.  

Rizner József

A közművelődési intézmények reklám és propaganda tevékenysége Kazincbarcikán

Kiss Tamás

1985

 1.  

Papp Emese

A felnőttek alapfokú nevelésének története

Eszik Zoltán

1985

 1.  

Pozsgai Miklós

A Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének története

Kiss Tamás

1985

 1.  

Endrédi Józsefné

Az amatőr színjátszás Csongrádon

Kiss Tamás

1985

 1.  

Szabó Enikő

Békési szerelmi népszokások

Galgóczi Anna

1985

 1.  

Keszler Gyula

A Káli-medence kisközségeiben lakók életkörülményei és művelődésük kérdései

Kiss Tamás

1985

 1.  

Szabó Ildikó

A szentesi gimnázium története

Galgóczi Anna

1985

 1.  

Szunyogh Erzsébet

Egy felvidéki család története

?

1985

 1.  

Facskó Zsuzsanna

Aratás, cséplés  - Dávod község múltjából

Galgóczi Anna

1985

 1.  

Kallós Géza

Egyes popzenei műfajcsoportok-, irányzatok és stílusok sokfélesége, sajátosságai és ismertségi szintjük vizsgálata

Galgóczi Anna

1985

 1.  

Hajdu Ágnes

Csongrád város halászainak élete a múltban

Galgóczi Anna

1985

 1.  

Nagy Ágnes

Élő hiedelemvilág Tunyogmatolcson

Szűcs Judit

1985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Kismartoni Adrienn

A nagymarosi szövetkezet Férfikar 80 éve

Galgóczi Anna

1986

 1.  

Haklik János

A kiszombori rotunda és kapcsolata a kerek és centrális templomokkal

Galgóczi Anna

1986

 1.  

Dombovári Arthurné

Lakodalmi népszokások -  Ásotthalom

Galgóczi Anna

1986

53/A

Rafai Gábor

Fejezetek a Délmagyarország történetéből

Galgóczi Anna

1986

53/B

Mulasz Mihalisz

Vén Emil élete és művészete

Apróné Laczó Katalin

1986

53/C

Urbán Ilona

Jászapáti művelődési hálózata

Apróné Laczó Katalin

1986

 

 

 

 

 

1987

 

 

 1.  

Forgács Melinda

Közösségek…

Kiss Tamás

1987

 1.  

Sipos Anna

A social work és lehetőségei Magyarországon

Eszik Zoltán

1987

 1.  

Tóth Zsuzsanna

A „vidékiség” konkrét megjelenési formáinak vizsgálata

Kiss Tamás

1987

 1.  

Deffentné Földváry Zsuzsanna

Érdi hátrányos helyzetű gyerekek klubja

?

1987

 1.  

Géczi Gusztáv

A közoktatás- és közművelődési intézmények együttműködése Tótkomlóson

Eszik Zoltán

1987

 1.  

Papp Éva

A fiatal értelmiség esélye és lehetősége az ezredfordulóig

Eszik Zoltán

1987

 1.  

Molnár Edit

A szegedi színjátszás története 1722-1807

Galgóczi Anna

1987

 1.  

Ravasz Mihály

Taverna Szálló, Budapest: az alkalmazkodó építészet

Galgóczi Anna

1987

 1.  

Gyuris Péter

A mórahalmi Erkel ferenc Művelődési Ház története 1950-től napjainkig

Laczó Katalin

1987

 1.  

Kardos Zoltán

A hódmezővásárhelyi olvasókörök gazdasági élete

T. Kiss Tamás

1987

 1.  

Záluszki Ildi

A szlovák fonó Tótkomlóson

Galgóczi Anna

1987

 1.  

Farkas Attila

A néptánc tanítása szakköri foglalkozások keretén belül 10-14 éves korban

Kiss Tamás

1987

 1.  

Túri Sándor

„Bennünk a társadalom…”

Kiss Tamás

1987

 1.  

Jóföldi Gabriella

Lakodalmi szokások változása Bogyiszlón

Galgóczi Anna

1987

 1.  

Kovács Miklós

A gyermekvédő intézet formája, működése, különös tekintettel a pártfogói hálózatra

Galgóczi Anna

1987

 1.  

Tajti János

A kecskeméti úttörőház története és tevékenysége

Galgóczi Anna

1987

 1.  

Cseh Mónika

Szentesi temetkezési szokások

Galgóczi Anna

1987

 1.  

Jakab Tekla

A számítógépek szerepe és alkalmazása a közművelődésben

T. Kiss Tamás

1987

 

71/A

Páhi Barnabás

Az értelmiség szerepe a közművelődésben

Apróné Laczó Katalin

1987

 

1988

 

 

 1.  

Farkasné Péter Ágnes

Reklám és marketing

Eszik Zoltán

1988

 1.  

Forgó Tamás

Társadalmi változások jelenléte a közép-kelet-európai fimművészetben 1945 után

Petrovszki Zoltán

1988

 1.  

Csortán Krisztina

Párválasztási és lakodalmi szokások Hajóson

?

1988

 1.  

Mészáros Anikó

A közművelődési intézmények, a társadalmi és tömegszervezetek részvétele Csátalja község községben

Galgóczi Anna

1988

 1.  

Madarász Ágnes

Régi szegedi kávéházak

Galgóczi Anna

1988

 1.  

Kovács Ibolya

Mágia a népmesék világában

Galgóczi Anna

1988

 1.  

Gudricza Csilla

Egy amatőr művészeti stúdió működése és jelentősége

Molnár Gizella

1988

 1.  

Mátó Gyöngyi

Lakodalmak Apátfalván régen és ma

Galgóczi Anna

1988

79/A

Túriné Bajzáth Erika

Húsvét a Jászságban

Galgóczi Anna

1988

79/B

Kállai Tímea

Szőlőkultúra, szüret, szüreti hagyományok Solton

Galgóczi Anna

1988

79/C

Szuhánszki Zoltán

A mezőhegyesi cukorgyár története

Galgóczi Anna

1988

79/D

Sándor Ildikó

Szentes története a vallások tükrében

Galgóczi Anna

1988

79/E

Polyák Mária

Lakodalmas szokások Nagykökényesen

Galgóczi Anna

1988

79/F

Imrő Judit

Tojáshímzés, tojásvásár Váralján

Galgóczi Anna

1988

79/G

Czakó Ilona

Hosszúhajúak (1965-1970)

Galgóczi Anna

1988

79/H

Borbélyi Edit

Boszorkányhét Kecelen

Galgóczi Anna

1988

79/I

Bozsó Katalin

Tompa község története és műemlékei

Galgóczi Anna

1988

 

 

 

1989

 

 1.  

Vándor Andrea

Veszélyeztetett és hátrányos helyzet a szakmunkástanulók világában

?

1989

 1.  

Papp Kornélia

Szeged társasági-egyleti és kulturális élete a századfordulón

?

1989

 1.  

Nagy Ágnes

A makói Petőfi dalkör története a felszabadulás időszakáig

Galgóczi Anna

1989

 

82/A

Foltán Zsuzsanna

A Szarvasi Nyári Színkör története

Galgóczi Anna

1989

82/B

Lovász Ildikó

Csuhézás Tokodon

Galgóczi Anna

1989

82/C

Tóth Attila

A szórakozás és a szórakoztatás szerepe a középiskolák végzős tanulói életében

Apróné Laczó Katalin

1989

82/D

Nemesné Riegler Erika

A múzeum helye és szerepe a közművelődésben

Apróné Laczó Katalin

1989

82/E

Radácsi Éva

„A város peremén…” Kiskundorozsmai cigánygyermekek a törökszentmiklósi tapasztalatok tükrében

Galgóczi Anna

1989

82/F

Szalainé Balogh Erika

A tizenévesek irodalmi érdeklődése, olvasottsága

Galgóczi Anna

1989

82/G

Pál Péterné

Néhány főiskolai hallgató vallomása erkölcsről, világnézetről a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán

Galgóczi Anna

1989

82/H

Samu Károly

Az értelmiség helyzete, értelmiségi törekvések és a pártok értelmiségi politikája 1945-1948 között

Galgóczi Anna

1989

82/I

Bagdi Erika

Oscar Kokoschka és az expresszionizmus

Galgóczi Anna

1989

82/J

Deli Zoltán

A kékfestő mesterség Jászapátin

Galgóczi Anna

1989

 

 

 

 

1990

 

 1.  

Kurják Veronika

Magyar Ede építészete

Szuromi Pál

1990

 1.  

Csonka Veronika

Szőlőművelési hagyományok Kecelen

Galgóczi Anna

1990

 1.  

Hevesi Éva

Dudar 1937-1987

Juhász Antal

1990

 

85/A

Fehér József

A Werschitz Emil Művelődési Ház története

Apróné Laczó Katalin

1990

               

 

1991

 

 1.  

Szikora Judit

Gondolatok a sátánizmusról

Madurka Györgyné

1991

86/A

Sváner Katalin

Assisi Szent Ferenc első rendje

Galgóczi Anna

1991

 

 

1992

 

 1.  

Ribáry Zoltán

A váci Reménység Egyesület múltja és újjáéledése

T. Molnár Gizella

1992

 1.  

Nyulasi Zsolt

„…és jöttek a rossz idők a falukra és miránk…”

Hetesi Erzsébet

1992

 1.  

Kővári Ildikó

Alkoholista szerepjátékok……

Hetesi Erzsébet

1992

 1.  

Polyák Adrienn

Klebelsberg Kunó kultúrpolitikája, különös tekintettel a népiskolai akcióra

T. Molnár Gizella

1992

 1.  

Timár Ágnes

A szecesszió épületei Szegeden

?

1992

 1.  

Szlobodnik Rita

Úri és polgári kaszinó Jászberényben

T. Molnár Gizella

1992

 1.  

Pataki Gabriella

A bajai Római Katolikus Nőegylet (1854-1920)

T. Molnár Gizella

1992

 1.  

Benyőcs Viktória

Egy osztály tanulói-társas szerkezetének szociálpszichológiai vizsgálata

Szöllősi Erzsébet

1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

 

 1.  

Mertz Judit

Honismeret és hagyományőrzés egy pedagógus életében (Hentz Lajos munkásága)

T. Molnár Gizella

1993

 1.  

Ambrus Katalin

A reklám mint látványosság, és ami mögötte van

?

1993

 1.  

Mészáros Antal

Napóleon és a polgári társadalmak kialakulása Európában

T. Molnár Gizella

1993

 1.  

Hunyák Péterné

Népszokások Dávodon

T. Molnár Gizella

1993

 1.  

Rusz Borivoj

A deszki szerbek kultúrtörténete

T. Molnár Gizella

1993

 1.  

Nagy Lászlóné

A kardoskút környéki olvasókörök története

?

1993

 1.  

Bíró Anna- Szabó Mónika

A testnevelés és a sport kialakulása, hatása a korai társadalmakra, megjelenése az őskor, az ókori Egyiptom és Hellász művészetében

Rigó Jázon

1993

 1.  

Kovács Mónika

A települések önkormányzatának átalakulása

?

1993

 1.  

Szabó László

A bonyhádi ózsinagóga rövid története

T. Molnár Gizella

1993

 1.  

Varga Beáta

Hogyan hat a televízió?

Málovics Éva

1993

 1.  

Máté Barbara

A közvetlen emberi kommunikáció

Málovics Éva

1993

 1.  

Torgyik Tamás

Hogyan hat a televízió?

Málovics Éva

1993

 1.  

Trabalka István

A rádió mint tömegkommunikációs eszköz, a műsorkészítés néhány módszertani és technikai eszköze

?

1993

 1.  

Fekete Beatrix

Akarsz játszani?

T. Molnár Gizella

1993

 1.  

Németh Gabriella

A bajai kábeltelevízió története

Pavlovics Miklós

1993

 1.  

Garasné Lobozár Judit

A szecesszió bűvöletében, A Kecskeméti Cifrapalota története

T. Molnár Gizella

1993

 1.  

Tóth Tímea

Az én programirodám

Hetesi Erzsébet

1993

 

 

 

 

 

 

1994

 

 

 1.  

Czellár Mónika

Reklám és/vagy pszichológia !?

Málovics Éva

1994

 1.  

Krasznai Eszter

Képek a szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola történetéből

T. Molnár Gizella

1994

 1.  

Horváthné Szalai Angelika

Gimnáziumi tanulók iskolához fűződő viszonya

Málovics Éva

1994

 1.  

Kátai Krisztina

Szerepek és funkciók a csoportban

Málovics Éva

1994

 1.  

Szenészi Katalin, Vincze Éva, Herczeg Zsolt, Tóth Erika, Kozák Endre, Kapus Krisztián

A fehér halál foglyai

Hetesi Erzsébet

1994

116/1

Toldi Beáta

Empirikus vizsgálat a barátságról az általános iskola felső tagozatában

Málovics Jánosné

1994

 

 

 

1995

 

 

 1.  

Mohorovic Denis

A vajdasági menekültek motivációinak, életkörülményeinek, alkalmazkodásának, jövőképének empirikus vizsgálata

Málovics Éva

1995

 1.  

Mikola Rita

„Mi csak játszani jöttünk a földre…” – 20 év a Vígszínház történetéből (1896-1916)

T. Molnár Gizella

1995

 1.  

Lőrincz Irén

A magyar reklámjog történetének legfontosabb elemeiről

Nagyné Terhes Irén

1995

 1.  

Gyulai Edina

Miraculum miraculorum: Ó, csodák csodája kellesz-e minékünk?

T. Molnár Gizella

1995

 1.  

Filipcsei Krisztina

Fejezetek a szegedi tanárképző főiskola gyakorlóiskolájának életéből

T. Molnár Gizella

1995

 1.  

Prágainé Szabó Terézia

Olvasókörök a vásárhelyi pusztán : A Sóshalmi Olvasókör

T. Molnár Gizella

1995

 1.  

Gábor László

A cigány lakosság vizsgálata Kunágota községben

Hetesi Erzsébet

1995

 1.  

Hrabovszki György

 A szociológiai kutatás előkészítése

Hetesi Erzsébet

1995

 1.  

Schváb Jolán

A Grassalkovich-család szerepe a magyar kultúra életében

T. Molnár Gizella

1995

 1.  

Légrádi Éva

Kárász Judit élete és munkássága

T. Molnár Gizella

1995

 1.  

Mikó Melinda

A reklámra vonatkozó alapvető döntések a jogi és esztétikai kérdések tükrében

Nagyné Terhes Irén

1995

 1.  

Bernáth Veronika

A népművelő mint animátor szerepe a helyi társadalomban

Nagyné Terhes Irén

1995

 1.  

Vinczéné Nagy Rozália

A magyar sajtó története a kiegyezés után: a pesti Napló

T. Molnár Gizella

1995

 1.  

Hodosi József

Kiskörösi Közúti Múzeum

T. Molnár Gizella

1995

 1.  

Mucsiné László Ilona

Kistelek művelődés- és sajtótörténete 1938-ig

T. Molnár Gizella

1995

 1.  

Csath Róza

A közösségi élet és művelődés színterei Gyomán a XX. század első felében

T. Molnár Gizella

1995

 1.  

Hajcsunk Tibor

A Csongrád Megyei Vállalkozói Központ bemutatása

Málovics Éva

1995

 1.  

Bornemissza Andrea – Sebestyén Márta

Egyetlen bűnük magyarságuk volt

T. Molnár Gizella

1995

 1.  

Martincsek Edit

A modern tánc története Delsarte-tól Berczik-ig

T. Molnár Gizella

1995

 1.  

Mokrán János

Magyar vadászati kultúra története

T. Molnár Gizella

1995

 1.  

Takács Viktor

Közművelődés a szegedi „Csillag” Börtönben

T. Molnár Gizella

1995

 1.  

Nyári András

A helyi televíziók technikai követelményei és működtetése

Pavlovics Miklós

1995

 1.  

Szászné Dégi Tünde

Pitvaros története az önkormányzaton keresztül 1990-1994

Rigó Jázon

1995

 1.  

 Nagy Krisztina

A csecsemőgyilkosságok története és jogi szabályozása

Nagyné Terhes Irén

1995

 1.  

Görbedi Zsolt

A cigánygyermekek helyzete Békés megyében

Nagyné Terhes Irén

1995

 1.  

Lévai András

A munkanélküliség alakulása Magyarországon (1867-1995)

Nagyné Terhes Irén

1995

 1.  

Zsigmond Mária

Reklám az egész világ

Nagyné Terhes Irén

1995

 1.  

Mesterné Nagy Gabriella

Kós Károly, az építőművész 1883-1977

Rigó Jázon

1995

 1.  

Pataki Zsuzsanna

Út a siker felé – Multi-Level Marketing

Hetesi Erzsébet

1995

 1.  

Horváth Mihályné

A hatékonyság növelésének lehetősége a gyomaendrődi városi művelődési központban

?

1995

 1.  

Kovács Zsuzsanna

„Néma fecsegés” : A nem verbális kommunikáció szerepe és jelentősége a közvetlen emberi kommunikációban

Málovics Éva

1995

 1.  

Pintér Mária

A bankok és pénzügyi intézetek marketingjéről, a reklám helye és szerepe ebben a folyamatban

?

1995

 1.  

Jeszenszky Ákosné

Az iskolán kívüli művelődés és szórakozás alkalmai, lehetőségei Újkígyóson 1991-ben és 1995. években

Hetesi Erzsébet

1995

149/A

Filipcsei Krisztina

Mintaiskola: Fejezetek a szegedi tanárképző főiskola gyakorlóiskolájának életéből

T. Molnár Gizella

1995

149/B

Mucsi Szilvia

A családi fénykép

Bán András

1995

 

 

 

1996

 

 

 1.  

Gacslaki Erzsébet

A német nemzetiség Hajóson és Hartán

T. Molnár Gizella

1996

 1.  

Czink Éva

Ember és vallás

Hetesi Erzsébet

1996

 1.  

Potápi Árpádné

Egy munkáscsalád története a XX. században – A korszak társadalmi, szociológiai és gazdasági tükrében

Nagyné Terhes Irén

1996

 1.  

Domokos Edina

Az értelmiségiekből lett vállalkozók

Hetesi Erzsébet

1996

 1.  

Varga Tatjana

Moldvai táj – moldvai emberek

T. Molnár Gizella

 

1996

 1.  

Zakar Judit

„Legyen a zene mindenkié” : pillanatképek a Magyar Rádió Gyermekkórusa 1955-1985-ig tartó életéből

Nagyné Terhes Irén

1996

 1.  

Wieszt Judit

A szerbek Budakalászon

T. Molnár Gizella

1996

 1.  

Köntés Anikó

Az öngyilkosság

Hetesi Erzsébet

1996

 1.  

Pálffy Barbara

Életmódváltozások 1990 és 1995 között a budapesti Sasad és Gazdarét körzetében

Hetesi Erzsébet

1996

 1.  

Zakar Judit

„Legyen a zene mindenkié” : Pillanatképek a Magyar Rádió Gyermekkórusa 1955-1985-ig tartó életéből

Nagyné Terhes Irén

1996

 1.  

Török Ágnes

Ki menedzseli a kultúrát? : konferencia 1992-1996

Hetesi Erzsébet

1996

 1.  

Szolnoky Tamás

Hajósi sorsok

T. Molnár Gizella

1996

 1.  

Pálffy Barbara

Életmódváltozások 1990 és 1995 között a budapesti Sasad és Gazdagrét körzetében

Hetesi Erzsébet

1996

 

 

1997

 

 

 1.  

Bula Teréz

Oktatásügy és néptanítók a tanyákon és a külterületeken a húszas évektől az iskolakörzetesítésekig

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Molnár Veronika

 Német filmművészet története a hangosfilm megjelenésétől a második világháború végéig

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Ruczné Buda Ilona

A mozi története Békésen

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Kiss Krisztina

„Minden szinten, szinte minden”: a Kádár-korszak második felének reklámtevékenysége

Nagyné Terhes Irén

1997

 1.  

Sebestyén Gabriella

Házasságkötési szokások, szertarások, rituálék

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Kunstár Tünde

„Magyarosodjunk és magyarosítsunk, polgárosodjunk és polgárosítsunk.” : A magyarországi zsidóság emancipációja

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Farkas Marietta

A Trianon utáni Csonka-Szatmár vármegye kultúrtörténete (1924-1939)

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Földi Emil

Szociális esélyek Budapest főváros XIII. kerületében (1996)

T. Molnár Gizella

 

1997

 1.  

Földháziné Nagygyörgy Márta

Kecskemét iskolatörténeti múltja

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Monoki Annamária

A cserkészet távolról és közelről, a cserkészet kialakulása és története Magyarországon, ill. Kisújszálláson

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Botos Emese

„Ahol a mag élő csírát bontott” : Az okatás feltételeinek megteremtése Endrődön a dualizmus korában

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Mártáné Makai Erzsébet

A mezőkovácsházi hírlap története

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Sebők Péter

„Egy az isten” : az unitárius vallásról

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Kis Béla

A népfőiskolai mozgalom kialakulása, jelene Békés megyében

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Vancsik Zsuzsanna

Hitler propagandája és a politikai reklám

Nagyné Terhes Irén

1997

 1.  

Varga Zsuzsanna

Pusztamérges fejlődéstörténete

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Lengyel Sándorné

Klebelsberg és Szeged

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Takács Dezsőné

Molnár-C. Pál és Battonya

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Tolmacsovné Kerek Mónika

A Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 100 évének történeti áttekintése

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Csányi Krisztina

Érdekességek az írás történetéből

?

1997

 1.  

Koday Józsefné

Dunaszentbenedek történe

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Cziczinger Antalné

Bácsalmáson élő nemzetiségek

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Boros Tímea

A mezőkövesdi matyó kultúra

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Pongrácz Attila

Fejezetek a brazíliai magyarok művelődéstörténetének múltjából és jelenéből

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Török Zsuzsanna

Adatok Tápé kulturális életéhez

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Takács Zsolt

Bevezetés a művészeti kommunikáció jelrendszerébe: A tánc

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Tiszai Károlyné

Eötvös József mint kultúrpolitikus az antiszemitizmus tükrében

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Szabó Lászlóné

Hegyesi János életútja

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Krammer Henriett

A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők elemzése

Hetesi Erzsébet

1997

 1.  

Bakodiné Tábori Leonóra

Jászdózsa településtörténete

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Vajda Tünde Erika

Romániából áttelepültek beilleszkedésével kapcsolatos tapasztalatok Békés megye néhány településén

Hetesi Erzsébet

1997

 1.  

Szabó Tiborné

Deviancia és veszélyeztetettség 10-12 éves korban

Hetesi Erzsébet

1997

 1.  

Szűcsné Csipke Erzsébet

„Ember az, aki magyar tánchoz jól terme, örüljön!

Férfierő s lelkes szikra feszíti erét.”

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Judik Edit

A kiskunfélegyházi közművelődési egyesület története

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Molnár Tünde

Az érzelmek és a szeretet

Málovics Éva

1997

 1.  

Janó Lajos

Marketing a művelődési ház típusú intézmények tevékenységében

Hetesi Erzsébet

1997

 1.  

Baranyai Anikó

Ahogy egy laikus látja : Az 1992. évi LXXIX. Törvény a magzati élet védelméről

Nagyné Terhes Irén

1997

 1.  

Kádár Zoltán

A sellyei Általános Iskola története az alapítástól 1948-ig

Rigó Jázon

1997

 1.  

Zsámboki Erika

A fiatalkorú sértettek kihallgatásának taktikai módszerei

Nagyné Terhes Irén

 

1997

 1.  

Őriné Apáti Anna

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tanórán kívüli tevékenységei 1981-től

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Ladányi Laura

Üzleti terv

Hetesi Erzsébet

1997

 1.  

Rauscher Roland

Információ a társadalomban

Rigó Jázon

1997

 1.  

Ladóczki István

A mai lakodalom

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Gyarmati Andrea

Polgári lét a dualizmus kori Budapesten

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Nádasdi Dalma

A Nógrádi Történeti Múzeum története és közművelődése Salgótarján szolgálatában

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Turzó Antal

Az ásotthalmi iskolák története

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Szenteczki Katalin

„…Nálunk harangoznak a mi harangjaink…” : A Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség története 1919-1947

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Németh Lajosné

A békéscsabai ipari munkásság kialakulása, a téglaipari munkások jellegzetes életmódja, szabadidős szokásai, kezdetektől a rendszerváltozásig

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Tajti Gabriella

A szegedi mozik története

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Feketéné Ónodi Erzsébet

A könyvtárügy helyzete és alakulása egy adott település tükrében

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Jenei Klára

Fejezetek Kiskundorozsma történetéből

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Rizsányi Éva

„Isten kegyelméből…” : A magyar királyok koronázási szertartásai

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Fischer Róbertné

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szerepe az idegen nyelvek oktatásának szervezésében 1983-tól napjainkig

Hetesi Erzsébet

1997

 1.  

Gyapjas Péter

Egy művelődési ház a társadalmi változásokban : A lajosmizsei művelődési ház története

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Kovács Ildikó

A Szegvári Falumúzeum története

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Nagy Anikó

A vásárhelyi pusztán élt parasztság gasztronómiája

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Walla Ingrid

Szeged fejlődése a húszas években

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Udvardyné Major Terézia

Közművelődés Bácsalmáson a két világháború között a Felső-Bácska cikkei nyomán

T. Molnár Gizella

1997

 1.  

Szabó Éva

Szarvas kulturális élete az 1920-as, 1930-as években

Rigó Jázon

1997

 1.  

Kaitz Aliz

A tél temetése Mohácson – Busójárás

Rigó Jázon

1997

 1.  

Lakatos Jenő

Marketing stratégia és taktika alkalmazása a Kft. Gyakorlatában

Hetesi Erzsébet

1997

 1.  

Kincses Sándor

Zsidóság, antiszemitizmus

Hetesi Erzsébet

 

1997

 1.  

Szentiné Ludányi Rozália

Székkutas települési és demográfiai jellemzői

Hetesi Erzsébet

1997

 1.  

Nemes Ildikó

Kollégiumban lakó diákok művelődési szokásai és igényei

Hetesi Erzsébet

1997

 1.  

Kucsera Norbert

A pedagógusok gyermekeinek helyzete szüleik életstílusának tükrében

Hetesi Erzsébet

1997

227/A

Mucsi Albertina

Reklám és etika

Nagyné Terhes Irén

1997

227/B

Árgyelán Andrea

A rejtett rábeszélők

Nagyné Terhes Irén

1997

227/C

Marosvölgyi Klára

Reklámpszichológiai tanulmányok

Nagyné Terhes Irén

1997

227/D

Mátyus Barbara

 A reklám hatása a fogyasztóra

Nagyné Terhes Irén

1997

 

 

 

 

 

 

 

 

1998

 

 

 1.  

Katona Andrea

Adalékok az öngyilkosság jelenségének társadalmi hátteréhez Magyarországon

Hetesi Erzsébet

 

1998

 1.  

Csahók Mónika

Narkománia

Hetesi Erzsébet

1998

 1.  

Gyulai Andrea

Gyermekekkel szembeni erőszakos bűncselekmények

Hetesi Erzsébet

1998

 1.  

Borsányi Zsuzsanna

A fiatalkori bűnözés

Sidlovics Ferenc

1998

 1.  

Pócos Zsolt

A fiatalkorú bűnözés alapvető problémái napjainkban

Sidlovics Ferenc

1998

 1.  

Makszi János

„Eksztázis este héttől reggel tízig” : a discó mint világvállalkozás

Hetesi Erzsébet

1998

 1.  

Zágoni Szabó Csilla

Gyermekbántalmazás

Hetesi Erzsébet

1998

 1.  

Nemédi-Varga Zsuzsanna

A fotó másfél évszázada

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Lakatos Andrea

A Debreceni Református Kollégium története az önkényuralom idején (1849-1860)

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Dézsi Csaba

A kábítószer-függőség kialakulásának lehetőségei a szocializációs folyamatok tekintetében

Kiss Ferenc

1998

 1.  

Belovai Istvánné

Vezetési modellek – vezetési stílusok

Málovics Éva

1998

 1.  

Szekeres Zsolt

Humán imprinting jelenségvilága

Kiss Ferenc

1998

 1.  

Pavlyás Anita

A skolasztikus filozófia és a gótika stílustörekvéseinek kapcsolata

Rigó Jázon

1998

 1.  

Prilenszky Géza

A gyermekkor veszélyei

?

1998

 1.  

Szilágyi Andrea

A zsidóság szerepe Magyarország polgárosodásában a kiegyezés után, különös tekintettel Szeged városára

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Méhész Beáta

Az arisztokrácia életmódja – báljai a XIX. Század végén

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Kissné Szilárd Márta

„Az ember minden dolgok mintája és mértéke” : A klasszicista építészet tükrében

Rigó Jázon

1998

 1.  

Szebellédi Beáta

Az európai festészetben, szobrászatban, irodalomban megjelenő ószövetségi bibliai témák

Rigó Jázon

1998

 1.  

Árpádfalvi Edina

Gyermeki jogok érvényesülése Magyarországon

Nagyné Terhes Irén

1998

 1.  

Tandi Barbara

A hetedik művészet: a film

?

1998

 1.  

Bánáthy Éva Mónika

A szociokulturális ártalmakról

Kiss Ferenc

1998

 1.  

Simonka Attila

Tanfolyamszervezés

Nagyné Terhes Irén

1998

 1.  

Horváth Ferenc

A hajléktalanok szociológiai és kriminológiai megközelítésben

Hetesi Erzsébet

1998

 1.  

Pecsenya Ágnes

Öreggondozás egy kistelepülés életében : az idősek helyzete Kondoroson

Hetesi Erzsébet

1998

 1.  

Benyhe Sándor

A másodlagos szocializáció hatása a kábítószer élvezőkre

Hetesi Erzsébet

1998

 1.  

Domján István

Deviáns viselkedésformák Hódmezővásárhelyen

Hetesi Erzsébet

1998

 1.  

Boros Andrea

A másság problémája

Hetesi Erzsébet

1998

 1.  

Támcsu Júlia

Betekintés az újfehértói zsidóság történetébe

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Juhász Klára

A Jászság táplálkozási szokásai a római katolikus vallás jegyében

?

1998

 1.  

Péczeli Éva

Az oktatáspolitika fejlődése Solt művelődéstörténetében

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Török Anita

Hogyan is volt? Régen volt… : Kalandozások az „álomidő” birodalmában

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Bertáné Kovács Tímea

Gyermekem fejlődése a születéstől másfél éves koráig

Kiss Ferenc

1998

 1.  

Nagy-Pálné Gábor Erika

Az ivarsejtektől az első önálló lépésekig

Kiss Ferenc

1998

 1.  

Soós Péter

A hódmezővásárhelyi kerámia

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Berta István

A kábítószerről

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Hebők Zoltán

A küzdőművészetek fejlődésének pszichológiai szakaszai

Kiss Ferenc

1998

 1.  

Marozsi Edina

A nők művelődési és választójogi küzdelme Magyarországon 1945-ig

Nagyné Terhes Irén

1998

 1.  

Ganczer Tamás

A bogyiszlói római katolikus elemi népiskola története

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Pártos Eszter

„A Ember: kis világegyetem”

Rigó Jázon

1998

 1.  

Mózes Csaba

A stressz és a stressz hatására kialakuló pszichoszomatikus megbetegedések

Kiss Ferenc

1998

 1.  

Borbásné Márki Márta

A röszkei Paprikahasító együttes története

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Vargáné Radics Éva

Csongrád megye rendőri szerveinek története

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Ignácz László

A református vallás kialakulása és elterjedése Magyarországon

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Hegedűs Lászlóné

A karácsonyi ünnepkör

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Romhányi László

A HORTHY korszak társadalmi szerkezete

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Jazmiczky Éva

A polgári kultúra fejlődése Magyarországon : a közgyűjtemények

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Dancza Mónika

Egyiptom misztikus vallása

Rigó Jázon

1998

 1.  

Szlatnek Rita

A Thália Társaság 1904-1908

Békési Eszter

1998

 1.  

Polner Kinga

Prózai előadások a „színházváltás” idején (1985-1987)

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Kovács Hajnalka

„Az embernél nincs csodálatosabb” : mozaikok a klasszikus görög művészetből

Rigó Jázon

1998

 1.  

Némedi Varga Éva

A másodlagos szocializáció hatásai a kábítószer-fogyasztás kialakulásában, valamint a kábítószer-kereskedelem elleni hatósági fellépés, a Magyar Köztársaság államhatárain folyó megelőző intézkedések

Hetesi Erzsébet

1998

 1.  

Ravasz Nóra

„Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak…” : eutanázia, avagy a kegyes halál

Hetesi Erzsébet

1998

 1.  

Bali Máté

Az öngyilkosságról

Hetesi Erzsébet

1998

 1.  

Kovács Hegedűs Péter

A prostitúció és története

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Szalkai Andrea

A gyermek szexuális bántalmazása (kézirat)

Hetesi Erzsébet

1998

 1.  

Oláh Zsolt

„Látjátok feleim, egyszerre meghalt…” : a temetkezés az emberi kultúrában

T. Molnár Gizella

1998

 1.  

Mucsi Imre

A vásárhelyi tanya építészetének és gasztronómiájának áttekintése

T. Molnár Gizella

1998

 

 

 

284/A

Kovács Attila

Az értelmi fogyatékosok társadalmi beilleszkedése

Hetesi Erzsébet

1998

284/B

Benczik Anikó

Desits Andrea

Egyházi Dóra

Inczédy Anita

Uhljár Ildikó

Vakok vagyunk?!... Ismerkedés a hajléktalanok világával

Hetesi Erzsébet

1998

284/C

Zónai Erika

Különbségek és hasonlóságok a normál gyermekes családok és a sérült gyermekes családok között

Sidlovics Ferenc

1998

284/D

Murányi Hajnalka

Az állami gondoskodás alatt álló gyermekek szocializációja és társadalomba való beilleszkedése

Hetesi Erzsébet

1998

284/E

Aranyicsné Hadházi Ilona

A kábítószer és a fiatalkorú bűnözés

Hetesi Erzsébet

1998

 

 

 

 

1999

 

 

 1.  

Tapodi Zsuzsanna

A kiskunmajsai zárda története

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Sipos Andrea

Az emberi kommunikáció „felségterületei”

Povázsay Mihályné

1999

 1.  

Böröcz Mátyás

A szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium története a XX. században

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Schindlerné Harkai Anita

A halasi csipke története

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Szenteczki Zsolt

„Újra indul a vetítőgép” : az 1945-1956 közötti magyar játékfimgyártás áttekintése

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Kása Ferencné

A szellemvilág és a spiritizmus az európai kultúrában

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Kozma Mihály

Fél évszázados a román középiskolai oktatás Gyulán

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Borbély Renáta

Törtel község művelődéstörténete

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Vaskóné Vicsay Izabella

A Vedres István Építőipari szakközépiskola története

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Tóth Kinga

A Baranyában élő sárközi magyar népcsoport és a pécsváradi leányvásár története

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Kasza Magdolna

Celluloidfantázia

Maróti Antalné

1999

 1.  

Igaz Tímea

A békéssámsoni Jókai Mór Művelődési Ház közművelődési tevékenységeinek bemutatása

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Gyombolai Gábor

Közös utakon – a nevelési célú játékok rövid története, hasonlóságok, különbségek

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Linder Judit

Ünnepek, szokások Lánycsók községben

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Budainé Nagy Ida

A pásztorköltő : Sinka István élete és munkássága

Rigó Jázon

1999

 1.  

Szabó János

Az egyistenhit mint a vallási fejlődés legtisztább, legmagasabb foka

?

1999

 1.  

Barta Edit

Az iskolarendszer kialakulása és fejlődése: Kaszaper községben a kezdetektől napjainkig

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Halmi Ildikó

„Hegyen völgyön lakodalom” : parasztlakodalmi szokásokról

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Dicső Szilvia

Miért játszik az ember?

Málovics Éva

1999

 1.  

Folberth Anikó

A marxi filozófia és pedagógia megpróbáltatásai a rendszerváltozásig

Rigó Jázon

1999

 1.  

Mazula Hajnalka

Pusztaottlaka a múlt és a jelen tükrében

Rigó Jázon

1999

 1.  

Gyucháné Veres Krisztina

Békéscsabai népszokások

Rigó Jázon

1999

 1.  

Mitykó Zsolt

Bábeltől Bábelig, avagy az információs kultúra fejlődése

Rigó Jázon

1999

 1.  

Vörös Tibor

A bűnözéshez vezető pszichológiai tényezők a nevelőintézetben élő fiú vizsgálati populáción keresztül

Málovics Éva

1999

 1.  

Mikó Orsolya

1896 : A Millenniumi Kiállítás, ünnepségsorozat és körülményei

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Szendrei Éva

A konfliktus mint állandó probléma egy szervezeten belül

Málovics Éva

1999

 1.  

Jarabekné Treplán Mariann

A tápéi búcsú

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Nagy János

A japán gazdasági szervezetek, azok felépítése, működése

Málovics Éva

1999

 1.  

Ótott Edina

Ruha teszi az embert?

Maróti Antalné

1999

 1.  

Tichy-Rács Péter

A közművelődési könyvtárakban használt reklámok és eszközeik

Nagyné Terhes Irén

1999

 1.  

Gémes Lászlóné

A környezeti hatások szerepe a gyermek személyiségfejlődésére

Málovics Éva

1999

 1.  

Juhász János

Az ég alá telepített színház

Rigó Jázon

1999

 1.  

Gera Edit

Az Almássy Téri Szabadidőközpont szervezetfejlesztési programja 1997-1998

Málovics Éva

1999

 1.  

Mázor Róbert

A munkahelyi informális közösség szerepváltozása a rendszerváltás után

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Szörényi Endre

Napjaink új vallási irányzatai

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Dóczi Emese

Az O’Neill image építése és értékesítési politikája hazánkban

Hetesi Erzsébet

 

1999

 1.  

Federics Judit

Marketing

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Szekeresné Hunyadi Erika

A Kiskunmajsai Városi Könyvtár története

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Sándor Zoltán

Szociálpszichológiai és kommunikációs konfliktusok a tárgyalásban

Málovics Éva

1999

 1.  

Veres Katalin – Gila Károly – Németiné Kerekes Anikó – Paulovics Viktor

Dolgozatok a Sárrét modernizációs esélyéről

Köteles Lajos

1999

 1.  

Nagy Tiborné

A családi konfliktusok kezelése

Málovics Éva

1999

 1.  

Czere Erzsébet

Fejezetek Dunatetétlen történetéből a kezdetektől 1914-ig

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Tóth Zoltán

Szociológia

?

1999

 1.  

Aburdán Andrea

A cigányság kulturális elszigetelődésének okai

Rigó Jázon

1999

 1.  

Prohászka Hajnalka

A japán menedzsment kialakulásának folyamata és sajátosságai

Málovics Éva

1999

 1.  

Dányi Mariann

Bőrfejűek az ifjúsági szubkultúrák árnyékában

Pajor Enikőnél

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Kovács Nikoletta

A család szociális és kulturálisszerepe a gyermek életében

Rigó Jázon

1999

 1.  

Varga Csaba

A befolyásolás, a bizalom és a szimpátia alakulása a csoport fejlődésén keresztül

Málovics Éva

1999

 1.  

Palotás Judit

A Petőfi-telepi művelődési ház szerepe a helyi közösség életében

?

1999

 1.  

Csillagné Baksa Margit

Kissárréti lakodalmak régen és ma

Rigó Jázon

1999

 1.  

Csúcs István

Az  öngyilkosság mint társadalmi jelenség

Málovics Éva

1999

 1.  

Molnár Noémi

Gyermekvédelmi szakellátás a Csongrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Bánszki Melinda

Szemelvények a reklám történetéből

Nagyné Terhes Irén

1999

 1.  

Gajdácsi Magdolna

A reklám lélektana

Nagyné Terhes Irén

1999

 1.  

Antal Szilvia

A gazdasági társaságok működési feltételei Magyarországon

?

1999

 1.  

Simon Krisztina

Szemléletváltás a kopernikuszi elmélet után

Rigó Jázon

1999

 1.  

Barta Judit

Színháztörténeti áttekintés a kommunikáció fényében

Rigó Jázon

1999

 1.  

Kovácsné Németh Andrea

Vallás és művelődés: a Bahá’i vallás-tanítás a Bahá’i hitben

?

1999

 1.  

Balog Zoltán

A public relations (PR), a reklám és a PR

Nagyné Terhes Irén

1999

 1.  

Szabó Erika

A magyarországi regionális televíziózás helyzetének bemutatása, a Szegedi Körzeti Stúdió előtérbe helyezésével

Málovics Éva

1999

 1.  

Szabó Tímea

Problémás gyerekek az iskolában

Málovics Éva

1999

 1.  

Huszárné Müller Zita

Hiedelmek, babonák, népszokások a Kissárrét szívében

Rigó Jázon

1999

 1.  

Sipos Klára

Ember és szervezet: humán menedzsment alapkövei

Málovics Éva

1999

 1.  

Miklós Izabella

Az animációs film

Maróti Antalné

1999

 1.  

Bagi Pál Csaba

A személyiség és a személyiségi zavarok

Málovics Éva

1999

 1.  

Márki Lászlóné

A sikeres üzlet egyik titka a jó menedzser asszisztens

Málovics Éva

1999

 1.  

Véha Tímea

Az ellenzéki magatartás megnyilvánulása Szegeden a neoabszolutizmus

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Patkós Attila

„Miért éppen Hollywood?...”

Maróti Antalné

1999

 1.  

Ádám Gyöngyi

Családfa: összehasonlító elemzés szociológiai szempontok alapján

Pocsajiné Fábián Magdolna

1999

 1.  

Árgyelánné Tóth Erzsébet

Egy nemzetiségi település népességmegtartó erejének vizsgálata

Pocsajiné Fábián Magdolna

1999

 1.  

Ohát Zalán Buda

Terrorizmus és a túsztárgyalói stressz

Málovics Éva

1999

 1.  

Lőrincz Gábor

Viselkedés a szervezetben

Málovics Éva

1999

 1.  

Sándor Barbara

A rácson innen és túl

Pocsajiné Fábián Magdolna

1999

 1.  

Fábián Tamás

A szóbeli közlést erősítő nonverbális kommunikáció

Povázsay Mihályné

1999

 1.  

Batki Ágnes

Gróf Klebelsberg Kuno, az 1920-as évek szegedi kultúrájának szellemi vezére

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Málovics Melinda

Az UNITERM Kft. Piaci pozíciójának elemzése

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Farkas Gyula

Medgyesegyházi nagyrendezvények kulturális hatása a településre és a régióra

Rigó Jázon

1999

 1.  

Kocsis Klára

A táltos alakja a magyar hiedelemvilágban és néphagyományban

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Cseke Zsolt

Kányaföldi Kerecsényi László Gyulamonostorán a XVI. Században

Köteles Lajos

1999

 1.  

Halász Ervin

A másik csapat : a lelátók szociológiája

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Farkas Györgyi

Kell egy hét együttlét?

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Szalai Sándor

Az önkormányzat és a rendőrség kapcsolata

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Nagy Istvánné

A televízió mint különös kockázat

Pocsajiné Fábián Magdolna

1999

 1.  

Bosnyák Ágnes

A nyelviskolák marketingje ma, Magyarországon

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Jegyinákné Karácsonyi Margit

Klebelsberg Kuno és Szeged

T. Molnár Gizella

 

1999

 1.  

Vincze Gyöngyvér

A hódmezővásárhelyi Nyári Színkör története

?

1999

 1.  

Kasuba Istvánné

A csorvási közművelődés története

Rigó Jázon

1999

 1.  

Rácz László

Az „Előre” vadásztársaság története alakulásától az 1990-es évek elejéig

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Huszti Virág

Az újszentiváni alapfokú oktatási intézetek történeti áttekintése 1945-ig

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Micheli Ferenc

A motorkerékpár története és fejlődése

?

1999

 1.  

Kokavecz Katalin

A közösségfejlesztő folyamat fázisai Kötegyán településen

Pocsajiné Fábián Magdolna

1999

 1.  

Czifra Andrea

Múltbéli sajtókalendárium

?

1999

 1.  

Csesznegi Éva

Bepillantás a szegedi kaszinók életébe

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Kocsis Gabriella

A MOL Rt. Üzemanyag nagykereskedelmének marketingje

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Bánhidy Zoltán

Az ördög lehelete: a dohányzás és a kábítószerek élvezetének története

Sidlovics Ferenc

1999

 1.  

Szabó Attila

„Vakvágányon az egész falu” : Dombiratos

?

1999

 1.  

Matuszka Norman

A prostitúció fejlődése

Sidlovics Ferenc

1999

 1.  

Novákné Bogár Csilla

A munkanélküliség Nagybánhegyesen

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Fehér Lászlóné

Devianciák kialakulásának okai, jellemzői. A fiatalkori bűnözést kiváltó okcsoportok és ezek megelőzésének főbb területei

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Jankó Erzsébet

A Hunyadi János Gimnázium tanulóinak ismeretei a kábítószerekről

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Remeczki Andrea

Helyzetkép a gyulai középiskolás fiatalok szabadidős tevékenységéről

Pocsajiné Fábián Magdolna

1999

 1.  

Bene Ildikó

A reklámról – ókortól napjainkig

Nagyné Terhes Irén

1999

 1.  

Gyepes Ágnes

? (alkoholizmus)

Pocsajiné Fábián Magdolna

1999

 1.  

Kuhn Zsuzsanna

Régiónk millenáris eseményei és a Feszty-körkép története napjainkig

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Konecsni Krisztián

Földre szállt angyalok: gondolatok a Szárnyas fejvadász című filmről

Maróti Antalné

1999

 1.  

Váradi Ildikó

A homoszexualitás

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Benedek Ágnes

Sajtóviták, korrajz és bibliográfia

?

1999

 1.  

Kerepesi Gabriella

A 80-as évek magyarországi szubkultúrái

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Lőrincz András

Szentegyháza – egy székely kisváros közművelődésének múltja és jelene

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Papp Mária

„…hétre ma várom a Nemzetinél…” avagy egy színház kálváriája 19 színben

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Molnár László

Az emberi kommunikáció

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Tarjáni Kocsis Éva

Közművelődés és felnőttképzés Kiskunmajsán

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Szűcs Ildikó

Féljünk a gyermekektől és a fiatalkorúaktól?

?

1999

 1.  

Farkas Renáta

Hol élnek még istenek? : a tömegtájékoztatás kialakulása és a manipuláció kezdete az amerikai médiában

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Kecskeméti Viktória

A Szegedi Szabadtéri Játékok története (1931-1939)

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Tóth Ivetta

Abolicionizmus és halálbüntetés Magyarországon

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Kapás Eszter

A bajai Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola története és pedagógiai programja

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Köles István Junior

Reklámok és azok hatékonysága egy kistérségi rádióban

Fülöp Zoltán

1999

 1.  

Molnár István

Tessedik Sámuel munkássága és hatása Szarvason

Rigó Jázon

1999

 1.  

Kővári Ildikó

A tanyarendszer kialakulása Mezőberényben, a tanyai életmód

Rigó Jázon

1999

 1.  

Szőkéné Kocsi Andrea

Elképzelések az új nemzedékről: Gróf Klebelsberg Kuno oktatáspolitikája

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Kántor Nóra

Kecskemét felnőttoktatási atlasza

Málovics Éva

1999

 1.  

Tanács József

Sikeres vállaltok szervezeti kultúrájával empirikus vizsgálata

Málovics Éva

1999

 1.  

Utasi Melinda

Az erkölcs mint az életfilozófia legfőbb kérdése

Rigó Jázon

1999

 1.  

Kölcseyné Balázs Mária

Veszélyeztetett vezetők

Csepregi András

1999

 1.  

Andrikó Krisztina

A tömörkényi népoktatás története (1894-1947)

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Forgács Béla

Teamépítés

Málovics Éva

1999

 1.  

Csüllög Sándorné

Elektronikus média szerepe a Sárréten

Málovics Éva

1999

 1.  

Kovács Zoltánné

Tápé története, főbb jellegzetességei

T. Molnár Gizella

1999

 1.  

Veres Angelika

A válások tükrében

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Bonecz Ervin

A menedzserség alapismeretei

Málovics Éva

1999

 1.  

Lánc János

A Makói Csongrád Megyei Közgyűlés Óvodája, Általános Iskolája, Diákotthona és Speciális Szakiskolájában elhelyezett diákok és a fiatalkorú bűnözés elkövetése és annak megítélése

Sidlovics Ferenc

1999

 1.  

Deák Zsolt

A fiatalkorúak bűnmegelőzéséről és a pártfogó felügyeletről

Sidlovics Ferenc

1999

 1.  

Szalkai Andrea

A gyermekek szexuális bántalmazása

Hetesi Erzsébet

 

1999

 1.  

Meszlényi András

A fiatalkorú bűnözés alakulása Hódmezővásárhelyen 1994 és 1998 között a büntetőeljárások során készített környezettanulmányok tükrében, a megelőzés feladatai, lehetőségei

Sidlovics Ferenc

1999

 1.  

Dányi Mariann

Bőrfejűek az ifjúsági szubkultúrák árnyékában

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Zöld Marianna

Napjaink gyermeke: avagy az alkohol és a játék szenvedélyének betege

Sidlovics Ferenc

1999

 1.  

Polónyi Ildikó

A cigányság helyzete Sajókazán

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Francz Renáta

? (lakáspolitika)

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Horváth Zoltán

A bűnözéshez vezető pszichológiai tényezők a nevelőintézetben fiú vizsgálati populáción

Sidlovics Ferenc

1999

 1.  

Belovai Istvánné

Vezetéssel kapcsolatos gondolatok a XX. században

Málovics Éva

1999

 1.  

Vicsayné Torányi Izabella

? (Domaszék)

Hetesi Erzsébet

1999

 1.  

Petruska Réka

Mozilátogatási szokásokat vizsgáló felmérérs a Hollywood Multiplex Mozicentrumban

Hetesi Erzsébet

1999

427/A

Jeszenszky Krisztina

Szeged-Alsóváros népi hitvilága a Havas Boldogasszony templom vallási hagyományainak tükrében

T. Molnár Gizella

1999

 

 

 

2000

 

 

 1.  

Dobor Katalin

Digitális pedagógia

Málovics Éva

2000

 1.  

Oltványi Edit

A reklám

Nagyné Terhes Irén

2000

 1.  

Várkonyi Gabriella

1896 – millennium a századvégen

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Dancsó Anita

A déli határsáv kiépítése 1950-1953 között: Kormó-puszta története

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Pavelka Krisztina

Kommunikáció és fegyelmezés

Rigó Jázon

2000

 1.  

Hajó Edina

Budapest, Budapest, te csodás! A polgári életforma a századforduló Budapestjén

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Makra Ágnes

Zsidó sors a két világháború közötti Magyarországon

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Sima Péter

A bukovinai székelyek története

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Bognár Judit

Budapest, a kávéváros

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Vandlik János

A békéscsabai Kulich Gyula Ifjúsági és Úttörőház története (1969-1979)

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Pál Andrea

A gazdagparasztság életmódja a kiegyezéstől a második világháborúig

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Nagygyörgy Ildikó

Máig fennmaradt hagyományok egy ősrégi nép mindennapjaiban, avagy a zsidóság életmódja, kultúrája, ünnepei és ételei

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Fekete Zoltánné Csanki Tímea

A bizalom

Málovics Éva

2000

 1.  

Vanek Réka

A menedzser szféra Magyarországon tíz évvel a rendszerváltás után

Málovics Éva

2000

 1.  

Temesvári Gábor

Hipermarketek jelenléte Magyarországon

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Juhász Ildikó

Makó művelődéstörténete kezdetektől napjainkig

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Boldizsár Andrea

Frappáns fortélyok, praktikus technikák? : A tárgyalás mint életünk szerves része

Málovics Éva

2000

 1.  

Mihály Illésné

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Magyarország leglátogatottabb turisztikai célpontja

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Zombori Zsuzsanna

A reklám és a Nő

Nagyné Terhes Irén

2000

 1.  

Sztász Mariann

Fogyasztói magatartás empirikus megfigyelése egy konkrét szervezetben

Málovics Éva

2000

 1.  

Kiu Angéla

Kommunikáció a szavakon túl

Málovics Éva

2000

 1.  

Hevesi Zsuzsanna

Büntetett és büntetlen lányok

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Hevesi Gabriella

Ópusztaszer múltja és jelene

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Rappaport Dóra

Rendezvényszervezés és marketingtevékenység a Duna Karnevál tükrében

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Kónya Ákos

Thomas Gordon módszer és megvalósítása egy kecskeméti általános iskolában

Málovics Éva

2000

 1.  

Baranyi István

A romakérdés mint időzített bomba

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Lajkó Ágnes

Kiskunhalas írott sajtójának története 1882-2000

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Gyulavári Andrea

Sikeres vezetés

Málovics Éva

2000

 1.  

Joó Gabriella

Nemzetiségi kérdés Magyarországon a dualizmus korában

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Sormány Tünde

A hódtavi metropolisz… : a hódmezővásárhelyi faszínház története 1811-1949 között

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Tóth Krisztina

Az építészetnek szentelt élet

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Gál Anikó

A reklám

Maróti Antalné

2000

 1.  

Duka Félix

Kulturális konszolidáció Magyarországon: gróf Klebelsberg Kuno iskolareformja Szegeden és környékén

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Tanács Erika

Az iszlám – mint a második legjelentősebb világvallás

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Orbán Tünde

A babonák világa

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Markovics-Horváth Beáta

A magyar Szent Korona

?

2000

 1.  

Südi László

A bizalom

Málovics Éva

2000

 1.  

Szilágyi Katalin

A személyi művészet egyik ága: a tetoválás

?

2000

 1.  

Heim Gyöngyi

Oktatási központ kialakulása a tanyai iskolák megszűnése után Csengelén

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Lénárd Judit

A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium alapításának története

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Szőnyi Katalin

? (borkultúra)

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Farkas Margó

A divat: az öltözködés története 1867-től 1945-ig

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Fenyvesi Katalin

A halasi csipke múltja és jelene

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Papdiné Megyeri Csilla

Domaszék története

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Gábor Miklós

Az eredményes vezetés

Málovics Éva

2000

 1.  

Mocsári Katalin

Vég vagy kezdet?

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Oszlánczi Andrea

„Nem élhetek muzsikaszó nélkül” avagy Jávor Pál filmjeinek bemutatása

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Berta Annamária

278 év Hajóson (TMG)

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Mihály Viktória

Szegénység – gyermekek

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Járfás Lajos

E-business

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Izsákné Hetényi Valéria

Holocaust Mezőkovácsházán

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Csóka Edina

Digitális kultúra Magyarországon : Internet, online publikációk 1996-99

Rigó Jázon

2000

 1.  

Bacsikné Szűcs Rita

Szocializációs folyamat az óvodától az iskoláig

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Pósfalvi Dóra

Élet és életlehetőség az Őrségben közel 200 esztendő távlatában

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Horváth Márta

A sandinista Nicaragua az Amerikai Egyesült Államok megítélése alapján

Anderle Ádám

2000

 1.  

Mucsi Zsuzsanna

Körkép a kultúra helyzetéről az 1990-es években

Rigó Jázon

2000

 1.  

Kürthi Andrea

A német nemzetiségi lakosság népszokásai Szajkon

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Kasparek Márta

A Budapesti Evangélikus (Fasori) Gimnázium története

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Buzitai Istvánné

A battonyai katolikus egyesületek tevékenysége alapításuktól napjainkig

T. Molnár Gizella

 

2000

 1.  

Vozár Ágnes

A szegedi Nemzeti Színház története. Gazdasági és szerkezeti változások a rendszerváltástól az ezredfordulóig

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Pavelka Jánosné

Közállapotok Szegeden 1919-1920

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Sámel Mónika

Kiből lesz alkoholbeteg?

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Kender Krisztina

Viharsarki drogszemle

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Kecskés Beáta

A bakonybéli tanárképző szerepe és jelentősége a bencés oktatásban és a magyar művelődéstörténetben

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Olajos Edit

Hamis illúziók: kábítószer-fogyasztás a fiatalok körében

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Pető Dorottya

A népszokások forrásai és jeles napjai

Rigó Jázon

2000

 1.  

Nyári Andrásné

A menedzsment fontossága az oktatásban

Málovics Éva

2000

 1.  

Gajdán Bálint

Személyes vezetés – leadership : ki a jó vezető?

Málovics Éva

2000

 1.  

Gyurcsics Éva

Lábizmok és akaraterő

Málovics Éva

2000

 1.  

Ungvári Ildikó

Divat és öltözködés mint kommunikáció

Málovics Éva

2000

 1.  

Albert Annamária

Tárgyalástechnika a nemzetközi kapcsolatok tükrében

Málovics Éva

2000

 1.  

Száraz Krisztián

Unum sed leonem : vizsgálódás a szépirodalom érzelmi hatásairól – szubjektív életfelfogásmód kiegészítő gondolatokkal

Rigó Jázon

2000

 1.  

Herédi Katalin

„Senkise sem lehet szabad, aki szenvedélyek rabja” : a szegedi középiskolások kábítószer-fogyasztásának vizsgálata

Nyári Tibor

2000

 1.  

Hajnal Edit

Van-e működő diákönkormányzat Békéscsabán?

Málovics Éva

2000

 1.  

Sági Endre

A reformáció és a magyar művelődés a 16. században

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Kübler Erika

A bajai német nyelvű gimnázium szerepe az identitás megőrzésében (TMG)

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Kiss Anita

A kalocsai Nagy Lajos járási város könyvtár története és jelentősége a város közművelődésében

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Virsinger Lívia

A szendehelyi svábok lakókörnyezete, népviselete, szokásai

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Papp Beáta

Ami elmúlásnak van alávetve…: halál és túlvilág a buddhizmusban és a kereszténységben

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Temesvári Zoltán

A közművelődés szerepe a helyi társadalmi életben, a közösségek fejlődésében

Rigó Jázon

2000

 1.  

Simon Krisztina

A magyarországi alkoholfogyasztásról és alkoholizmusról

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Göncz Magdolna

„Minden éremnek két oldala van” avagy a meggyőzés művészete

Málovics Éva

2000

 1.  

Bárány Edina

Villamos erőművi létesítményekkel kapcsolatos közösségtájékoztatási program

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Balogh Éva

A reklámtilalmak a XX. században

Nagyné Terhes Irén

2000

 1.  

Bartha Krisztina

Az utolsó Báthory : Somlyai Báthory Zsófia életrajza 1628-1680

T. Molnár Gizella

 

2000

 1.  

Szauter Szabina

Közösségi ünnepek Hajóson

(TMG)

T. Molnár Gizella

 

2000

 1.  

Sasvári Csilla

A kultúra és az idegenforgalom kapcsolata a mai Magyarországon

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Csúri Anna

A szegedi zsidó gettó és előzményei a helyi napilapok tükrében

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Kecskés Gyöngyi

Hogyan tükröződik Szeged közélete és kulturális élete a Szegedi Híradó című folyóiratban 1859-69 között?

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Debera Szilvia

Házas-pár-baj azaz a konfliktusok szerepe az intim kapcsolatokban

Málovics Éva

2000

 1.  

Goda Attila

Multimiliőmosok avagy a multinacionális vállalatok szerepe a korszerű szervezési és vezetési ismeretek hazai elterjedésében

Málovics Éva

2000

 1.  

Hörömpő Zsuzsanna

A maja civilizáció

Rigó Jázon

2000

 1.  

Ludman Anikó

Kísért a múlt : esettanulmány egy szervezet vezetőjéről

Málovics Éva

2000

 1.  

Berényi Eleonóra

A reklám nem hunyhat szemet: provokáció a Benetton reklámokban

Nagyné Terhes Irén

2000

 1.  

Néveri Béla

A Burger King motivációs rendszere

Málovics Éva

2000

 1.  

Csúri Henriett

Szavak nélkül … : A nem verbális csatornák szerepe a kommunikációban

Málovics Éva

2000

 1.  

Takács Györgyi

A motiváció emberi vonatkozásai

Málovics Éva

2000

 1.  

Katanich Ivett

A mai gazdaság szolgáltatóinak törekvése a vevő, fogyasztó kielégítése érdekében, avagy a vevőszolgálat helye a marketingmixben a fogyasztói magatartás vizsgálata tükrében

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Szirbik Tibor

Az Internet mint a XXI. század reklámhordozója

Nagyné Terhes Irén

2000

 1.  

Kelemen Lajosné

A búcsújárás rövid története

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Kovács Istvánné

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán folyó képzések

Nagyné Terhes Irén

2000

 1.  

Iványi Rita Mariann

A VII. Kettesfogathajtó Világbajnokság és reklámkiadványai

Nagyné Terhes Irén

2000

 1.  

Sallay Stefánia

Az ezeréves millennium: Budapest anno 1896-1900

Rigó Jázon

2000

 1.  

Kardos Brigitta

Turizmus az ezredfordulón

Rigó Jázon

2000

 1.  

Kern Lilla

A szabadkai gimnázium története

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Nyíri Andrea

A zene üzenetközvetítésének módja és eszközei

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Virág Annamária

A gyermek és a reklám

Nagyné Terhes Irén

2000

 1.  

Békési Beatrix

Nem verbális kommunikáció a japán tárgyalásban

Málovics Éva

2000

 1.  

Molnár Pálné

A szakképzés jövője Magyarországon

Nagyné Terhes Irén

2000

 1.  

Angyal Tímea

Fejezetek a gasztronómia történetéből

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Borsos Tímea

Az alkoholizmus gyógyítása, azaz a fekete-fehér játszma

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Galambos Szilvia

Deviánsviselkedés a hadseregben

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Torzsa Edina

A tudás fája mindenkié – cigánygyerekek az oktatásban

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Puskás Ibolya

A gyermekvédelem: gyermekotthonok és SOS gyermekfalvak Magyarországon

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Hevesi Ágnes

A halálbüntetés társadalmi megítélése

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Mihókné Kelemen Krisztina

A sámánizmus a magyar népi műveltségben

T. Molnár Gizella

2000

 1.  

Fekete Noémi

Tanulmány a szabadidő eltöltéséről, különös tekintettel az olvasásra

Hetesi Erzsébet

2000

 1.  

Horváth Mariann

Gádoros nagyközség kulturális élete

Hetesi Erzsébet

2000

545/A

Maráz Krisztina

Reklámkörkép Magyarországon

Nagyné Terhes Irén

2000

545/B

Fekete Éva

A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum

T. Molnár Gizella

2000

545/C

Dáni Krisztián

A halál mint a barokk egyház gazdasági motorja a gyarmati Latin-Amerikában

Anderle Ádám

2000

545/D

Boldizsár Sándor

A biztosítás szerepe a gazdasági életben

Rigó Jázon

2000

545/E

Kecskés Klaudia

A sajtófotóról

Maróti Antalné

2000

545/F

Lakatos István

A science fiction film története. Avagy a végtelen emberi fantázia megelevenedése a filmvásznon

Maróti Antalné

2000

545/G

Marusin Viola

Kétszáz éves múlt a jövőben

Maróti Antalné

2000

545/H

Angyalné Mayer Ágnes

A non-verbális kommunikáció és gesztusaink

Szabó Tibor

2000

545/I

Nima Rozália

A művelődésszervező lehetőségei a kábítószer elleni küzdelemben

Szabó Tibor

2000

545/J

Sándor János András

Szegedi múlt, jelen, jövő

?

2000

545/K

Pokrián Katalin

Hitelezés és biztosítékrendszer a hazai bankok gyakorlatában

Vidács Ferenc

2000

545/L

Surányi Csilla

A göröncsérek élete és munkássága, avagy a fazekasság története Hódmezővásárhelyen

Révész Andrásné

2000

545/M

Kocsis Veronika

Hallható színes – látható zene

Maróti Andrásné

2000

 

 

2001

 

 

 1.  

Juhász Dóra

Gondolatok gróf Klebelsberg Kunoról a XX. századi oktatásügy egyik reformeréről

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Szitás Zoltán

Az öngyilkosság: öngyilkosságok Hódmezővásárhelyen 1990-1999 között

Hetesi Erzsébet

2001

 1.  

Hegyi Rita

A házasság válsága: a magány szabadsága, a szabadság magánya

Hetesi Erzsébet

2001

 1.  

Bárkányi Orsolya

Mozgássérültek integrációja ma Magyarországon

Hetesi Erzsébet

2001

 1.  

Szűcs Norbert

A magyarországi cigányság szociológiai irodalma az 1990-es években

Hetesi Erzsébet

2001

 1.  

Bognár Otília

Az öngyilkosság megítélésének története: az öngyilkosság társadalmi és lélektani szempontból

Hetesi Erzsébet

2001

 1.  

Kenéz Imre

Tálasok, cserepesek, gölöncsérek

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Lukács Gabriella

Tanítási dráma és színházi nevelés Magyarországon

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Farkas Katalin

A magyarcsanádi románok története

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Versitsné Orbán Erika

Magyarország egyházi és világi élete Szent István korától a XII. századig

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Dobóné Gazdag Erzsébet

Marketing stratégia kialakítása egy működő vállalkozásnál

Hetesi Erzsébet

2001

 1.  

Juhász Csilla

A kávéház régen és most

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Petróczkiné Oravecz Erzsébet

Huszárvágás: a Nádasdy-huszárezred története

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Pór Anett

Szomorú vasárnap, avagy egy dal és szerzőjének története a valóságban és színpadon

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Antalné Pesti Mónika

Ösztönzésmenedzsment

?

2001

 1.  

Somogyi Nóra

A KPVDSZ 25 éve

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Kiss Brigitta

A Szegedi Nemzeti Színház története a XX. század küszöbén

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Hódi Ágota

A harmincas évek magyaros ruhamozgalma

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Köteles Angéla

Az öltözködés mint kommunikáció

Málovics Éva

2001

 1.  

Szelei Zsuzsanna

A magyar repüléstörténet és a szegedi repülőtér 90 éve

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Szekszárdi Miklós

A magyar kultúra konzervatív reformere

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Csempesz Iván

Az empátia szerepe a japán üzleti kommunikációban

Málovics Éva

2001

 1.  

Pocskai István

Zákányszék település közművelődésének, kulturális életének alakulása a rendszerváltás utáni időszakban

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Hegyeshalmi Orsolya

A japán nó-színház

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Péter Judit

Nemzetképünk alakulása az uralkodó politikai ideológiában 1919-1939-ig

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Csempesz Károly

Az erdélyi könyvgyűjtés és könyvnyomtatás évszázadai

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Kissné Illin Klára

A közösségteremtés Balástya művelődéstörténetében az 1990-es évektől napjainkig

(TMG)

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Kiss Katalin

Lakberendezési szokások a századfordulótól napjainkig

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Szőke Szilvia

Kecel néprajza

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Szűcs Ferenc

Team-építés: munkacsoportok szerepe, jelentősége

Málovics Éva

2001

 1.  

Deák Sándor

A magyarországi németek kitelepítése a II. világháború után

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Domsikné Kolozsi Katalin

A MÁV Rt. Hatalmi rendszerének bemutatása, felépítése

Málovics Éva

2001

 1.  

Móniné Urbán Magdolna

Vállalkozások története és jelene

Nagyné Terhes Irén

2001

 1.  

Járosi Tímea

A budai fürdők élete a török hódoltság idején

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Zahorán Ibolya

A nonverbális kommunikáció jelentősége a mindennapokban

Málovics Éva

2001

 1.  

Tar Imre

Mobilon lógva: a mobilszolgáltatók helyzete Magyarországon

Málovics Éva

2001

 1.  

Kovács Kinga

A kelta kultúra

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Radóné Szögi Etelka

A belső felülvizsgálat szerepe a minőségbiztosításban

Málovics Éva

2001

 1.  

Tárkány Zsolt

Vásár-kiállítás mint világjelenség bemutatása az Industria ’99 rendezvényen való részvételen keresztül

Nagyné Terhes Irén

2001

 1.  

Szilágyi Noémi

Konfliktus a szervezetben

Málovics Éva

2001

 1.  

Bánfi Ildikó

Reklám hatása a gyermekekre

Nagyné Terhes Irén

2001

 1.  

Dobóvári Ilona

A különböző motivációelméletek összehasonlítása esetpéldákon keresztül

Málovics Éva

2001

 1.  

Sebesi Rita

A depresszió vizsgálata a személyiség, érzelmek tükrében. Az öngyilkosság mint a depresszió következménye

Málovics Éva

2001

 1.  

Tolnai Tímea

A nonverbális kommunikáció

?

2001

 1.  

German Manuéla

Humán erőforrás–gazdálkodás vizsgálat, különös tekintettel a toborzásra és a kiválasztásra

Málovics Éva

2001

 1.  

Furákné Pavelka Marianna

A szervezeti kultúrák szerepe a változó világban

Málovics Éva

2001

 1.  

Mitykó Ildikó

A békési szegedi Kis István Református Gimnázium fejlődésének és szerkezeti változásainak története a kezdetektől napjainkig

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Nagy Zoltán

Sajtóhelyreigazítás: személyhez fűződő jogok megsértése

Nagyné Terhes Irén

2001

 1.  

Fodor Katalin

…nem ihatok másból, csak tiszta forrásból…: az ősi tudás átöröklődése a magyar népköltészetben

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Paku Tímea

A szentesi irodalmi-drámai tagozat

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Nagy Nóra

Felsőoktatási reformtörekvések Klebelsberg Kuno minisztersége idején (1922-1931)

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Kalmár Karolina

A budapesti kávéházak története

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Szőcs Szilvia

Tevel község német nemzetiségének története

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Csekő Tímea

A szervezett bűnözés elleni küzdelem jogi lehetőségei Magyarországon

Nagyné Terhes Irén

2001

 1.  

Hegyesi Judit

A családtervezés története: ókori kultúrák

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Vaskóné Gardél Ivett

A vezetés és szervezéstudomány fejlődése, a vezetési stíluselméletek bemutatása

Málovics Éva

2001

 1.  

Ördög Ibolya

Határok nélkül?: avagy a globális marketing hazánkban

Hetesi Erzsébet

2001

 1.  

Gyapjasné Török Edit

A Feszty-körkép múltja és jelene

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Oroveczné Tóth Gabriella

Tudatipar made in Hungary, avagy itt van napjaink „méretre szabott” embere

Nagyné Terhes Irén

2001

 1.  

Túri Andrea

Több mint fél évszázad a honvéddal

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Csanádi Ferenc

Kiszombor története

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Rácz Judit

A német történelemkönyvek magyarságképe

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Kondor Szilvia

Vállalkozás elindítása

Nagyné Terhes Irén

2001

 1.  

Hesszenberger Szilvia

Görcsöndoboka bemutatása

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Déló-Nagy Ágnes

A reklám lélektana

Nagyné Terhes Irén

2001

 1.  

Szatmári Katalin

„…mert megérdemlem!”: a média-reklám – össztársadalmi és morális megközelítésben

Nagyné Terhes Irén

2001

 1.  

Szegfű Katalin

Misszió az elektronikus médiában

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Tóta Richárd

Csángók a sodró időben

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Pánics Ferenc

Tanulmány a békéscsabai jaminai téglagyár munkásainak hetvenes évekbeli műveltségi szintjéről egy korabeli felmérés, valamint a Kulich Gyula Művelődési Házban folyó kulturális munka alapján

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Péceli Edit

A nők helyzete és „nehéz napjainak” a története az ókortól napjainkig

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Rácz Krisztina

A „nemzeti” eszme a reformkori képzőművészetünkben

T. Molnár Gizella

2001

 1.  

Onódi Dóra

Reklámtörténet – különös tekintettel a filmreklámra

Nagyné Terhes Irén

2001

617/A

Köteles Angéla

Az öltözködés mint kommunikáció

Málovics Éva

2001

617/B

Dávid Éva

A nők oktatásbeli egyenjogúságáért folytatott harc hazánkban

T. Molnár Gizella

2001

617/C

Rózsa László

Magyarország borkultúrája: borfogyasztási szokások

T. Molnár Gizella

2001

617/D

Gitay Tamás

A kábítószer története és kapcsolata az emberi kultúrával

Rigó Jázon

2001

617/E

Csúcs Noémi

Deviancia járvány Magyarországon

Rigó Jázon

2001

617/F

Lénárt Szabolcs

A nemzeti kultúra hatása a vállalati kultúrára, a Nokia Rt. tükrében

Rigó Jázon

2001

617/G

Szolga Beáta

Mesés operett világ

Rigó Jázon

2001

617/H

Kikilai Noémi

Termék bevezetés a Lexmark nyomtatócsalád marketingkampánya alapján

Rigó Jázon

2001

617/I

Presztolánszky András

A zene mint kultúrahordozó eszköz

Rigó Jázon

2001

617/J

Kemény Ágnes

A Velencei-tó turisztikai régió

Rigó Jázon

2001

617/K

Hegedűs Katalin

A bécsi szecesszió

Rigó Jázon

2001

617/L

Fischer Roxana

Szent Jakab útja – valóság és varázslat. Zarándoklat mai szemmel a középkoron át

Rigó Jázon

2001

617/M

Pető Alfréd

Promóterképző tanfolyam

Rigó Jázon

2001

617/N

Kothencz Éva

A csoport hatékony működésének biztosítása konfliktushelyzetekben

Málovics Éva

2001

617/O

Veres Judit

Eötvös József életműve

T. Molnár Gizella

2001

617/P

Hankóczy Nikolett

Testbeszéd az üzleti kommunikációban

Málovics Éva

2001

 

 

 

2002

 

 1.  

Hucker Renáta

A televízióra átruházott gyermeknevelés

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Temesvári Józsefné

 A XX. század a munkaszervezés évszázada

Málovics Éva

2002

 1.  

Varga János

A polgárosuló társadalom művészeti irányzata a klasszicizmus az építészetben és társművészeteiben

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Gerhard Katalin

A nonprofit szektor Magyarországon

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Csúcs Attila

Jogharmonizációs törekvések a hazai vámrendszerben az EU csatlakozás tükrében

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Sáricz Ilona

Iskolatörténet a változások tükrében: az Ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium rövid története 1883-2001

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Berkiné Bernát Éva

Csongrád a múlt tükrében

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Kádár Emese

Babavilág, avagy a játék babák története

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Moravecz Zoltán

Uszód története, avagy egy Duna menti falu múltja, jelene, jövője

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Földi Zsuzsanna

Szeged kézművessége a polgárosodástól az első világháborúig

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Szabó Ferencné

Felsőfokú szakképesítést adó tanfolyam szervezése a Gyulai Erkel Ferenc Általános Művelődési Központban

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Kálmán János

Az emberi erőforrás menedzsment kulcstevékenységei: a személyzetbiztosítás

Málovics Éva

2002

 1.  

Gyöngyösi Tibor

Ifjúság és hagyományőrzés Kiskunmajsán

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Kara Zoltán

Kodály Zoltán: a zene apostola

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Tézsla Bernadett

Gyermekeink rohanó világunkban

Málovics Éva

2002

 1.  

Jáger Levente

Kiskunhalas írott és elektronikus sajtója a rendszerváltás után 1989-2002

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Aigner Éva

Testbeszéd az üzleti kommunikációban

Málovics Éva

2002

 1.  

Vass Anikó

XX. századi női viseletek Magyarországon

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Balaton Lívia

A kalocsai lakosság szórakozási lehetőségei 1940-es évektől napjainkig, az erre kialakított helyiségek tükrében

?

2002

 1.  

Róka Eszter

A reklám tegnap és ma: a XI. Országos Közművelődési Konferencia bemutatása

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Nyári Zita

A reklám szabályainak megvalósulása

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Nagy Edit

Nő és reklám

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Pázmándi Melinda

Reklám a rendszerváltás előtt és után

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Pozsár Lászlóné

Vállalkozási formák a piacgazdaságban

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Bóta Ágnes

Vivendi az ablakban

Málovics Éva

2002

 1.  

Farkas Zsolt

Kiszombor és iskolájának története

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Szakonyi Balázs

A hivatásos színjátszás kezdetei Székesfehérváron

Rigó Jázon

2002

 1.  

Bugya László

Az Internet felhasználása a kommunikációban

Málovics Éva

2002

 1.  

Molnár Levente

Az Ördög Clubja

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Pánti Zsuzsa

Jelek a XX. század öltözködésben

Málovics Éva

2002

 1.  

Aszalainé Váradi Zsuzsa

Mindennapjaink konfliktusai

Málovics Éva

2002

 1.  

Beregszászi Judit

A vállalkozási lehetőségek és vállalkozói döntések Magyarországon a két rendszerváltás között 1945-1989

Málovics Éva

2002

 1.  

Bárdos-Dánszki Mónika

Az oktatási európai dimenziója

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Lakatos Zsanett

Az egészségügyi törvény Magyarországon – orvosi műhibák

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Fehér Erika

A kiskunhalasi Halas Televízió első évtizedének története (1992-2002)

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Varga Zoltán

Vésztő város közoktatásának története a kezdetektől rendszerváltásig

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Polgár Karolina

A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Kovács Mária Mónika

Szügy község téli népszokásai

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Kalász Judit

A reformkor művelődése és Széchenyi István reformalkotó tevékenysége

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Surányi Beáta

A magyar sajtó története a kezdetektől az intézményesülésig (1780-1840)

T. Molnár Gizella

 

2002

 1.  

Csicsel Mónika

 

Motiváció és jutalom: jutalom-e a jutalom?

Málovics Éva

2002

 1.  

Kunos Edina

A Reálszisztéma Kft. Kereskedelmi vonalának üzlet- és marketingpolitikája

Hetesi Erzsébet

2002

 1.  

Mocselini Rudolf

Kézműves vásárok új funkcióval a XX. század végén

Rigó Jázon

2002

 1.  

Mihaiescu Andrea

Civil szervezetek ás működésük Medgyesegyházán

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Répás Éva

Közművelődés szerepe és intézményei ma hazánkban

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Baliné Czene Mária

Mórahalom ás Ásotthalom tanyai iskoláinak története

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Lantos Gábor

A lippói német és szerb nemzetiség története

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Egész Tamás

Nyelv, kultúra, globalizáció: előítéletek a mai magyar társadalomban

Rigó Jázon

2002

 1.  

Hegedűs Dóra

A magyarországi németek kulturális törekvései 1950-től napjainkig (TMG)

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Albert Eszter

A mai kor embere és a kultúra

Rigó Jázon

2002

 1.  

Kovács Erzsébet Boglárka

A japán vállalati menedzsment

Málovics Éva

2002

 1.  

Szinai Eszter

1848-49 és a zsidók

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Mogyorósi Krisztina

A békéscsabai Kner-nyomda története

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Pikli Szonja

Vezetési stílusok

Málovics Éva

2002

 1.  

Bene Zoltán

Az újságíró és könyvtáros Mátray Gábor

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Fodor Szabolcsné

Horthy és a kultusz

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Hegedűs Szilvia

A reformkori Szeged kulturális élete

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Németh Sándor

Fortuna szekerén: a sorsolásos játékok kialakulása és története Európában

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Dömösi Gábor

Rendőrség és jogállamiság a rendőrségi törvény vonatkozásában

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Szobota Györgyi

Festék a bőrön

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Kiss János

Az Erkel diákünnepek

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Szente Éva

„Mi kéne, Bori-boszorka?”, avagy fejezetek a boszorkányság történetéből

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Debreczeny Andrea

Az alkohol szerepe az elkövetett bűncselekményekben

Rigó Jázon

 

2002

 1.  

Móricz Miroszláv

A deszki szerbség és kultúrájának története

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Stadler Ferenc

Hajós kultúrtörténete (TMG)

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Kiss László

Egy nagyrendezvény anatómiája PR és marketing szempontból

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Döbör András

Egy elképzelt szegedi diáklap felépítése és üzleti terve

Rigó Jázon

2002

 1.  

Kovács Rita

Multikultúra vizsgálatok Békés megyében, román-magyar viszonylatban

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Katkóné Bagi Éva

Pusztaszeri néptanítók

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Pintér Katalin

Kommunikáció az árvíz elleni védekezés során

Málovics Éva

2002

 1.  

Farkasné Kaposi Gabriella

A szlovák kultúra jelenléte Kiskőrösön

Rigó Jázon

2002

 1.  

Mezeiné Bátori Valéria

Jeles napok, népszokások, népi ünnepek

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Lengyel Tibor

A kulturális élet, a művelődéspolitika jellemzői az 1930-as években, avagy a kultúrpolitikai koncepciók a haladást vagy a hatalom céljait szolgálják

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Zádori Attila

A felsőoktatás reformja Klebelsberg kultúrpolitikájában

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Krisztin Róbert

A hajdan volt és ma élő moldvai népzene

?

2002

 1.  

Erdei Csilla

Olasz kulturális kapcsolatok Báthory Zsigmond udvarában

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Szatler Mónika

Az átalakított gépjárművek utáni áfa levonási jogosultság kérdései az adóhatósági és a bírósági gyakorlat tükrében 1994-től napjainkig

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Szántó Bernadett

A Mécses Szeretetszolgálat személyiségfejlesztő, rehabilitációs és utógondozó tevékenységei

Hetesi Erzsébet

2002

 1.  

Patakiné Aradi Mária

Az ingatlan-nyilvántartás kialakulásának története

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Gyüre Ildikó

A gyógypedagógiai oktatási intézményrendszer kialakulása; az integráció jelentősége

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Keglovits Ferenc

Édith Piaf, a francia sanzon legendája

Rigó Jázon

2002

 1.  

Balogh Ildikó

Gróf Klebelsberg Kuno népiskolai reformja Szegeden és környékén

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Pázmándi Melinda

Reklám a rendszerváltás előtt és után

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Nemes Renáta

Reklámfilmek szerepe és jelentősége a XXI. században

Málovics Éva

2002

 1.  

Szabó Illésné

A mozi őskora és hőskora

T. Molnár Gizella

2002

 1.  

Székesi Helga

A figyelemfelkeltés eszközei a reklámban

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Tanács Edit

A reklám fogyasztást befolyásoló hatása

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Németh Kinga

Reklám az egész világ

Nagyné Terhes Irén

2002

 1.  

Lantos Sándor

Reklám és reklámnyelv

T. Molnár Gizella

2002

706/A

Méhes Gábor

Olimpia Magyarországon? A magyar olimpiai mozgalom története a XX. század fordulóján

T. Molnár Gizella

2002

706/B

Németh Sándor

Fortuna szekerén: A sorsolásos játékok kialakulása és története Európában

T. Molnár Gizella

2002

706/C

Lajkó Antalné

A tea varázsa

T. Molnár Gizella

2002

706/D

Kasnyik Viktor

Területfejlesztésen alapuló regionális politika a magyarországi felnőttképzésben. A Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ AGRO START program bemutatása által

T. Molnár Gizellánál

Nagyné Terhes Irén

2002

706/E

Berkiné Bernát Éva

Csongrád a múlt tükrében

T. Molnár Gizella

2002

706/F

Lipták Katalin

Kép és hang. Zenei szimbólumok három művészeti kor festészetében

T. Molnár Gizella

2002

706/G

Szabó Gábor

A Rákosi-korszak sajtója Magyarországon 1948-1953

T. Molnár Gizella

T. Molnár Gizella

2002

706/H

Nyúl Gabriella

Személyiségismeret és annak alkalmazása a vezetői munkában

Málovics Éva

2002

706/I

Rehák József

Kölcsey és a vallási tolerancia

Máté-Tóth András

2002

706/J

Karsai Attila

A sport intézményesülésének kialakulása

T. Molnár Gizella

2002

706/K

Szécsi Szilvia

Reklámeszközök és hordozók a médiában

Nagyné Terhes Irén

2002

706/L

Terhes Bernadett

Az internetes reklám

?

2002

706/M

Szakács Éva

A terrorizmus és magyarországi vonatkozásai

?

2002

706/N

Méhes Erzsébet

A csábítás magas iskolája

Nagyné Terhes Irén

2002

706/O

Gál Gabriella

A reklámfilm eszközei és hatásmechanizmusa

Nagyné Terhes Irén

2002

706/P

Nagy Ágnes

A reklám szerepe a politikai választási kampányban

Nagyné Terhes Irén

2002

706/Q

Lakatos Zsanett

Az egészségügyi törvény Magyarországon (orvosi műhibák)

Nagyné Terhes Irén

2002

706/R

Ujvári Orsolya

A Benetton reklámkampány

Nagyné Terhes Irén

2002

706/S

Sóskuti Gábor

A reklámkészítés alaptézisei

Nagyné Terhes Irén

2002

706/T

Nagy Edit

Nő és reklám

Nagyné Terhes Irén

2002

706/U

Tanács Edit

A reklám fogyasztást befolyásoló hatása

Nagyné Terhes Irén

2002

706/V

Szabó Illés

A kultúra fogalma

Rigó Jázon

 

706/1

Albert Eszter

A mai kor embere és a kultúra

Rigó Jázon

 

 

 

 

2003

 

 

 1.  

Kiss Ildikó

A személyi kultusz bemutatása a szórakoztató-propaganda filmekben avagy „dalolva szép az élet”

T. Molnár Gizella

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Puskás Ferencné

Bálok kialakulása és virágkora a polgárosodó Magyarországon

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Ágota Gyöngyi

A sajtót befolyásoló tényezők változása a XX. században Magyarországon – a bulvársajtó

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Vadászné Kiss Barbara

A Szegedi Ifjúsági Napok története

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Vajda Beáta

Ifjúsági szubkultúra Szegeden

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Orbán Mariann

A Tér Ifjúságsegítő Egyesület szerepe a kecskeméti kulturális életben

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Horváth Szilvia

Az öltözködés és étkezés jellegzetességeinek bemutatása a magyar kultúrtörténet egy-egy korszakát érintve, s koncentrálva a gazdag és szegény rétegek közötti differenciálódásra

?

2003

 1.  

Szeleczky Noémi Tünde

A rendezvényszervezés elmélete és gyakorlata

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Ádók István

A Kelemen-kultúra ápolása Csanádpalotán

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Bela Alexandra

A gyomai Kner Nyomda története

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Bíró Mónika

A tázlári belterületi iskolák története

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Kláben Gyula

 A magyar sörfőzés története

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Tófalvi Klára

Antikvárium régen és ma

?

2003

 1.  

Muntyán Erika

Kétegyházi románok népi hagyományai, táncos szokásai és a Buha házaspár szerepe a hagyományok átörökítésében

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Gálik Adrienn

A téli és tavaszi ünnepkör hagyományai a Jászságban

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Mező Borbála

A kultúra szerepe a magyar mint idegen nyelv oktatásában

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Tóth Tímea

Az 1728-as szegedi boszorkányper

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Pánics Ferenc

Tanulmány a békéscsabai jaminai téglagyár munkásainak hetvenes évekbeli műveltségi szintjéről egy korabeli felmérés, valamint a Kulich Gyula Művelődési Házban folyó kulturális munka alapján

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Simon Orsolya

Tiszakécske kulturális múltja és jelene

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Nagy Andrea

Klebelsberg Kuno az iskolaépítő, avagy bepillantás a szentesi külterületi iskolák történetébe

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Koréh Katalin

A nők helyzete a reneszánsz kori Itáliában

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Kalmár Attila

A szegedi balett szerepe a magyar táncművészetben

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Duma Róbert

A két világháború közötti magyar művelődéstörténet elemzése

?

2003

 1.  

Csapó Gabriella

Különböző termékek bevezetése a hazai gyógynövénypiacra

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Keresztury János

A kiszombori rotunda és a mezőkopáncsi templom építésének története

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Fazekas Tímea

Gróf Klebelsberg Kuno munkásságának és oktatáspolitikájának bemutatása

?

2003

 1.  

Kovács Barbara

Fogyasztói magatartás

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Huszthy Gergely Balázs

A migráció hatása az Európai Unió radikális pártjaira

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Babinszky Mónika

Egy felnőttoktatási intézmény marketing tevékenysége

Orbán Hedvig

2003

 1.  

Varga Adrienn

A Dóm tér és a Szegedi Szabadtéri Játékok története

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Karsai Szilvia

Battonya templomai

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Olach Zsuzsanna

Az oszmán iskolarendszer és megjelenése a hódoltságban

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Takó Nikoletta

A Szeged I. posta épületének története

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Tót Tiborné

Étkezési kultúránk kialakulása

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Novák Hajnalka

Freskó az árkád alatt

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Kószó Csaba

Hazai multinacionális szervezetek személyügyi gyakorlata – a Danone Kft. Példáján keresztül bemutatva

Málovics Éva

2003

 1.  

Csóré Tamás

A network marketingben rejlő erő

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Sándor Edit Andrea

A DHL Magyarország Kft. Új szolgáltatásának piaci bevezetése

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Erni Zsoltné

Gyopárosfürdő története

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Fejes Szilvia

Hatékony kommunikáció a szervezetben

Málovics Éva

2003

 1.  

Lakner Tünde

A távol-keleti menedzsment „titkai”

?

2003

 1.  

Szokolai Anikó

A Szegedi Móra Ferenc Múzeum története a XX. század közepén

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Domin Gyöngyi

80 másodperc alatt a Föld körül

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Vörösné Bagi Éva

A gépbeszerzés összehasonlító elemzése az Európai Uniós és a nemzeti támogatások tükrében

Málovics Éva

2003

 1.  

Kokavecz Kinga

A vezetési stílus kommunikációs megközelítése

Málovics Éva

2003

 1.  

Vadász János

A művelődési intézményrendszer utolsó harminc éve, jelene és fejlődésének iránya

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Braun Katalin

A Gödöllői Királyi Kastély marketingstratégiája

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Orosz Kinga Melinda

Arad kulturális élete a századfordulótól 1945-ig

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Máté-Tóth Andrásné

Gyálarét társadalma

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Keresztes László

Az urbanizáció társadalmi hatásai

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Lévai Bernadett

Az elítéltek beilleszkedése a társadalomba, segítő és korlátozó tényezők

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Ábrahám Gábor

A szolgáltatásmarketing jellemzői a szállítmányozásban

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Kozák József

Devianciák

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Pál Erika

Személyzetbeszerzés a munkaerőpiac különböző területein

Málovics Éva

2003

 1.  

Csombó Hajnalka

Meggyőzés a Network 21-ben

Málovics Éva

2003

 1.  

Lehotai Zsuzsanna

A japán menedzsment sajátosságai

Málovics Éva

2003

 1.  

Kiss Réka

Az AVON Cosmetics Hungary Kft. hírneve

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Gyenes Szilvia Adrienn

Termékinnováció, marketing és PR stratégia a SOLE Hungária Rt. Probalance termékcsaládja alapján

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Minda Éva

Induló vállalkozásunk marketing stratégiája

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Dukai Andrea

Játékötlettől a megvalósulásig

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Dobó Alexandra

Tanyai iskolák kialakulása és működése a Komlói Úti Külső- és Belső Iskola példáján keresztül

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Forrai Sára

A nők – a felnőttképzés lehetőségei, egy speciális felnőttképzés bemutatása

T. Molnár Gizellánál

Orbán Hedvig

2003

 1.  

Dézsi Julianna

A környezetvédelem és hagyományőrzés kapcsolata, alkalmazási területei a gyermek-közművelődésben

Orbán Hedvig

2003

 1.  

Kolozsváriné Kátai Henriett

A szolnoki Szigligeti Színház története

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Nádasdy Attila

A motorkerékpár története és fejlődése

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Lelkes Béla

A Szőreg I. számú napköziotthonos óvoda története

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Kovács Andrea

A Wella története Magyarországon

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Sziládi Tibor

A szépség nem minden…: a luxuskozmetikai piac Magyarországon, az Estée Lauder bemutatása

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Kalmárné Hábán Ildikó

Hitvilág

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Berényi Ildikó

Hatékony kommunikáció a szervezetben

Málovics Éva

2003

 1.  

Rau Rózsa

A METRIMED Kft. termékstratégiája

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Balogh Ilona Edina

Hatalom és társadalom kapcsolata az 1960-as évek Amerikájában, avagy a „dühöngő ifjúság” évei

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Dezső Dóra

A kisvárosi fényképész: Sáray Szabó Albert élete és munkássága

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Laczi Zoltán Tamás

A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium története 1948-ig

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Engi Ágnes

Az egyházak és az állam viszonyának alakulása Magyarországon 1867-től napjainkig

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Horváth József Gábor

Lámpások: népoktatás és néptanítók Monostor és Bugac pusztán

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Varga Zsolt

 A számítógép magyarországi története

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Singer Éva

Az eleki német nemzetiség története

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Török Anikó

Egy közművelődési intézménytípus funkció- és szerepváltásai

Orbán Hedvig

2003

 1.  

Szekeres Ildikó

Szeged művelődéstörténetéről 1867-1945 közötti időszakban

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Annus Edit

A Szegedi Tudományegyetem természettudományi Kar története

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Bálint Tünde

Új szolgáltatási rendszer a vállalkozások jövőjéért: A Vállalkozói Információs Szolgáltató Rendszer létrehozásának előkészítése

Hetesi Erzsébet

 

2003

 1.  

Hódiné Ocskó Ildikó

Táltosok világa

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Czékus Gabriella

Fejezetek az emberi kommunikáció történetéből

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Balogh Cecília

Shakespeare színháza a XVI. Században és ma a szegedi teátrum színpadán

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Szilágyi Erzsébet

A magyarországi kékfestés múltja és jelene, a Pápai Kékfestő Múzeum bemutatása

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Ternainé Kiss Györgyi

Az írás fejlődése, a könyv, a könyvnyomtatás kialakulásának lépései

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Csóty Csaba

Szervezési- és vezetéselméletek és a vezetési folyamatok

?

2003

 1.  

Sági Éva

A vezetési elméletei, vezetési modellek, empirikus vizsgálatok

Málovics Éva

2003

 1.  

Tóthné Tóth Anna

A Teleház mint Kistelek város mozgatórugója

Málovics Éva

2003

 1.  

Apáti Andrea

Bolti kiskereskedelem

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Tiszai Annamária

ENCORE Magyarországon, avagy egy konfliktuspedagógiai alapítvány tevékenysége és hatása saját megközelítésben

Málovics Éva

2003

 1.  

Kállai Rudolf

Vezetői stílusok és motivációra gyakorolt hatásuk

Málovics Éva

2003

 1.  

Néveri Mónika

Eladás felsőfokon

Málovics Éva

2003

 1.  

Bogár Eszter

Államosított kultúra Magyarországon az 50-es években

T. Molnár Gizella

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Magony László

A dél-alföldi betyárság társadalmi megítélése a XIX. Században

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Szekeres Károly

A szegedi zsidóság a polgárosodás útján

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Sáfár Renáta

Az egyházi nevelés elleni ideológiai harc 1947-1953

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Deák Andrea

Ausztria és Österreich Werbung szerepe, marketing tevékenysége

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Nagy Veronika

Börtönhelyzet napjainkban

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Suti Szilvia

Egy speciális területen működő nonprofit szervezet felépítése, bemutatása tevékenysége tükrében

Orbán Hedvig

2003

 1.  

Pillár Andrea

Gyermekvédelem a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekről

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Tóth Lajosné Magyar Erzsébet

Az andragógia periférikus helyzete

Orbán Hedvig

2003

 1.  

Nyilas Edina

A politika jelentkezése a középiskolás tankönyvekben 1900-1950 között

T. Molnár Gizella

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Nagy Csaba Dezső

A baszk nacionalizmus a XX. században

Zalai Anita

2003

 1.  

Rókus Tibor

Bántalmazott gyerekek

Hetesi Erzsébet

 

2003

 1.  

Szabó Irén

Falusi turizmus

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Susánszky Anna

A békéscsabai színjátszás története

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Mészárosné Széll Katalin

A húsvéti ünnepkör

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Kómár Mátyás

A jezsuita rend Magyarországon és az erdélyi misszió a XVI. Század második felében

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Kocsis Erika

Ingatlan menedzsment

Málovics Éva

2003

 1.  

Réti Gábor

Változásmenedzselés, kultúraváltás

Málovics Éva

2003

 1.  

Nagy Niké

Online marketing

Hetesi Erzsébet

2003

 1.  

Gyárfás Ágnes

Hóman Bálint

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Szuh Éva

Ünnepek a Rákosi-korszakban

T. Molnár Gizella

2003

 1.  

Kovács Anett

Olvasókörök Gyulán 1867-1937

T. Molnár Gizella

2003

822/A

Hofman Edmond

Német nemzetiségi problémák 1945 után és napjainkban: asszimiláció, identitásvesztés (TMG)

T. Molnár Gizella

2003

822/B

Nehiba Noémi

A 18-19. század szalonkultúrája

T. Molnár Gizella

2003

822/C

Samu Szilvia

A nő és a tudás: Női törekvések a 19. században Magyarországon

T. Molnár Gizella

2003

822/D

Király Vajk István

Nagykereskedelmi cég piaci bevezetésének főbb marketing lépései

Hetesi Erzsébet

2003

822/E

Polycsik Tünde

A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a gazdasági társaságokról

Nagyné Terhes Irén

2003

822/F

Szunyog Beatrix

A hipermarketek eseményreklámja

Nagyné Terhes Irén

2003

822/G

Klötzl Ferenc

E-learning anyagok, tanulási tartalmakat közvetítő alkalmazások fejlesztése

Nagyné Terhes Irén

2003

822/H

Tátrai Krisztina

Az Európai Unió fogyasztóvédelme

?

2003

822/I

Tóth Andrea Judit

A McDonald’s és a Franchise rendszer

Nagyné Terhes Irén

2003

822/J

Éder Barbara

A reklám előfordulása és hatásai az emberekre

Nagyné Terhes Irén

2003

822/K

Halász Roland

A reklám hatása a gyermekek fogyasztási szokásaira

Nagyné Terhes Irén

2003

822/L

Wisch Edit

A színek és a zene hatása a reklámban

Nagyné Terhes Irén

2003

822/M

Ohátné Papp Éva

A Porsche Szeged marketing tevékenysége

Nagyné Terhes Irén

2003

822/N

Kaposvári Gábor

Promóció lehetőségei és buktatói a kulturális szférában: A MUZIKÁLIS JUNIÁLIS elnevezésű rendezvény bemutatása

Nagyné Terhes Irén

2003

822/O

Cserhalmi Márta

Gyermek és fiatalkorúak bűnözése

Nagyné Terhes Irén

2003

822/P

Huszta Tibor

Meddig még? Bevásárlóközpontok terjeszkedése Magyarországon

Málovics György

2003

822/Q

Hetyéssy Tamás Levente

a Magyarországi professzionális takarítóipar helyzete az Európai Uniós csatlakozás előtt

Málovics György

2003

822/R

Nagy Gergely

A Cora hipermarket direkt marketing tevékenysége

Málovics György

2003

822/S

Megyeri Anett

Marketing az interneten

Rigó Jázon

2003

822/T

Polyvás Tamásné

Hatékony vezetői magatartás a szervezetnél

Rigó Jázon

2003

822/U

Apáti Bálint

A média helye a mozikban

Rigó Jázon

2003

822/V

Polenyák Ivett

A magyarországi szecesszió a kor emberének szemszögéből

Rigó Jázon

2003

822/Z

Boldizsár Katalin

Az írott sajtó és az internet

Rigó Jázon

2003

822/1

Antal Izolda

Jelen médiája, a multimédia

Rigó Jázon

2003

822/2

Rigó Gergely

A legeslegújabb kor – az információs korszak és társadalma

Rigó Jázon

2003

822/3

Kapusné Dunás-Varga Ibolya

Szem a lélek tükre

Rigó Jázon

 

2003

822/4

Bicskei Tibor István

Verbális és nem verbális kommunikáció a nevelésben

Rigó Jázon

2003

822/5

Galambos Beáta

Kommunikáció az ezredfordulón

Rigó Jázon

2003

822/6

Kovács Szilárd

A reklám, a reklám jogi szabályozása, a reklám és a gyermek (a reklám hatása)

Nagyné Terhes Irén

2003

822/7

Ambrus Mariann

Tanfolyamszervezés a SIKER Oktatásszervező Bt.-nél, avagy andragógia a kezdetektől napjainkig

Nagyné Terhes Irén

2003

822/8

Szekeres Zoltán

Szerzői jogvédelem és adatvédelem a számítástechnikában

Nagyné Terhes Irén

2003

822/9

Nagy Katalin

A gyermekek jogai és a reklám

Nagyné Terhes Irén

2003

822/10

Monostori Judit Gabriella

Gyermekek a reklámok világának vonzásában

Nagyné Terhes Irén

2003

822/11

Kontor Gyula

A gyulai zsidóság története. A betelepüléstől a dualista korszak végéig

T. Molnár Gizella

2003

 

 

 

 

2004

 

 1.  

Baricz Anna

Hol volt, hol nem volt Rókuson egy iskola….

T.  Molnár Gizella

2004

 1.  

Andirkó Nóra

A cigánygyerekek beilleszkedési esélyei az előítéletesség tükrében

Orbán Hedvig

2004

 1.  

Busch Andrea

Kunszentmiklós kulturális élete

Orbán Hedvig

2004

 1. B

Basa Zsuzsanna

A népi játékok és hatásai a gyerekek fejlődésére csecsemőkortól a serdülőkor küszöbéig

?

2004

 1. H

Hódiné Zanócz Márta

„Szeged szebb lesz mint volt” : a szegedi kulturális és szellemi élet színtereinek felépülése, kialakulása a Nagyárvíz után

Orbán Hedvig

2004

 1. B

Budai Lászlóné

e-sztori

Nagy Krisztina

2004

 1.  

Tóth Imre Tamás

Az információtechnika és az ember a 21. században

Nagy Krisztina

2004

 1.  

Horváth Edina Judit

Budapest a két világháború között /1918-1941/

T.  Molnár Gizella

2004

 1.  

Erdélyi Gábor

Az alföldi Oxford (Kner Izidor nyomdájának története)

T.  Molnár Gizella

2004

 1.  

Nagy Krisztina

Népi mozgalom társadalom átalakítására tett kísérlet

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Lajos Márta Edit

A századforduló divattörténete: életmódreform, divatforradalom

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Szilágyi Judit

A szegedi Hősök Kapuja és az Aba-Novák freskók története

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Bakacsi Tímea

A Szegedi Ifjúsági Ház fiataloknak szóló programjai és annak intézményi háttere

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Czank Orsolya Tímea

Reformeszmék kibontakozása és hatása Magyarországon a XIX. Század első felében

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Pokol Nóra

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális értékei

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Ugri Ildikó

Magyar népszokások

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Csomor Gábor

A Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Állam viszonya 1945-től napjainkig

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Bíró Andrea

Ifjúság és könnyűzene a Kádár-rendszerben

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Bertényi András

A budapesti munkásság a Bethlen-konszolidáció idején

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Bertényi Noémi

Mohács helytörténete

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Simai Boglárka

Klebelsberg Kuno munkássága és eszméi

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Hegedűs-Biténé Gasztány Erika

A magyar vasúti szakoktatás története

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Sipos Mátyás

Klebelsberg Kuno oktatáspolitikai hatása Szegedre és a környező tanyavilágra

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Barna Gáborné

Gróf Klebelsberg Kuno munkássága és Szeged kapcsolata

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Feuerbach Szabolcs

Közállapotok Szegeden 1919-1920

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Patik Krisztina

Eötvös és a zsidó emancipáció

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Harkai Péter

A Thorma János Múzeum története

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Szilágyi Ágnes

Jelentősebb közgyűjtemények Gyulán

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Bánfi Zsolt

Makó oktatási és kulturális fejlődése a dualista időszakban

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Puskásné Illanicz Dóra

A pilisi községi könyvtár története

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Kecskeméti Sándor

Színházak és zenei élet intézményrendszerének kiépülése Magyarországon a kiegyezéstől az I. világháborúig

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Komondi Csabáné

Gróf Klebelsberg Kunó tudománypolitikája

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Csányi Györgyné

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Magyarország leglátogatottabb turisztikai célpontja

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Tolcsvai Nagy Glória Anna

Arculatváltás a Millenárison

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Vargáné Huszta Brigitta

Szőreg népi szokásrendje

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Molnár Krisztina

? (leventemozgalom)

?

2004

 1.  

Visnyei Miklós

Zsana iskolarendszerének múltja és jelene

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Visnyei Ágnes

Kulturális szokások és hagyományőrzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthonában

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Nagyivánné Simon Andrea

Társadalmi élet, szokások, divat – mindennapi kultúra – a húszas, harmincas években Magyarországon

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Terhes Ferenc Csaba

Múzeumok és kiállítások kultúraközvetítő szerepe

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Sárközi Éva

A zsidóság helyzete Magyarországon

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Mozsár Zsuzsanna

A kis nagyember: Kabos Gyula

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Darók József

„Itt nem elég, ha magyar vagy…”: magyarok szerepe a világ filmművészetében

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Rácz Zsuzsanna

A magyar színházi élet és film a két világháború között

?

2004

 1.  

Baricsa Ildikó

Szeged – Dóm tér: Szeged fogadalma indította útjára a Dóm tér fejlődését

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Varga Zsófia

Madzagfalvi napok – madzagfalvi hagyományok

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Gyucha Csaba

A mozgókép története Békéscsabán a kezdetektől az államosításig (1896-1949)

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Füzesi Gergely

Búvárkodás a történelemben

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Németh Olga

A „First European Conference on Application of femtosecond lasers in materials science” tudományos konferencia megszervezése

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Lipcsei Irén

A Szegedi Szabadtéri Játékok története

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Földi Gábor

A kiskunhalasi sajtó helyzete napjainkban

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Markóthné Táborosi Beáta

Szolnok: Damjanich János Múzeum

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Szabó Richárd

7 év, és ami mögötte van

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Szűcs Attila

A szegedi piarista gimnázium 1948-as államosítása és az azt megelőző évek

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Németh Krisztina

A paksi civil szervezetek története

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Nagy Katalin

A buddhizmus és a Pránanadi

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Méhes Tamás

A TIT bács-kiskun megyei egyesülete drogprevenciós tevékenységének főbb irányai az évezred utolsó évtizedében

?

2004

 1.  

Barna Beáta

Településmarketing: rendezvényszervezés, avagy többnapos hivatalos rendezvény megszervezése

Lengyel Sándorné

2004

 1.  

Tóth Roland

Makó város és a hagymások története

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Balogh Gyöngyi

Népoktatás Klebelsberg Kuno idejében

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

 Varga Attila

A pártállam egyházellenes politikája a szovjetizált Magyarországon

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Tóth Mónika

Algyő közművelődésének tíz éve

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Zsubori Zsolt

A magyar olimpiai mozgalom a 19-20. század fordulóján

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Nyári Angéla

Divat – viselet, öltözködés – 1850-1970-es évekig Magyarországon és Európában

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Mike Sándorné

A gyermekvédelem története Csongrád megyében az 1950-es évektől

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Mezei Zsolt

A dualizmus kultúrpolitikája: a liberális korszak

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Masa Tibor

Az üveg története, az erdélyi üvegművesség története

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Simon Zsófia

A délvidéki magyar irodalom 1945-től napjainkig

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Szaszkó Adrienn

Gróf Klebelsberg Kuno oktatáspolitikája az 1920-as években

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Sárai Erzsébet

A nagymágocsi kastély és lakói

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Harkai István

Fejezetek a magyar spottörténetből

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Kiss Ildikó

A televíziózás kialakulása és fejlődése Magyarországon

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Elek Rózsa

Lőkösháza település története

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Molnár Melinda

Algyő fejlődésének története

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Mónus Lívia

A zsidó hitélet szerinti eljegyzés, esküvő

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Oláh Csilla Noémi

Az emberi arc gesztusai

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Kovács Norbert

A magyar rendőrség története

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Ótott-K. Zsuzsanna

Klebelsberg az óvodaépítő

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Bán zoltánné

Klebelsberg Kuno, a tudománypolitikus

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Andics Gábor

Magyarország politikai berendezkedése a Kádár-korszakban

?

2004

 1.  

Sebestyén Lászlóné

Nagyszénás közművelődése

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Földes Péter

Szól a rádió

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Veres Renáta Helga

A pálosszentkúti kegyhely múltja és jelene

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Varga Zsolt Csanád

Az ókori Egyiptom művészetén keresztül a képi és írásos emlékek

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Magyar Ildikó

A kultúrateremtő és –szervező Széchényi család

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Füzesi Marcell

Egy nagyvállalat szerepe a kulturális, művelődési intézmények, egyesületek fenntartásában, működtetésében (vállalati mecenatúra)

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Gombos Beatrix

Egy népművészeti kisvállalkozás lehetősége napjainkban

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Veres Tamás Árpád

Magyarok Dél-Amerikában

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Túri Éva

A hódmezővásárhelyi faszínház története

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Gémes Beáta

A szegedi Hősök Kapuja

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Dancsó Zsanett

A polgárság mindennapjai az urbanizáció idején

?

2004

 1.  

Papp Etelka

A divat története

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Farkas Dóra

Az öltözködés alakulása az 1860-as évektől az 1960-as évekig

?

2004

 1.  

Fürtönné Puskás Ágnes

Társadalmi élet, szokások, divat – mindennapi kultúra – a húszas, harmincas években Magyarországon

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Juhászné Viski Erika

Divat a dualizmus idején

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Adamik Gyöngyvér

Lovasterápia Magyarországon

Járási Anikó

2004

 1.  

Zsíros Ágnes

Gasztronómiai törekvések a XIX. És XX. században

Járási Anikó

2004

 1.  

Bíró Zoltán

A KALOT története 1935-1946

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Borosné Balázs Anikó

Értékmentés a Magyar televízió Rt. Archívumában

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Bányász István

A két világháború közötti falu Magyarországon Fekete István négy regényében

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Szőke Tamás

A parasztság helyzete, szerepe a társadalomban

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Pigniczkiné Czinege Éva

Az 1920-as évek Magyarországának kulturális reformprogramja – gróf Klebelsberg Kuno kultúrpolitikája

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Kordás Andor

Az autózás története a 20. század első felében

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Antal Mihály

Tótkomlós kulturális élete a XX. században

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Albrecht Melinda

A kiskunfélegyházai Móra Ferenc Közművelődési Egyesület – avagy milyen szerepet tölt be egy kulturális egyesület a ma Magyarországának társadalmában?

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Kovácsné Szabó Katalin

A népfőiskolai mozgalom története: népfőiskola, na XXI. században

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Ternyák Anita

A Halas Táncegyüttes

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Kovrig Johanna

Írástörténet: Rúnamágia

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Juhász-Nagy Csilla

A nyelvújítás harcai Magyarországon a 18-19. század fordulóján

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Ábrahám Zsuzsanna

Politika és divat

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Krémer Henrietta

Viselkedéskultúra az uniós Magyarországban

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Törteli Imre

A tűzoltóság története Kiskunhalason

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Kovács Krisztina

Egészségügyi sajtóreferálás a 19. század első felében

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Geráné Csenki Orsolya Márta

A magyar katolikus egyház története 1890-1950 között

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Fodor Andrea

A Gödöllői Barokk Színház

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Bodrogi Klára

A divat története

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Gondi Klára

Kultúrtörténeti morzsák a „napsugaras házak” mögött

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Kapornaki Pálné

Hajduszoboszló kultúrája

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Dömösiné Pataki Zita

A múlt és a jelen Soltvadkertje

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Bencsik Ilona

Egy nagyrendezvény meghatározó szerepe egy település életében: Kastélynapos Szabadkígyóson

Orbán Hedvig

2004

 1.  

Berta Réka

A Vajdaságban élő magyarok hagyománymegőrzése a Délvidéken

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Bodor Mariann

A Holló László Képzőművész Kör 50 éve

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Rohoska Rita

Közösségi művelődés

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Erdeiné Nyemcsok Zsuzsanna

Divattörténet a XX. században

T. Molnár Gizella

2004

 1.  

Tótváradi Zsolt

A könnyűzene nehéz 1950-2000

?

2004

947/A

Kiss Mónika Éva

Rendezvényszervezés a Novotel Szeged szállodában

Újvári Edit

2004

947/B

Szundy Hajnalka

Az óegyiptomi nő (TMG)

?

2004

947/C

Debreczeni Dániel

A Diáksziget kulturális eseményei a kezdetektől napjainkig

Nagyné Terhes Irén

2004

947/D

Reményi László

Az adóvégrehajtás intézmény és szabályrendszere

Nagyné Terhes Irén

2004

947/E

Katona Andrea

A reklámozás alapjairól és eszközeiről

Nagyné Terhes Irén

2004

947/F

Illanicz György

Munkaügyi bíráskodás

Nagyné Terhes Irén

2004

947/G

Ábrahám Imre

Parlamenti választások Csongrád megyében 1990-1994-1998

Nagyné Terhes Irén

2004

947/H

 Kopre Melinda

Női bűnözés és prostitúció

Nagyné Terhes Irén

2004

947/I

Kócsi János

A szellemi tulajdonjogok védelme a vámigazgatási eljárások során

Nagyné Terhes Irén

2004

947/J

Börcsökné Bárdos Erika

Vámbiztosíték

Nagyné Terhes Irén

2004

947/K

Patkós Aladár

A magyarországi reklámszabályozás története az európai jogharmonizáció tükrében

Nagyné Terhes Irén

2004

947/L

Braun Szilvia

A gyermek- és ifjúságvédelem egyes alapkérdései

Nagyné Terhes Irén

2004

947/M

Békevári Renáta

A reklám életmódot befolyásoló szerepe

Nagyné Terhes Irén

2004

947/N

Nagy Gabriella

A reklámozás néhány kérdése

Nagyné Terhes Irén

2004

947/O

Virág Kata

Szabadidősport hazánkban figyelemmel az Európai Uniós normákra

Nagyné Terhes Irén

2004

947/P

Gyömbér Ákos

Politikai reklám és megjelenése a 2002. évi magyarországi országgyűlési választásokon

Nagyné Terhes Irén

2004

947/Q

Hegedűs Szimonetta

A gyermek- és fiatalkori bűnözés napjainkban

Nagyné Terhes Irén

2004

947/R

Juhász Ágnes

Reklámhordozók és reklámeszközök napjainkban

Nagyné Terhes Irén

2004

947/S

Budai Gergely Ádám

A Summerfest Ráckeve Nemzetközi Folklórfesztivál elemző bemutatása

Nagyné Terhes Irén

2004

947/T

Kéri Barbara

A plakát a mindennapjainkban

Nagyné Terhes Irén

2004

947/U

Vitális Otília

Az embereket érő reklámeszköz hatások: a kirakat

Nagyné Terhes Irén

2004

947/V

Licska Anikó

A reklám hatása a fogyasztókra az audiovizuális médián keresztül

Nagyné Terhes Irén

2004

947/Z

Malya Lilla

A televízióreklám hatásának áttekintése a gyermeklélektan tükrében

Nagyné Terhes Irén

2004

947/1

Szécsi Beáta

Büntetőjogrendszerek összehasonlítása, magyar büntetőjog

Nagyné Terhes Irén

2004

947/2

Mundrákné Marján Margit

Marketing eszközökkel a sikeres rendezvényért: X. Szegedi Utazási Kiállítás reklámterv elkészítése

Nagyné Terhes Irén

2004

947/3

Sere György

Egy működő vállalat reklámozása

Nagyné Terhes Irén

2004

947/4

Földi Péter

A Kempinski Hotel Corvin Budapest public relations tevékenysége

Nagyné Terhes Irén

2004

947/5

Csizmadia Péter

Motoros rendezvények szervezése Magyarországon

Nagyné Terhes Irén

2004

947/6

Simonovits Éva

Makó város kulturális élete

Bozsó Renáta

2004

947/7

Fazekas Eszter

Zenei élet Kisteleken – avagy egy zenekar mindennapjai

Bozsó Renáta

2004

947/8

Kovács Katalin

Az Őszi Tárlat öt évtizede

Bozsó Renáta

2004

947/9

Liptai Ildikó Ágnes

A béketelepi Napos Úti Általános Iskola „Élt 77 évet”

Bozsó Renáta

2004

947/10

Kiss Marianna

Szabadidőszociológiai vizsgálódások az oktatás terén

Bozsó Renáta

2004

947/11

Chikán Gabriella

Tizenévesek időmérlegének vizsgálata és összehasonlítása egy 1998-as kutatással

Bozsó Renáta

2004

947/12

Papp Zoltán

?Homofóbia? : A melegek megítélése a mai magyar társadalomban

Bozsó Renáta

2004

947/13

Burszán Vera

A könyvolvasás gyakorisága és az olvasás funkciója ma Magyarországon

Bozsó Renáta

2004

947/14

Kiss Gabriella

Életmód városban és vidéken

Bozsó Renáta

2004

947/15

Majoros Adrienn

Az öngyilkosságról, avagy a „megmentett” barátnő esete

Bozsó Renáta

2004

947/16

Kiss István

Fiatalkori deviáns magatartás kialakulása: fiatalkorúak drogfogyasztása

Bozsó Renáta

2004

947/17

Radó Attila

A drogokról Magyarországon

Bozsó Renáta

2004

947/18

Kerepes Tamás

A bűnözés

Bozsó Renáta

2004

947/19

Nagy Annamária Dóra

A bűnözés helyzete Magyarországon

Bozsó Renáta

2004

947/20

Oláh Krisztina

Békés megyei fiatalok drogfogyasztó magatarása

Bozsó Renáta

2004

947/21

Orosz Alexandra

A deviancia szociológiája

Bozsó Renáta

2004

947/22

Molnár Márk

A kábítószerek világában

Bozsó Renáta

2004

947/23

Sipos Norbert

Prevenciós lehetőségek a szenvedélybetegségek megelőzésére

Bozsó Renáta

2004

947/24

Plavetz Balázs

Az önpusztítás mesterei: a drog és alkoholfogyasztás

Bozsó Renáta

2004

947/25

Németh Szilvia

Kábítószer problémák a fiatalkorúak körében

Bozsó Renáta

2004

947/26

Terhes Ferenc

Droghelyzet Magyarországon

Bozsó Renáta

2004

947/27

Lami Ádám

Technoscéna: kultúra a kultúrában, avagy Techno, a jövő kultúrája…

Bozsó Renáta

2004

947/28

Tóth Adrienn

Így utazik Magyarország

Bozsó Renáta

2004

947/29

Szíjártó Ferenc

Életképek a 60-as, 70-es évekből: a korabeli emberek mindennapi élete a Kádár-rendszerben

Bozsó Renáta

2004

947/30

Bajusz Mihály

A kábítószer régen és ma

Bozsó Renáta

2004

947/31

Daróczi Péter

Deviáns viselkedési formák, különös tekintettel Magyarországra

Bozsó Renáta

2004

947/32

Harmos Gábor

A dohányzás

Bozsó Renáta

2004

947/33

Percze Zita

A roma és nem roma lakosság kapcsolatának elemzése

Bozsó Renáta

2004

947/34

Garamvölgyi Sándor

Dohányzás

Bozsó Renáta

2004

947/35

Papós Nikolett

Az alkoholizmus hatása a társadalomra

Bozsó Renáta

2004

947/36

Horváth Zoltán

A roma fiatalok szocializációját befolyásoló tényezők, illetve aluliskolázottságuk okai

Bozsó Renáta

2004

947/37

Rádai Éva

A cigányság kultúrája

Bozsó Renáta

2004

947/38

Keresztes Mónika Katalin

A zsidóság kultúrtörténete, különös tekintettel a hódmezővásárhelyi zsidók történetére

Bozsó Renáta

2004

947/39

Szűcs László

Vallásszociológia

Bozsó Renáta

2004

947/40

Adányiné Peterdi Mária Zsuzsanna

Társadalmi egyenlőtlenség, szegénység Magyarországon – az államszocializmusban és az újkapitalizmusban -

Bozsó Renáta

2004

947/41

Walla István

Kívülállók – hajléktalanok Szegeden

Bozsó Renáta

2004

947/42

Horváthné Patai Hedvig

A családon belüli erőszak a nők és gyermekek vonatkozásában

Bozsó Renáta

2004

947/43

László Andrea Judit

Kábítószer- és alkoholfogyasztás Magyarországon a tizenévesek körében

Bozsó Renáta

2004

947/44

Molnár Diána

Bűnözés mint korunk problémája

Bozsó Renáta

2004

947/45

Kósa Tekla

A zenei tehetség...?

Pajor Enikőnél

Bozsó Renáta

2004

947/46

Tóth Zsófia

Tápé falu demográfiai felmérése a XIX. században

Bozsó Renáta

2004

947/47

Varga Katalin

Hátrányos helyzetben

Bozsó Renáta

2004

947/48

Domonkos Beáta

Ifjúság- média – agresszió

Bozsó Renáta

2004

947/49

Törköly Ágnes

Napjainkban az internet

Bozsó Renáta

2004

947/50

Tóth Zsuzsa

A média hatása az emberekre

Bozsó Renáta

2004

947/51

Juhász Gergely

Rádió 1 : csak igazi mai sláger megy

Bozsó Renáta

2004

947/52

Baloghné Ferenczi Piroska

Társadalmunk – környezeteünk a XXI. században

Bozsó Renáta

2004

947/53

Bókáné Lajta Nikoletta

A család és a házasság jelene és múltja

Bozsó Renáta

2004

947/54

Strifler Károlyné

Mérlegen a szabadidő

Bozsó Renáta

2004

947/55

Takácsné Lázár Gyöngyi

A környezeti hatások szerepe a gyermek személyiségfejlődésére

Bozsó Renáta

2004

947/56

Koritár Gabriella

A nők szerepváltása, a gyermek helyzetének változása a családban

Bozsó Renáta

2004

947/57

Boldog Andrea

Ifjúságszociológia a csoporthoz tartozás jegyében

Bozsó Renáta

2004

947/58

Ugri Zsuzsanna

A Szegedi Szabadtéri Játékok története

Bozsó Renáta

2004

947/59

Takács Mónika

Az Europapier Hungária Kft. tevékenységének bemutatása

Málovics György

2004

947/60

Kiss-Antal Korinna

A Magyarországi hipermarketek sajátosságai

Málovics György

2004

947/61

Varga Sándor

Magyarországi szolgáltatásmarketing Démász. Rt. működésén keresztül történő bemutatása

Málovics György

2004

947/62

Antalfi Rita

Marketingkommunikáció: public relations a gyakorlatban

Málovics György

2004

947/63

Tóth Brigitta

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz

Málovics György

2004

947/64

Váradi Zita

Raiffeisen Lízing RT. marketingtevékenysége

Málovics György

2004

947/65

Nové Miklós

A minőség és a marketing szerepe a Szegedi Paprika RT piaci pozíciójában

Málovics György

2004

947/66

Biri Ákos

Adj egy Ötöst az Életnek. Rendezvénysorozat

Málovics György

2004

947/67

Hajdu Lajos

A Szegedi Szabadtéri Játékok 2002 évi fogyasztói elégedettségvizsgálatának értékelése a marketingkutatás szakirodalma alapján

Málovics György

2004

947/68

Terbe Anikó

A magas nyomású marketing alkalmazása az International Elite Részvénytársaság munkája alapján

Málovics György

2004

947/69

Fazekas Bernadett

Az EL&ME Irányítástechnikai Kft. arculattervezési tevékenysége értékelése

Málovics György

2004

947/70

Szabó Erzsébet

MÁV Rt. területi értékesítési rendszerének stratégiája, üzletpolitikája, szolgáltatása

Málovics György

2004

947/71

Molnár Gergely

A Kész Kft. marketing tevékenysége

Málovics György

2004

947/72

Tokai Norbert

A Multi-Level Marketing

Málovics György

2004

947/73

Kósa László

Biztonsági cégek marketing stratégiája

Málovics György

2004

947/74

Vass Andrea

A Wella termékek értékésítése és marketing szemléletű elemzése

Málovics György

2004

947/75

Ágh Zsolt

Az Opel és a Daewoo marketingstratégiájának

Málovics György

2004

947/76

Adányiné Peterdi Mária Zsuzsanna

Kommunikációelmélet – egy vendéglátással foglalkozó vállalkozás esetében

Rigó Jázon

2004

947/77

Takács Árpád

A NAPI Gazdaság napilap online változatának elemzése

Rigó Jázon

2004

947/78

Csernus András

Mobil kommunikáció

Rigó Jázon

2004

947/79

Baricsa Imre

A tűzoltás eredete és a szegedi tűzoltóság története és mindennapi élete

Rigó Jázon

2004

947/80

Benák Dóra

Filozófiaelmélet a nagy ókori görög filozófusok szemével

Rigó Jázon

2004

947/81

Tari Kinga

A civilizált emberiség nyolc halálos bűne

Rigó Jázon

2004

947/82

Dávid Gyöngyvér Kinga

Erdély nyelvkultúrája

Rigó Jázon

2004

947/83

Nemes Nagy Olivér

A modern elektronikus zenei kultúra

Rigó Jázon

2004

947/84

Strifler Károlyné

Mérlegen a szabadidő

Bozsó Renáta

2004

947/85

Herner Donát

Televíziós operatőri ismeretek

Maróti Antalné

2004

947/86

Varga Szilvia

A reklám mint hatalom

Maróti Antalné

2004

947/87

Mátrai Éva

A reklám szerepe a gazdaságilag elmaradott országokban

Málovics György

2004

947/88

Búza Kornélia

Nemzeti parkok menedzsmentje, különös tekintettel a Körös-maros Nemzeti Parkra

Málovics György

2004

947/89

Demeter Zsuzsanna Edit

Marketing-szemléletű településfejlesztés – különös tekintettel a turizmusra – Szarvason

Málovics György

2004

947/90

Pajkó Zsolt

Szegedi Vízimentő Szakszolgálat marketingstratégiája (piackutatás)

Málovics György

2004

947/91

Nové Miklós

A minőség és a marketing szerepe a Szegedi Paprika Rt. piaci poziciójában

Málovics György

2004

947/92

Mójzes Katalin

A média törvényi szabályozása Magyarországon

Nagyné Terhes Irén

2004

947/93

Fekete József István

A gazdasági társaságok jelenlegi helyzete a magyar jogrendszerben

Nagyné Terhes Irén

2004

947/94

Békevári Tímea

Fiatalkori bűnözés

Nagyné Terhes Irén

2004

947/95

Cseke István

Nonprofit PR vagy pénzszerzés? Nonprofit szervezeteknek az adófizetők 1%-os felajánlásának megszervezése érdekében végzett tevékenységének vizsgálata

Révész Balázs

2004

947/96

Masa Aranka

A Magyar Posta Rt. Szegedi Igazgatósága PR tevékenysége, mint a vállalati kommunikáció része

Málovics Éva

2004

947/97

Kadnár Viktória

A motiváció szerepe a vezetésben. A motiváció szerepe, minősége, kiléte az AVON Cosmetics Hungary Kft. tükrében

?

2004

 

 

 

 

2005

 

 

948.

Csáki Katalin

A honfoglalás korának szimbolikus értékű étkezései

Járási Anikó

2005

949.

Győrfi Judit

A reneszánsz konyha

 

Járási Anikó

2005

950.

Kovrig Barna Miklós

A kínai konyha

Járási Anikó

2005

951.

Matkó Beáta

Vallás és étkezés. Zsidó gasztronómia a művelődéstörténet tükrében

Járási Anikó

2005

952.

Nemes Olívia

Vallásos gasztronómia. India

Járási Anikó

2005

953.

Pintér Anikó

A honfoglalás kori gasztronómia

Járási Anikó

2005

954.

Szép Csilla

„Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve” Gasztronómiánk a dualizmus idején

Járási Anikó

2005

955.

Tóth Andrea

Civil kurázsi, az algyői civil szervezetek

Járási Anikó

2005

956.

Wilhelmné Szekszárdi Krisztina

Az ókori Róma feneketlen gyomra

Járási Anikó

2005

957.

Rakonczi Szilvia Anikó

Westel Mobil Rt. – T-Mobile Magyarország Rt. névváltás folyamata

Beke Tamás

2005

958.

Czeglédi Jolán

Marketingkommunikáció a szakirányú továbbképzésben

Beke Tamás

2005

959.

Daru Lilla

Tisza Volán Rt. PR tevékenységének bemutatása, szükséges feladatok megvalósítása

Beke Tamás

2005

960.

Tichy Zoltán

Gyűrűfű

Hetesi Erzsébet

2005

961.

Szvéteczné Sallai Laura

Demográfiai folyamtok Magyarországon 1992-2002 között

Hetesi Erzsébet

2005

962.

Nagyházi Béla

Civil kezdeményezések Balassagyrmat kulturális életében

T. Molnár Gizella

2005

963.

Nagy Krisztina

A Szent István nap ünneplése Horthy korában

T. Molnár Gizella

2005

964.

Molnárné Balázs Zsuzsanna

A Tornyai János Múzeum új állandó régészeti kiállításának közművelődési hasznosítási terve 2005

T. Molnár Gizella

2005

965.

Mészáros Mátra

A hódmezővásárhelyi Nyári Színkör sikerei és hanyatlása

T. Molnár Gizella

2005

966.

Lugossy Zsuzsanna

A céhes élet és egy mesterség átörökítésének példája

T. Molnár Gizella

2005

967.

Telenkainé Nagy Krisztina

A PR kialakulásának és a belső kommunikáció szerkezetének rövid bemutatása – a Lombard RT. belső kommunikációs rendszere

T. Molnár Gizella

2005

968.

Vass Anikó

Élet-halál-őrület. Egy méltánytalanul egyhanyagolt Radnóti-versről

T. Molnár Gizella

2005

969.

Vargáné Farkas Katalin

„Nem Istentül van ezen nagy szárazság, hanem Törökországra adták el az esőt a boszorkányok”. Boszorkányperek Szegeden a XVIII. században

T. Molnár Gizella

2005

970.

Tanács Mónika Júlia

Az MTV Rt. Szegedi Stúdiójában készülő nemzetiségi műsorok fejlődéstörténete, távlatai

T. Molnár Gizella

2005

971.

Tápainé Keresztes Judit

A Szegedi Kultúrpalota élete Móra Ferenc igazgatósága alatt

T. Molnár Gizella

2005

972.

Győrfi Róbert

Eötvös József élete és munkássága, szerepe és jelentősége a magyar közoktatásban

T. Molnár Gizella

2005

973.

Német Éva

Magyar iskolarendszer fejlődése a kiegyezéstől a kilencvenes évekig bezárólag

T. Molnár Gizella

2005

974.

Fődi Mónika

Aranyszöm. A Mórahalmi Rendezvényház története

T. Molnár Gizella

2005

975.

Evanics István

Klebelsberg Kuno oktatáspolitoikai programja az 1920-as években

T. Molnár Gizella

2005

976.

Halászné Dénuel Andrea

A mágia élt, él és élni fog…avagy a XXI. században is jogosultsága van a misztikának

T. Molnár Gizella

2005

977.

Horváth Erika

A buddhizmus

T. Molnár Gizella

2005

978.

Gál Emese

Középkor rejtélye. A boszorkányok titokzatos élete

T. Molnár Gizella

2005

979.

Gerlovics Gyöngyvér

Korokkal dacolva – vajdasági magyarok. A szabadkai magyarok kultúrtörténete

T. Molnár Gizella

2005

980.

Gyurkóné Vetró Erika

Boszorkányság a népi hiedelemvilágban hajdan és ma

T. Molnár Gizella

2005

981.

Gubucz Szilvia

Híres magyarok a XX. században

T. Molnár Gizella

2005

982.

Aranyicsné Molnár Zsuzsanna

Társadalmi élet, hétköznapi kultúra a szocializmusban

T. Molnár Gizella

2005

983.

Fatter Anett

Hajós község művelődése a második világháború után (TMG)

T. Molnár Gizella

2005

984.

Faragó Balázs

A jugoszláv utódállamok kulturális rétegződése

T. Molnár Gizella

2005

985.

Dudás Nikolett

A magyar némafilm története

T. Molnár Gizella

2005

986.

Dobó Edit

Szocialista realizmus a képzőművészetben

T. Molnár Gizella

2005

987.

Erdélyi Miklósné

A Balassagyarmati Autonóm Orthodox Hitközség története

T. Molnár Gizella

2005

988.

Dobi Zsolt

A eredendő bűn: Trianon

T. Molnár Gizella

2005

989.

Dusha Iringó Zsófia

A szegedi fotográfia első évtizedei

T. Molnár Gizella

2005

990.

Hermanusz Katalin

Tisza Kálmán-féle területrendezési törvény

T. Molnár Gizella

2005

991.

Gondán Eszter

A Szegedi Tudományegyetem korai törénete 1918-1922

T. Molnár Gizella

2005

992.

Fődiné Rácz Andrea

A kiegyezés megítélése Kossuth Lajos és Deák Ferenc írásain keresztül

T. Molnár Gizella

2005

993.

Füzesi Lászlóné

A Füsti megszületése

T. Molnár Gizella

2005

994.

Futóné Gál Katalin

A vasúti közlekedés kialakulása Magyarországon

T. Molnár Gizella

2005

995.

Francia Zoltán

Vallásos étkezési szokások, a bibliai időktől napjainkig

T. Molnár Gizella

2005

996.

Ferenczy Sándor

Az iszlám vallás kialakulása és fejlődése

T. Molnár Gizella

2005

997.

Ferenczi Klára

Szeged kulturáis fellendülése Klebelsberg programja mentén 1920-as években

T. Molnár Gizella

2005

998.

Fátyolné Ménesi Ildikó

Szülőfalum – Baks története

T. Molnár Gizella

2005

999.

Virágos-Kisné Simon Judit

A roma kisebbség országos és vásárhelyi helyzetének bemutatása

T. Molnár Gizella

2005

1000.

Kapás Tamás

A zsidóság helyzete az Osztrák-Magyar Monarchia idején

T. Molnár Gizella

2005

1001.

Makra Ágnes

A női öltözködés alakulása 1890-1920

T. Molnár Gizella

2005

1002.

Dandé Henrietta

Alföldi tájak hagyományos ételei, étkezési szokásai

T. Molnár Gizellánál

T. Molnár Gizella

2005

1003.

Debreceni Dóra

Az írás kialakulása és fejlődése

T. Molnár Gizella

2005

1004.

Bokros Zoltán

Kultúra és politika. Gróf Klebelsberg Kunó kultúrpolitikai tevékenységének elemző bemutatása

T. Molnár Gizella

2005

1005.

Csúzné Lehóczki Gizella

A magyar állami anyakönyvvezetés története

T. Molnár Gizella

2005

1006.

Dianoczki Tünde

A szegedi dóm

T. Molnár Gizella

2005

1007.

Dénuel Zsanett

A természetes gyógyítás

T. Molnár Gizella

2005

1008.

Balogh Tímea

Szolnok város kulturális élete a második világháborútól napjainkig

T. Molnár Gizella

2005

1009.

Bakos Gábor

Az aszú története

T. Molnár Gizella

2005

1010.

Bálint Tünde

A századforduló építészete

T. Molnár Gizella

2005

1011.

Balogh Nikolett

Vallási irányzatok és kultuszok sokszínűségei Magyarországon

T. Molnár Gizella

2005

1012.

Bába Andrea

Jellegzetes színházi műfajok (népszínmű, operett) és színészegyéniségek 1890-1914-ig Magyarországon

T. Molnár Gizella

2005

1013.

Barta Aliz

Szabó Zoltán parasztszemléletének elemzése szociográfiai munkái alapján

T. Molnár Gizella

2005

1014.

Barta Róbert

Tutanhamon a gyermekfáraó

T. Molnár Gizella

2005

1015.

Bartáné Béres Szilvia

Öltözködéskultúra, divat alakulása Magyarországon az ókortól az 1970-es évekig

T. Molnár Gizella

2005

1016.

Bartschné Dalmády Éva

A magyar repülés története. A szegedi reptér múltja, jelene és jövője

T. Molnár Gizella

2005

1017.

Batki Rita

A Fekete-ház kiállításai

T. Molnár Gizella

2005

1018.

Berta Gyöngyi

Postatörténet

T. Molnár Gizella

2005

1019.

Bieber Adrienn

Óbuda kulturális életének egyik jelentős színtere – az Óbudai Művelődési Központ múltja és jelene

T. Molnár Gizella

2005

1020.

Bódiné Gyenes Valentina

A bánáti szerbek története és kultúrája

T. Molnár Gizella

2005

1021.

Volford Gábor

Iszlám

T. Molnár Gizella

2005

1022.

Vojnitsné Katona Erika

A Budai Vár

T. Molnár Gizella

2005

1023.

Barócz Imre

Hollókő, a világörökség része

T. Molnár Gizella

2005

1024.

Aradi Ferenc

Az autó története és fejlődése

T. Molnár Gizella

2005

1025.

Ábrahám-Tandainé Bata Anikó

Eötvös József és Terfort Ágoston kultúrpolitikai tevékenysége

T. Molnár Gizella

2005

1026.

Deák Zsuzsa

Divat Európában a két világháború között és azt követően, az 1950-es évek végéig

T. Molnár Gizella

2005

1027.

Zádori Lilla

A szemüveg világa

T. Molnár Gizella

2005

1028.

Csenger Enikő

Kunbaja község története

T. Molnár Gizella

2005

1029.

Csák Tímea

Vásárhelyi fazekasság története

T. Molnár Gizella

2005

1030.

Burkus Anita

Az alföldi vasút története

T. Molnár Gizella

2005

1031.

Ignéczi Ildikó

Az iszlám vallás

T. Molnár Gizella

2005

1032.

Csízi Andrea

Kultúrpolitika az 1920-as, ’30-as években Hóman Bálint élete és munkássága (TMG)

T. Molnár Gizella

2005

1033.

Vidács Tamás

Az 1920-as évek oktatáspolitikája – Klebelsberg Kuno népiskola-építési programja

T. Molnár Gizella

2005

1034.

Tőke Nikolett

A divat változásai a XIX. században

T. Molnár Gizella

2005

1035.

Török Anikó

Az arab kultúra és az iszlám

T. Molnár Gizella

2005

1036.

Vincze Krisztina

A Sóshalmi Olvasókör 120 éve

T. Molnár Gizella

2005

1037.

Vincze Sándor

A Gyulai Várszínház, a Gyulai Vár történelmében

T. Molnár Gizella

2005

1038.

Vidácsné Kőfalvi Zsuzsanna

Életmód a középkori Magyarországon Mátyás udvara, a reneszánsz korszak

T. Molnár Gizella

2005

1039.

Tóth Krisztina

Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról

T. Molnár Gizella

2005

1040.

Wágenhoffer Mariann

Az Ópusztaszeri Történeti Nemzeti Emlékpark megalakulásának és a Feszty-körkép keletkezésének és megőrzésének története

T. Molnár Gizella

2005

1041.

Szabadkainé Cs. Szilvia

Antoni Gaudi életútja, alkotásai, munkásságát befolyásolótényezők, hatása az utókorra

T. Molnár Gizella

2005

1042.

Kucsma Alexandra

Karácsonyi hagyományok Európában és hazánkban

T. Molnár Gizella

2005

1043.

Kurucz Gabriella

Jeles napok, ünnepek és a hozzá tartozó szokások, hiedelmek

T. Molnár Gizella

2005

1044.

Karakó Edina

A zsidó kultúra hagyományai: a szegedi zsinagógák

T. Molnár Gizella

2005

1045.

Kanfi-Horváth Márta

a kávéházak, minz a közélet színterei Budapesten a századforduló idején

T. Molnár Gizella

2005

1046.

Ótott-Kovács Józsefné

Tanyai iskolák törénete

T. Molnár Gizella

2005

1047.

Sipos Gabriella

A női divat alakulása az Oszták-Magyar Monarchiában 1898-1918 között

T. Molnár Gizella

2005

1048.

Senic Éva

A városi középosztály étkezési kultúrája a századforduló Magyarországán

T. Molnár Gizella

2005

1049.

Oszlánczi Katalin

A pusztai emberek művészete

T. Molnár Gizella

2005

1050.

Őrhalminé Kaszab Mónika

Jelnyelv mint kommunikáció

T. Molnár Gizella

2005

1051.

Pálnik András

A citera tegnap és ma

T. Molnár Gizella

2005

1052.

Papp István Bálintné

A Szeged környéki szerb népszokások és hagyományok

T. Molnár Gizella

2005

1053.

Patik Zsuzsanna

A reneszánsz kori öltözködés

T. Molnár Gizella

2005

1054.

Patyi Ditta

Magyarország gasztonómiatörténete a reneszánsz korban

T. Molnár Gizella

2005

1055.

Petrik Andrea

Dél-Balaton kulturális élete

T. Molnár Gizella

2005

1056.

Huszágh Anikó

Becse helytörténete

T. Molnár Gizella

2005

1057.

Hőzsőné Kapornaki Kinga

A fürdőzés kultúrája – a kezdetektől napjainkig

T. Molnár Gizella

2005

1058.

Százi Norbert

Magyarok a kalandozás korában

T. Molnár Gizella

2005

1059.

Takács Judit

Hollókő tájjelegének óvása és a hagyományok ápolása, az örökségmegtartó feladatok tükrében

T. Molnár Gizella

2005

1060.

Takács Eszter

A teleházak kialakulása Magyarországon

T. Molnár Gizella

2005

1061.

Szekeres Zoltán

Élet és halál kérdése a tibeti buddhizmus tanításaiban

T. Molnár Gizella

2005

1062.

Száka Imre

Németek az országban és a Völgységben (TMG)

T. Molnár Gizella

2005

1063.

Szailerné Hegedűs Noémi Eszter

A magyar divat függősége a nemzetközi trendektől a XX. században

T. Molnár Gizella

2005

1064.

Szabó Katalin

A föld nemzeti kincs, térképkészítés – földadókataszter – telekkönyv; az egységes földügyi szakigazgatás története napjainkig

T. Molnár Gizella

2005

1065.

Kiss Tibor

A falusi turizmus jövője a hagyományőrzés jegyében a XXI. században

T. Molnár Gizella

2005

1066.

Kocsis Szilvia

A Nagykunság törénete és kultúrája

T. Molnár Gizella

2005

1067.

Kiss László

Börtönügy Magyarországon

T. Molnár Gizella

2005

1068.

Kozmáné Borbély Edit

A Szegedi Nemzeti Színház története a XX. század küszöbén

T. Molnár Gizella

2005

1069.

Nagyné Borbás Edina

Színház ma

T. Molnár Gizella

2005

1070.

Némedi-Varga Nóra

Legnagyobb keresztény vallási ünnepeink története, hagyományai

T. Molnár Gizella

2005

1071.

Streitmann Ivett

A film és a színház a két világháború között Magyarországon

T. Molnár Gizella

2005

1072.

Sós Erika

Rendőrség története a XIX. századig

T. Molnár Gizella

2005

1073.

Skoperda Krisztián

Bethlen István és az olasz orientáció

T. Molnár Gizella

2005

1074.

Rozsi Tiborné

A férfias nő megjelenése az 1920-as 30-as években

T. Molnár Gizella

2005

1075.

Pernye Attila Z.

A magyar film a kezdetektől 1945-ig

T. Molnár Gizella

2005

1076.

László Györgyné

Gasztronómiai időutazás Európában

T. Molnár Gizella

2005

1077.

Mészárosné Papp Ildikó

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark története

T. Molnár Gizella

2005

1078.

Baracsi István

Magyar népi hangszerek

T. Molnár Gizella

2005

1079.

Pajkó Edit

A szegedi Móra Ferenc Múzeum mint közművelődési intézmény múltja és jelene

T. Molnár Gizella

2005

1080.

Horváthné Varga Erzsébet

Postaoktatás Kisteleken

T. Molnár Gizella

2005

1081.

Kandó Tamás

Az újkori olimpák története és válságai

T. Molnár Gizella

2005

1082.

Janiné Tihanyi Erna

A cserkészmozgalom kialakulása és nevelési célai Magyarországon 1910-1948 között és a rendszerváltás után

T. Molnár Gizella

2005

1083.

Kránicz J. Norbert

A táltos alakjai a magyar népi műveltségben

Újvári Edit

2005

1084.

Fazekas Dóra

Andrea Palladio villái az olaszországi Veneto tartományban

Újvári Edit

2005

1085.

Dudás Judit

A lakota indiánok

Újvári Edit

2005

1086.

Tóth Henrietta

Asszimiláció és diszkrimináció a közép- és kelet-európai zsidóság történetében

Újvári Edit

2005

1087.

Ágoston Julianna

A zsidóság asszimilációs folyamata

Újvári Edit

2005

1088.

Kozák Tibor

A kultúra történeti szempontú vizsgálata az antropológiában

Újvári Edit

2005

1089.

Csepregi Zoltán

A kulturális antropológia a globalizálódó világ társadalma

Újvári Edit

2005

1090.

Deák Ferenc Róbert

A világfa és jelképrendszerét meghatározó vallási szimbólumok az ősmagyarok mindennapi életében és vallásában

Újvári Edit

2005

1091.

Szlanicsán Rózsa

Sziget

Újvári Edit

2005

1092.

Balog Éva Erika

Az antikvitás hatása a reneszánsz építészetben

Újvári Edit

2005

1093.

Szabó Tímea Zsanett

Gyermekjátékok

Újvári Edit

2005

1094.

Kálló-Mekitner Judit Zsuzsanna

Az ókori Egyiptom vallása a temetkezési szokásai

Újvári Edit

2005

1095.

Kopasz Éva

Az egyiptomi nő (TMG)

Újvári Edit

2005

1096.

Balázs Zoltán

A középkori Európa művészete

Újvári Edit

2005

1097.

Kopasz Éva

Az antik zeneesztétika és hatása

Újvári Edit

2005

1098.

Korom Eszter

A világfa megjelenése népmeséinkben

Újvári Edit

2005

1099.

Szépéné Ungár Erika

Mátyás király gasztronómiája a reneszánszban és napjainkban

Újvári Edit

2005

1100.

Bakos Tünde

„Néphagyomány és közösség”: Kalocsa táncélete

Újvári Edit

2005

1101.

Juhászné Muhari Ildikó

Régi görög hétköznapok

Újvári Edit

2005

1102.

Ambrusné Farkas Krisztina

Az ókori görög nevelés. Athén és Spárta városállamaiban a Kr. e. XIII-IV. században

Újvári Edit

2005

1103.

Bakó István

Az ókori építészet hatásai a reneszánsz Itáliára

Újvári Edit

2005

1104.

Garzó Gabriella

Az archaikus görög agyagművesség a bronzkortól a vaskorig

Újvári Edit

2005

1105.

Vági István

A templomos lovagrend története

Újvári Edit

2005

1106.

Török Tibor Zoltánné

A tánckultúta Magyarországon. A csárdás

Újvári Edit

2005

1107.

Böröcz Ágnes

A balástyai klubmozgalom kialakulása és generációváltásainak története

Újvári Edit

2005

1108.

Boros Barbara

Az indiánok története

Újvári Edit

2005

1109.

Révész Tamás

A kiállításrendezések elméleti és gyakorlati kérdéseiről

Tandi Lajos

2005

1110.

Imre Lászlóné Bán Zsuzsanna

A hatékony reklám

Nagyné Terhes Irén

2005

1111.

Kun Mária

A felelősségbiztosítások magyar szabályozása valamint megjelenésük a Generali-Providencia Biztosító Rt. palettáján

Nagyné Terhes Irén

2005

1112

Németh Sándor

A reklám és a zene összefonódása

Nagyné Terhes Irén

2005

1113

Szanka János

Logisztika a Főszer Elektroprofil Kft. gazdasági rendszerében

Nagyné Terhes Irén

2005

1114

Gyuricza Hajnalka

Ifjúság és drogfogyasztás

Bozsó Renáta

2005

1115

Szemenyei Olga

A nők társadalmi szerepvállalása

Bozsó Renáta

2005

1116

Barnáné Váradi Erika

Szerepváltozások a családban

Bozsó Renáta

2005

1117

Patóné Csapó Ilona

Szász Endre festőművész

Bozsó Renáta

2005

1118

Dudás Andrea

Családon belüli erőszak

Bozsó Renáta

2005

1119

Kiri Krisztián

Családalakulási tendenciák napjainkban

Bozsó Renáta

2005

1120

Bocsikné Körmendi Gyöngyi

Miért sok(k) a válás?

Bozsó Renáta

2005

1121

Rozsi Éva

Alkoholmámorban

Bozsó Renáta

2005

1122

Komljenovic Marinko

Hajléktalanság a magyar társadalomban az ezredfordulón

Bozsó Renáta

2005

1123

Matuskáné Petrusán Anita

Az öngyilkosság

Bozsó Renáta

2005

1124

Csányi Gábor

Devianciák (drogfogyasztás, alkoholizmus) szociológiai meghatározottsága

Bozsó Renáta

2005

1125

Szakáli Nóra Petra

A kábítószerügy helyzete, a prevenció lehetőségei Magyarországon

Bozsó Renáta

2005

1126

Székely Zoltán

Az öngyilkosság

Bozsó Renáta

2005

1127

Gyukicsné Gábor Andrea

A deviancia szerepe a bűncselekmények elkövetésében

Bozsó Renáta

2005

1128

Németh Endre

A Csongrád megyei cigányság helyzete

Bozsó Renáta

2005

1129

Nyilasi Krisztina

Deviáns viselkedés, avagy az alkoholizmus

Bozsó Renáta

2005

1130

Zelenák Rita

Drogveszélyben a társadalom

Bozsó Renáta

2005

1131

Kissné Rozsnyai Ildikó

A család

Bozsó Renáta

2005

1132

Fébertné Fülöp Tímea Zsuzsanna

A szegénység mint szubkultúra

Bozsó Renáta

2005

1133

Gidai Edina

A gyermek- és fiatalkori bűnözés az ezredfordulón

Bozsó Renáta

2005

1134

Kovács Bernadett Orsolya

Sport mint szabadidős tevékenység

Bozsó Renáta

2005

1135

Lajkó Henriett

A televíziózás múltja és jelene a családban

Bozsó Renáta

2005

1136

Kóczán Katalin

A fiatalok életvitele és szabadidős szokásai

Bozsó Renáta

2005

1137

Csala Gábor

Makói középiskolások művelődési szokásai

Bozsó Renáta

2005

1138

Gera Erika

A zsombói Wesselényi Népfőiskola története

Bozsó Renáta

2005

1139

Ősz Tímea

A tanya mint települési forma sajátosságai: A Szeged környéki homokhátsági tanyák

Bozsó Renáta

2005

1140

Szél Adrienn

Az evangélikus egyház szerepének változása Kondoros közösségi életében

Bozsó Renáta

2005

1141

Gárdián Istvánné

Az értelmileg sérült gyermekek hatása a család működésére

Bozsó Renáta

2005

1142

Ambrus Cecília

Média szerepe a tanyavilágban

Bozsó Renáta

2005

1143

Tanácsné Tóth Tímea

A fiatalkori bűnözés

Bozsó Renáta

2005

1144

Zsarkó Eszter

Az alkoholfüggők társadalmi megítélése

Bozsó Renáta

2005

1145

Mészáros Éva

Fiatalkorúak droghasználata Magyarországon a rendszerváltás után

Bozsó Renáta

2005

1146

Szaitz Éva

Lökösháza története

Bozsó Renáta

2005

1147

Orsó Angéla Edit

A szingli jelenség, és…vagy a tartós párkapcsolat nélküli életforma

Bozsó Renáta

2005

1148

Gyuris Zsolt

Öngyilkosságra ható tényezők Magyarországon

Bozsó Renáta

2005

1149

Tóthné Nyári Zsuzsanna

A hajléktalan ellátás intézményrendszere Magyarországon

Bozsó Renáta

2005

1150

Sutyinszki Zita

Civil szervezetek és egyesületek közösségformáló tevékenysége Kondoroson

Bozsó Renáta

2005

1151

Muráti Adrienn

A fogyatékkal élő emberek és csökkent munkaképességűek elhelyezkedése a mai munkaerőpiacon

Bozsó Renáta

2005

1152

Kertai Klaudia Henriette

A munkanélküliség mint társadalmi probléma

Bozsó Renáta

2005

1153

Fleisz Hajnalka

Munkahelyi konformitás

Bozsó Renáta

2005

1154

Szűcs Judit

Drogkörkép

Bozsó Renáta

2005

1155

Harkai Zsuzsanna

Ifjúság és deviancia, avagy a pokol katonái velünk élnek

Bozsó Renáta

2005

1156

Hegedűs Miklós

Erőszakos bűnözés

Bozsó Renáta

2005

1157

Pál Anita

Az időskorúak helyzete Magyarországon, szociális intézmények (otthonok) tükrében

Bozsó Renáta

2005

1158

Hidi Józsefné

Egy község múltja, jelene, jövője az ország „legmélyebb pontján”

Bozsó Renáta

2005

1159

Perlaki Edit

Alkohol és szórakozás

Bozsó Renáta

2005

1160

Suhajda Attila

A szegénység értelmezései

Bozsó Renáta

2005

1161

Láng Krisztina Anita

A divat mint értékeink egyik megnyilvánulási formája

Bozsó Renáta

2005

1162

Kóti Gerda

A cigányság helyzete a társadalomban, különös tekintettel Monorra

Bozsó Renáta

2005

1163

Orosz Orsolya

Monor kulturális adottságai és a fiatalok művelődési lehetőségei

Bozsó Renáta

2005

1164

Szalainé Tösmagi Gabriella

A homoszexualitás társadalmi megítélése

Bozsó Renáta

2005

1165

Szekfűné Lőrinc Zsuzsanna

Nőtt-e a bűnözés?

Bozsó Renáta

2005

1166

Kormányos Magdolna

Jelenben a múlt a jövőért

Bozsó Renáta

2005

1167

Németh Krisztina

A hajléktalanság szociológiai és kriminológiai kérédsei

Bozsó Renáta

2005

1168

Süli Gabriella

Korunk problémája az alkoholizmus

Bozsó Renáta

2005

1169

Váradi Márta

Fiatalkorúak drogfogyasztási szokásai

Bozsó Renáta

2005

1170

Homoki Anikó

A magyar értelmiség a ’80-as években

Bozsó Renáta

2005

1171

Tóth Ernő

A mai magyar közoktatás dilemmái szociológiai megközelítésben

Bozsó Renáta

2005

1172

Balog Orsolya

A munkanélküliség Magyarországon és az Európai Unió más országaiban

Bozsó Renáta

2005

1173

Matuszka Tamás

Az elértéktelenedett nemzedék

Bozsó Renáta

2005

1174

Kálmán Péter

A Móra Ferenc Múzeum története

Bozsó Renáta

2005

1175

Csamangó Lajosné

Demográfiai körkép – különös tekintettel a fiatalok helyzetére

Bozsó Renáta

2005

1176

Gál Mária

Családon belüli erőszak

Bozsó Renáta

2005

1177

Nagy Gábor

Szamurájok öröksége: modernizáció és tradíció a Japán társadalomban

Bozsó Renáta

2005

1178

Bela Gabriella

Budapest településszerkezetének változásai

Bozsó Renáta

2005

1179

Priskin Attila

Az alkoholizmus mint betegség

Bozsó Renáta

2005

1180

Sutka Emese

Az öngyilkosságok kultúrtörténete és megjelenése az irodalomban

Bozsó Renáta

2005

1181

Vecsernyésné Dékány Olga

Tanulság vagy jövőkép?: A szingli életforma megítélése a szegedi középiskolások körében

Bozsó Renáta

2005

1182

Földi Anita

Cigánysors: A cigányok helyzete napjainkban

Bozsó Renáta

2005

1183

Fackelmann Rita

Hitélet és egyházak tevékenysége a szegedi Csillag Börtönben napjainkban

Bozsó Renáta

2005

1184

Szilágyi Sándor

Ifjúkori deviancia

Bozsó Renáta

2005

1185

Gazsó Adrienn

Oktatás és művészet a szegedi általános iskolákban

Bozsó Renáta

2005

1186

Balázs Nikolett

Az állami gondoskodás

Bozsó Renáta

2005

1187

Nyilas Éva

Gyermekvállalás: termékenységet befolyásoló tényezők és hatásaik

Bozsó Renáta

2005

1188

Kalderásné Kávai Edit

Kultúra és család: Kiskunmajsa határában működő Menedékváros közösségéről

Bozsó Renáta

2005

1189

Boldizsárné Hegyi Gabriella

Változások a foglalkoztatás terén

Bozsó Renáta

2005

1190

Mazánné Nagy Beatrix

Botond Étterem mint vendéglátás marketing szemmel

Málovics György

2005

1191

Nagy Dóra

Szilágyi és Társa Kft. marketingkommunikációs tevékenységének bemutatása

Málovics György

2005

1192

Böröcz Zsuzsanna

A KITE Rt. piaci jelenléte és marketingstratégiája a jövőben

Málovics György

2005

1193

Fekete Róbert

A Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. piaci stratégiája az új történelem érettségihez kiadott tankönyvsorozat példáján

Málovics György

2005

1194

Engler Csilla

A Magyar Posta Rt. kereskedelmi helyzete és marketing stratégiája

Málovics György

2005

1195

Móricz József

Az Atlanti-Szerszám Kft. teljesítménynövelésének lehetőségei a tudatos marketing tevékenység kialakításán keresztül

Málovics György

2005

1196

Tóth Zoltán

A magyarországi háztartás-higiéniai piac változásai a rendszerváltást követően – Üzletlánci márkák térnyerése

Málovics György

2005

1197

Takács János

Az Agrokomplex Team Kft. átfogó korszerűsítésének lépései

Málovics György

2005

1198

Temesy Katalin

A Pick Szeged rt. marketingkommunikációs eszközei, felhasználási lehetőségei (kiemelve a roadshow szerepét)

Málovics György

2005

1199

Nagy Sándor

A reklámpszichológia feladata és módszerei

Málovics György

2005

1200

Csányi Krisztina

Az OnlineWeb Kft. marketingkommunikációjának értékelése

Málovics György

2005

1201

Kovács Attila

A vállalati gondolkodás lehetőségei a generali-Providencia Biztosító Rt.-nél

Grósz Péter

2005

1202

Bálint Andrea

A környezettudatos fogyasztói magatartás

Málovics György

2005

1203

Dobos Eszter Viktória

Mobilkommunikáció avagy mire is használhatjuk mobiltelefonunkat

Nagy Krisztina

2005

1204

Csanálosi Ákosné

A hatékonyság érdekében: manipuláció vagy meggyőzés?

Nagy Krisztina

2005

1205

Kovácsné Huszka Gabriella

A gyermek kulturális nevelése

Nagy Krisztina

2005

1206

Mári Anikó

A mobil távközlés Magyarországon 1994-2004

Nagy Krisztina

2005

1207

Nagy Levente

SMS és CHAT nyelvezete

Nagy Krisztina

2005

1208

Nyolcas Ida

Üzleti tervezés és starégia

Nagy Krisztina

2005

1209

Ördög Anita

Egy vállalkozás benyújtott hitelkérelmének elbírálása, azaz hitel előterjesztés készítése a banki kockázatok felmérésével és javaslat készítése a kérelem elutasítására, vagy engedélyezésére

Nagy Krisztina

2005

1210

Tamás Zoltán

Üzleti tervezés

Nagy Krisztina

2005

1211

Tóthné Kocsis Éva

Vállalati belső rendezvények tervezése és szervezése

Nagy Krisztina

2005

1212

Farkas Zsóka

A szervezeti tudás kulturális megközelítése, egy tudásintenzív intézmény esetpéldája

Málovics Éva

2005

1213

Szilágyi Mónika

Reklámozás az interneten

Málovics Éva

2005

1214

Varga Bálint

Szervezeti kultúra és tanulás

Málovics Éva

2005

1215

Nagy Éva

Magyar minőségi borok marketingje

Málovics Éva

2005

1216

Galambos Krisztina

Iskola magántőkéből – a sziltop Oktatási Közhasznú Társaság működése

Orbán Hedvig

2005

1217

Brada Tünde

A felnőttképzés szerepe a munkaerőpiacon

T. Molnár Gizellánál

Orbán Hedvig

2005

1218

Gergely Kinga

kossuth Lajos szellemiségének meghatározó szerepe Cegléd város közművelődésében

Orbán Hedvig

2005

1219

Nemes Rita

A Bajai Halászléfőző Népünnepély

Orbán Hedvig

2005

1220

Varga Hajnalka

Továbbképzési intézmények és felnőttoktatás Németországban

Orbán Hedvig

2005

1221

Módra Péter

A felnőttképzés gyökerei, a népfőiskolák megjelenése, hatása, fejlődése, Európa országainak felnőttoktatásában

T. Molnár Gizellánál

Orbán Hedvig

2005

1223

Zolnyánszky Zsolt

Balassagyarmat batátainak találkozói

Orbán Hedvig

2005

1224

Süli Sándor

Rendezvényszervezés a novotel Szeged szállodában

Orbán Hedvig

2005

1225

Boros Rita

Munkaerő-kölcsönzés és –közvetítés mint szolgáltatás a Manpower példáján

Orbán Hedvig

2005

1226

Vass Imre

Szól a rádió

?

2005

1227

Varga Zoltán István

Kommunikáció és manipuláció a médiában. Szeptember 11., ahogy mi láttuk

Rigó Jázon

2005

1228

Petes Gábor

Internetes kommunikáció az információs társadalomban

Rigó Jázon

2005

1229

Váry Éva

A Tisza-Maros Szög Kistérség Ifjúsági Önkormányzatainak tevékenysége, valamint a felnőtt segítők munkája – Ifjúság és az Unió kapcsolatáról, valamint egy nyertes pályázat bemutatása

Rigó Jázon

2005

1230

Víg Ádám

Fejezetek a magyar marxista filozófia történetéből

Rigó Jázon

2005

1231

Auer Edit

A Gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központ története

Rigó Jázon

2005

1232

Miklós Árpád

A hangosfilm története Magyarországon 1929-től 1944-ig

Rigó Jázon

2005

1233

Herczeg Marinetta

Kommunikáció, viselkedéskultúra elmélettől a gyakorlatig

Rigó Jázon

2005

1234

Miklós Jánosné

A 125 éves szegedi tűzoltóság története

Rigó Jázon

2005

1235

Nagy Gábor

A kisebbségi lét tapasztalatai Pitvaros és Nagyfödémes községek életében

Rigó Jázon

2005

1236

Farkas Ildikó

A magyar némafilm története

Rigó Jázon

2005

1237

Fejszés-Tóth Anikó

Hivatalos protokoll a diplomáciai életben

Lengyel Sándorné

2005

1238

Zakar Mária

A cigánykultúra képe az általános iskolás gyermekek tanórai és kulturális tevékenysége tükrében

Hajdu Géza

2005

1239

Varga Pál

A természetes fürdőhelyek mint a környezetkultúra színterei

T. Molnár Gizella

2005

1240

László István

A környezet és minőségkultúra fejlesztési lehetőségei

T. Molnár Gizella

2005

1241

Endrédi Orsolya

Galíciai mítoszok, regék, legendák és népszokások

T. Molnár Gizella

2005

1241/1

Szaitz Éva

Lökösháza története

Bozsó Renáta

2005

1241/2

Tátrai Orsolya

Gyermekek és fiatalkorúak állami gondozásban

Bozsó Renáta

2005

1241/3

Várnagyné Vincze Judit

A házasság válsága a XXI. században

Bozsó Renáta

2005

1241/4

Makra Mónika

Az energiaforrások felhasználása és környezeti hatásai

Málovics György

2005

1241/5

Deák Katalin

Az életbiztosítás piaci helyzete és értékesítése ma Magyarországon

Málovics György

2005

1241/6

Szélpál Szilvia

A környezettudatos fogyasztói magatartás

Málovics György

2005

1241/7

Kiss Edit

A Phoenix Pharma Rt. marketingkommunikációs tevékenysége

Málovics György

2005

1241/8

Győző-Molnár István

Reklám a szolgáltatásban

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/9

Kovács Judit Erika

Reklámok az interneten

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/10

Juhász Norbert

A reklám

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/11

Szalay Éva

Védett állatok és növények nemzetközi forgalma

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/12

Horváthné Lengyel Mária

Az ingatlan-nyilvántartás magyarországi története

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/13

Börcsökné Karai Margit

A társasház kialakulása, története

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/14

Kondor Patrícia

A kriminalisztika tudománya és módszerei

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/15

Wilhelm Anita

Gyermekek a reklám csapdájában

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/16

Varga Attila

A mobilkommunikáció térhódítása hazánkban

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/17

Róka Mariján

Egy vállalkozás alapítása, működése Kft. tevékenységén keresztül

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/18

Sturovicsné Gyetvai Orsolya

Magyar Köztársaság települési önkormányzatainak társulási és együttműködési lehetőségei

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/19

Petró Ferenc

A reklám és a nők, avagy a szépség kultusza

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/20

Farkas Csaba

Az uniós csatlakozás önkormányzatokat érintő feladatai, a helyi önkormányzati rendeletek átvilágítása közösségi jogi szempontból

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/21

Exterde Rita

A személyiségi jogok védelme és a sajtószabadság közötti feszültség aktuális kérdései a bírói gyakorlat tükrében

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/22

Vármonostory Ágnes

A reklám hatása az emberekre

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/23

Sipos Erika

Szeged – egy európai város születése a kor jogszabályainak tükrében 1879-1884

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/24

Berta Eszter

A hazai reklámszabályozás és aktuális kérdéseinek elemzése

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/25

Deák Krisztina

A felnőttképzés elmélete és gyakorlata

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/26

Halmos Tamásné

Az ingatlan-nyilvántartás kialakulása

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/27

Vass Éva

A reklám hatása az emberekre

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/28

Hegedűs Mariann

Rendezvényszervezés Szegeden a tudományos kongresszusok tükrében

Orbán Hedvig

2005

1241/29

Dékány Tímea

Hallássérültek helyzete hazánkban

Orbán Hedvig

2005

1241/30

Kucsák Erzsébet

A betegek jogai és kötelezettségei

Nagyné Terhes Irén

2005

1241/31

Raisz Réka

Jazz a XX-XXI. század fordulóján. Generációnk és a jazz

T. Molnár Gizella

2005

1241/32

Nagyivánné Csúcs Erika

Öltözködés története. Az ókortól a trianoni Magyarországig

T. Molnár Gizella

2005

1241/33

Varga Zita

Amiről a sziklarajzok mesélnek. Napjainkig tartó ősi művészet

T. Molnár Gizella

2005

1241/34

Szénási Annamária

A nyelv mint a kommunikáció eszköze

Rigó Jázon

2005

 

 

 

 

2006

 

 

1242

Bagdi Linda

A Diákhitel intézménye és haszna

Nagy Krisztina

2006

1243

Bácskai Anna

Kommunikáció a gyakorlatban: az elektronikus közigazgatás Magyarországon

Nagy Krisztina

2006

1244

Bálint Mária

Meggyőzés a mindennapokban

Nagy Krisztina

2006

1245

Berta Andrea

A lízing mint finanszírozási forma, a Lombart Lízing ZRT.

Nagy Krisztina

2006

1246

Eck Dóra

Egy rendezvényszervező cég üzleti tervének megvalósítása

Nagy Krisztina

2006

1247

Fődi Józsefné

Helyi önkormányzati köztisztviselők képzési lehetőségei és kötelezettségei napjainkban

Nagy Krisztina

2006

1248

Iványi Olivér

Meggyőzés és manipuláció művészete

Nagy Krisztina

2006

1249

Kereső Erika

Művészeti és kulturális képességek és fejlesztésük óvodáskorban

Nagy Krisztina

2006

1250

Koczor Kristóf

Egy fiktív vállalkozás üzleti tervének bemutatása

Nagy Krisztina

2006

1251

Marozsánné Balogh Mária

Öltözködés a divat tükréban

Nagy Krisztina

2006

1252

Mészáros Péter

A gépjármű hitelének térhódítása és kezelése, a média fogyasztói társadalomra gyakorolt hatásának függvényében

Nagy Krisztina

2006

1253

Novák János

A rendezvényszervezés buktatói

Nagy Krisztina

2006

1254

Ördög Ildikó

Gyermeksorsok: hogyan tovább?

Nagy Krisztina

2006

1255

Rabi Sándor Zsolt

A tőzsde: a BÉT működése és az értékpapírpiac

Nagy Krisztina

2006

1256

Szombathelyi Ildikó

A könyvvizsgálat és a nonprofit szervezetek kapcsolata

Nagy Krisztina

2006

1257

Varga Anita

Mobilmánia

Nagy Krisztina

2006

1258

Vörös Krisztina

Likviditási problémák kezelése Széchenyi Kártya Folyószámlahitel segítségével

Nagy Krisztina

2006

1259

Balogh Beáta

Magyarország a hetvenes-nyolcvanas években

Szécsiné Járási Anikó

2006

1260

Darabos Katalin

Pályázatírás: készült a „Lampionos Est” tervei alapján

Szécsiné Járási Anikó

2006

1261

Fekete Adrienn

A táplálékallergia bemutatása

Szécsiné Járási Anikó

2006

1262

Gajdán Árpád

Egy környezetvédelmi nap megszervezése az általános iskolában

Szécsiné Járási Anikó

2006

1263

Gárgyán Csaba

A kerékpár reneszánsza

Szécsiné Járási Anikó

2006

1264

Herczeg Balázs

Az ifjúság megjelenése a médiában

Szécsiné Járási Anikó

2006

1265

Kovács Zita

A „Szántóföld Napja 2005” rendezvény lebonyolítási terve

Szécsiné Járási Anikó

2006

1266

Nagy Judit

Napjaink veszélyforrásai: a mesterségesen előállított élelmiszerek

Szécsiné Járási Anikó

2006

1267

Ott Zsuzsa

Egy egészségnap megszervezése az általános iskolában

Szécsiné Járási Anikó

2006

1268

Sánta Mónika

Makó Város PR tevékenysége és a XV. Nemzetközi Hagymafesztivál megszervezése, lebonyolítása

Szécsiné Járási Anikó

2006

1269

Vukov Ildikó Terézia

A globalizáció hatásai a gasztronómiára

Újvári Edit

Szécsiné Járási Anikó

2006

1270

Kiss Anikó

Az olasz ételek sokszínűsége

Szécsiné Járási Anikó

2006

1271

Ács Sánta Gyuláné

A keleti konyha különleges húsfogyásztási szokásai

Szécsiné Járási Anikó

2006

1272

Agárdi Nikoletta

A bor gasztronómiája

Szécsiné Járási Anikó

2006

1273

Árvai Melinda

Az olasz gasztronómia

Szécsiné Járási Anikó

2006

1274

Bácsi Antalné

A Szatymazi Művelődési Ház és Könyvtár bemutatása, figyelemmel a közművelődésben betöltött szerepére

Szécsiné Járási Anikó

2006

1275

 Balogh Brigitta

A kávé

Szécsiné Járási Anikó

2006

1276

Beke Beáta

A görög gasztronómia

Szécsiné Járási Anikó

2006

1277

Bencze Szabolcs

A tájképfotózás esztétikája

Szécsiné Járási Anikó

2006

1278

Bíróné Németh Gabriella

 A karácsonyi népbetegség és az orvoslás lehetőségei a gyermekkorban

Szécsiné Járási Anikó

2006

1279

Bokrosné Gy. Krisztina

Szüreti mulatságok Gyöngyösön

Szécsiné Járási Anikó

2006

1280

Csernók Orsolya

A konferenciaturizmus – a rendezvényszervezés egyik kiemelkedő ága

Szécsiné Járási Anikó

2006

1281

Csiha Gabriella

A japán teaszertartás

Szécsiné Járási Anikó

2006

1282

Csík Valéria

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara public relations tevékenysége

Szécsiné Járási Anikó

2006

1283

Fődi Szilvia

Kossuth Pesti Hírlapjának szerepe a társadalmi változásokban

Szécsiné Járási Anikó

2006

1284

Lőrincz László

Protokoll a gasztronómiában

Szécsiné Járási Anikó

2006

1285

Nádasdy Zsuzsa

Rendezvénylehetőségek egy szállodában – a debreceni Aquaticum Termál- és Wellness Holtel**** példáján bemutatva

Szécsiné Járási Anikó

2006

1286

Nagy István

Kossuth Lajos a magyar politikai újságírás atyja

Szécsiné Járási Anikó

2006

1287

Papp Anikó

Jamie Oliver, a „pucér szakács”

Szécsiné Járási Anikó

2006

1288

Kovács Edit

A zsidó vallás gasztronómiai sajátosságai

Szécsiné Járási Anikó

2006

1289

Mede Anita

Franciaország gasztronómiatörténete

Szécsiné Járási Anikó

2006

1290

Huszka Brigitta

Magyar gasztronómia

Szécsiné Járási Anikó

2006

1291

Gergelyné Tamás Krisztina

A reneszánsz konyha

Szécsiné Járási Anikó

2006

1292

Gergely Sándor

Honfoglaláskori gasztronómia

Szécsiné Járási Anikó

2006

1293

Krabóth Zsuzsanna

A magyar nyelvű hírlapirodalom kezdetei: a Magyar Hírmondó és a korabeli lapok

Szécsiné Járási Anikó

2006

1294

Ács Sánta Gábor

Hotel Korona Pókerverseny

Szécsiné Járási Anikó

2006

1295

Juhász Ilona

A magyar úttörőmozgalom – felszabadulás után indult és a hetvenes évek végéig tartó- történetének jelentősebb állomásai, különös tekintettel a szegedi eseményekre

Szécsiné Járási Anikó

2006

1296

Oláh Anikó

Magyar Hírmondó – az első magyar nyelvű újság története

Szécsiné Járási Anikó

2006

1297

Varga Katalin

A Makói Városi Televízió Kht. közhasznú tevékenysége

Szécsiné Járási Anikó

2006

1298

Gondáné Rácz Andrea

Mámort adó bor: Borgasztronómia

Szécsiné Járási Anikó

2006

1299

Puczik Piroska

Magyar Hírmondó

Szécsiné Járási Anikó

2006

1300

Rakk László

Szamizdat évtizede: a 80-as évekmásodik nyilvánossága

Szécsiné Járási Anikó

2006

1301

Salkáné Szigeti Zsuzsanna

Kínai gasztronómia

Szécsiné Járási Anikó

2006

1302

Szabó Mária Natália

Kreativitás a pszichológia és grafológia tükrében

Szécsiné Járási Anikó

2006

1303

Tóth Hajnalka

Kulturális rendezvények szerveződése Csanádpalotán

Szécsiné Járási Anikó

2006

1304

Tánczos Tilla Nóra

Vallás és gasztronómia

Szécsiné Járási Anikó

2006

1305

Szabados Károlyné

Szeletek a francia gasztronómiából

Szécsiné Járási Anikó

2006

1306

Szabó Krisztina

Borkultúra Magyarországon. A szekszárdi borvidék bemutatása, borral kapcsolatos hagyományai és programjai alapján

Szécsiné Járási Anikó

2006

1307

Szárics Zsuzsanna

Gasztronómiatörténet: a magyar konyha múltja és jövője

Szécsiné Járási Anikó

2006

1308

Szögi Szilvia

„Hippokrátésztől a gyrosig” – avagy a görög gasztronómia fejlődése az ókortól napjainkig

Szécsiné Járási Anikó

2006

1309

Szűcs Sándorné

Idegen kultúrák hatása a magyar gasztronómiára

Szécsiné Járási Anikó

2006

1310

Vojnic Éva

Róma „feneketlen” gyomra (Étkezési kultúra az ókori Rómában)

Szécsiné Járási Anikó

2006

1311

Sterczné Balogh Emma

A zsidó gasztronómia története

Szécsiné Járási Anikó

2006

1312

Vágóné Restás Erika

Gyorséttermek szerepe, hatása táplálkozási szokásaink kialakításában

Szécsiné Járási Anikó

2006

1313

Kristó Tímea

A szerepjáték metodikája

Szécsiné Járási Anikó

2006

1314

Barta Judit

A szegedi Délmagyarország napilap indítása és szemelvények 96 éves történetéből

Szécsiné Járási Anikó

2006

1315

Boda Magdolna

A Linde Gáz Magyarország Zrt. üzletági szintű marketing tevékenysége

Málovics György

2006

1316

Kovácsháziné Szűcs Ida

A Délmagyarország kiadó marketingkommunikációs tevékenységének bemutatása és értékelése

Málovics György

2006

1317

Kádár Szimonetta

Egy konkrét vállalkozás indítása – Ceaser

Málovics György

2006

1318

Debrezceni Tamás

Egy tradicionális magyar vállalat és termék – ZWACK UNICUM – bemutatása és egy új termék – UNICUM NEXT – kialakítása és bevezetése a piacon

Málovics György

2006

1319

Farkas Tamás

Egy hazai piacvezető betoncserépgyártó cég marketingkommunikációs tevékenységének bemutatása

Málovics György

2006

1320

Annus Tünde

Az ISO minőségirányítási rendszer bevezetése kereskedelmi vállalkozásban

Málovics György

2006

1321

Szőke Béla Krisztina

„Zsolnay, ahol a múlt jelent jövőt”, avagy milyen marketingstratégiát alkalmaz a Zsolnay

Málovics György

2006

1322

Farkas Ágnes

A T-Mobile Magyarország Rt. public relations tevékenysége

Málovics György

2006

1323

Szabó Anikó

Az erdélyi magyarság kisebbségi helyzete, kulturális és művelődési lehetőségei a két világháború között

Málovics György

2006

1324

Illés Gézáné

Az üllési Fonó Néptánc-együttes marketingje

Málovics György

2006

1325

Papp Emőke

Harmónia Wellness és Egészségközpont Kft. szervezeti és vezetési kialakítása

Málovics Éva

2006

1326

Vass Nikolett

A nem verbális kommunikáció: mimika, gesztusnyelv

Málovics Éva

2006

1327

Szabadi András

A falum története kezdetektől a XXI.századig

T. Molnár Gizella

2006

1328

Szabó Éva

A graffiti

Újvári Edit

2006

1329

Farkas Róbert Zsigmond

Keresztény ünnepek hatása a mindennapi életünkre

Újvári Edit

2006

1330

Ferenczi Zita

A székely-magyar rovásírás

Újvári Edit

2006

1331

Meszes Bernadett

Az ókori Egyiptom történelme, vallási és temetkezési szokásai

Újvári Edit

2006

1332

Kresák Zsolt

Szimbólumok az egyiptomi társadalomban

Újvári Edit

2006

1333

Juhász-Nagyné Kovács Mónika

A kereszt mint szimbólum szerepe a kultúra rendszerében

Újvári Edit

2006

1334

Kiss Róbert

Asztalos remekek a Kárpát-medence templomépítészetében

Újvári Edit

2006

1335

Kopornyik Mónika

Mandala szimbolika

Újvári Edit

2006

1336

Kocsis Dániel Károly

Református templomépítészet elemzése – a Battonyai Református Templom tükrében

Újvári Edit

2006

1337

Szunyog Márta

„A füst felszáll” A pápaválasztás rendje

Újvári Edit

2006

1338

Buknicz Róbertné

A kiskunfélegyházi zsidóság története

Újvári Edit

2006

1339

Bódi Sándor

A kora-középkori kultúra

Újvári Edit

2006

1340

Paraginé Monostori Anikó

A magyarság nemzeti szimbólumai

Újvári Edit

2006

1341

Füle Antalné

A kereszténységhez vezető út a görög kultúrában

Újvári Edit

2006

1342

Márton Györgyi

A hellenizmus kori szinkretizmus: a görög, egyiptomi és zsidó kultúrák kölcsönhatásai

Újvári Edit

2006

1343

Szabó Mónika

A Bach-korszak kultúrtörténete

Újvári Edit

2006

1344

Illés Róbert

A Szegedi Nemzeti Színház története

Újvári Edit

2006

1345

Fülöpné Jani Mária

Széchenyi és Kossuth vitája

Újvári Edit

2006

1346

Katz Jenő Gáborné

Klebesberg Kuno publicisztikája

Újvári Edit

2006

1347

Holkóné Mihalecz Edit

Klebelsberg oktatási reformja és tudománypolitikája

Újvári Edit

2006

1348

Kun Ibolya

A kölcsönösség kultúrája. A cigányság kulturális integrációjának útjai

Újvári Edit

2006

1349

Furulyás Marianna

Az ökológia gondolat a kultúraelméletben – Konrad Lorenz nézetei tükrében

Újvári Edit

2006

1350

Szécsényi Szabolcs

Az asztrológia kialakulása

Újvári Edit

2006

1351

Bánfi Katalin

Alkímia, akik a Bölcsek Kövét keresték

Újvári Edit

2006

1352

Papp Andrea

A szegedi boszorkányper

Újvári Edit

2006

1353

Gyenes Miklós

Az európai kultúra ezoterikus hagyományai: alkimisták és rózsakeresztesek

Újvári Edit

2006

1354

Lakatos Andrea

A kulturológia Leslie White kultúra-elmélete

Újvári Edit

2006

1355

Dr. Belláné Bránya Margit

Egy keresztény misszionárius tevékenysége az argentin guarani őserdei indián törzsnél

Újvári Edit

2006

1356

Dóczi Anikó

A pápuák világa

Újvári Edit

2006

1357

Bánfi László

A XIX. századi lakota kultúra

Újvári Edit

2006

1358

Balog Ágnes

Az észak-amerikai sziú indián szimbólumrendszere

Újvári Edit

2006

1359

Kecskeméti Mária

A középkori városi kultúra

Újvári Edit

2006

1360

Kőrffyné Szekeres Ildikó

Élet az ókori Pannóniában

Újvári Edit

2006

1361

Lajkóné Dobó Dóra

Az ókori görög építészet

Újvári Edit

2006

1362

Farkasné Jakab Karolina Melinda

Élet az ókori görög városokban

Újvári Edit

2006

1363

Kovács Szilvia

Trója – mítosz és valóság

Újvári Edit

2006

1364

Griese Judit

Boldogasszony vendégségében – Zarándoklat a Mária-kultusz jegyében

Újvári Edit

2006

1365

Szabó-Gájmer Viktória

Reformáció Magyarországon és Erdélyben

Újvári Edit

2006

1366

Zadravec Edit

Az etióp kereszténység története

Újvári Edit

2006

1367

Tulman Krisztián

A kereszténység és az iszlám

Újvári Edit

2006

1368

Kiss Gyöngyi

A Coca és Pepsi kóla arculatának összehasonlítása

Révész Balázs

2006

1369

Hégert Anita

Szeged város településrésze, Kiskundorozsma története a rendszerváltástól napjainkig

Révész Ferenc Andrásné

2006

1370

Stibál Róbert

A szegedi egyetemisták kulturálódási szokásainak elemzése felmérérés alapján: egy színházi projekt megvalósításásnak bemutatása

Demcsák Katalin

2006

1371

Szathmáry Zoltán

A magyar kortárs festészet bemutatása a rendszerváltás után

Demcsák Katalin

2006

1372

Papp Zita

Szociális ellátások vagy elvárások?

Demcsák Katalin

2006

1373

Tápai Anikó

A magyarországi hírlapirodalom kezdetei: a Magyar Hírmondó

Demcsák Katalin

2006

1374

Szőke Noémi

Lessing Hamburgi dramaturgiája és annak hatása a későbbi német irodalomtörténetre

Demcsák Katalin

2006

1375

Rácz Emese

A művészet ideje és tere

Demcsák Katalin

2006

1376

Pásztor Mária Regina

Hieronymus Bosch: Az ördögteremtő legendája

Demcsák Katalin

2006

1377

Kissné Schmidt Tünde

A reklámok hatása a női önazonosságra

Demcsák Katalin

2006

1378

Farkas László Róbert

A magyar színművész helyzete 1945 és 1956 között Magyarországon

Demcsák Katalin

2006

1379

Salka Zsuzsanna

Az epikus dráma ismérvei Dario Fo Mistero Buffo című művében

Demcsák Katalin

2006

1380

Volent Zsolt

Az ütőhangszerek története

Demcsák Katalin

2006

1381

Kálmán Zita

Disco-drogok a magyarországi fiatalok körében

Bozsó Renáta

2006

1382

Czakó Szimonetta

Határtalan küzdelem: Magyarország és más európai országok drog és társadalom „háborúja”

Bozsó Renáta

2006

1383

Németh Szilvia

A kiskunhalasi Csipkeház és világhírű csipkéjének története

Bozsó Renáta

2006

1384

Szabó György

Kecskemét könyvtára 1945-2000

Bozsó Renáta

2006

1385

Kisteleki Szilvia

Társadalmi rétegződés a XX. századi Magyarországon

Bozsó Renáta

2006

1386

Oláh Barbara

A kábítószer megelőzése a fiatalok körében: a család és iskola szerepe a kábítószert fogyasztó fialatok életében

Bozsó Renáta

2006

1387

Nagy Hajnalka

Életmód és halálkozási viszonyok

Bozsó Renáta

2006

1388

Kósa Genovéva

Szórakozás: A Nemzeti Színház bemutatása

Bozsó Renáta

2006

1389

Jagodics Ernő

A kiskunhalasi Úri Kaszinó

Bozsó Renáta

2006

1390

Szabó Imre

Ruzsa története és fejlődése

Bozsó Renáta

2006

1391

Varga Miklós

A kábítószer kérdése Magyarországon a rendszerváltás előtt és után

Bozsó Renáta

2006

1392

Faragó Mónika

Egyesületek Kecskeméten 1920 és 1930 között

Bozsó Renáta

2006

1393

Sinkó Zoltán

A roma gyerekek szociális háttere

Bozsó Renáta

2006

1394

Lévai Petra

Szociológiai felmérés az egészséges életmódról

Bozsó Renáta

2006

1395

Csala Csaba

A hódmezővásárhelyi Városi Könyvtár története

Bozsó Renáta

2006

1396

Tóth Andrea

A szabadidő – különös tekintettel a turizmus jelenségére

Bozsó Renáta

2006

1397

Juhász-Kiss Sándor

Érték és kultúra: Szociológiai vizsgálat hódmezővásárhelyi gimnáziumi tanulók körében

Bozsó Renáta

2006

1398

Takács Melinda

A hajléktalanok mint szubkultúra

Bozsó Renáta

2006

1399

Nagy Anita

A válásról

Bozsó Renáta

2006

1400

Ökrösné Barna Erika

A szatymazi iskolák története a kiegyezéstől napjainkig

Bozsó Renáta

2006

1401

Lovag Enikő

Házasság vagy nem házasság? Családi minták változása

Bozsó Renáta

2006

1402

Takács Edit

A szentetornyai cigányközösség

Bozsó Renáta

2006

1403

Acsayné Rakonczai Zsanett

A fiatalkori bűnözés kialakulását befolyásoló tényezők

Bozsó Renáta

2006

1404

Tóth Mónika

Társadalmunk az ezredfordulón: Az informatika oktatása, története

Bozsó Renáta

2006

1405

Iványi Lívia

Deviáns viselkedésformák és a jelenségeket kiváltó feltételezhető okokról, valamint a társadalom eredményes reagálásának lehetőségeiről

Bozsó Renáta

2006

1406

Vári Csaba

Az apátfalvi József Attila Művelődési Ház története

Bozsó Renáta

2006

1407

Gyulainé Virág Mónika

Drog – egyén – társadalom

Bozsó Renáta

2006

1408

Novinszki Gábor

A szegénység kialakulásának magyarországi sajátosságai

Bozsó Renáta

2006

1409

Zemanek Albertné

A drogfogyasztás veszélyei, különös tekintettel a serdülőkorú fialatokra

Bozsó Renáta

2006

1410

Simon Ágnes

A falvak elnéptelenedése Magyarországon

Bozsó Renáta

2006

1411

Csáky Attila

Valóságshow-k Magyarországon

Bozsó Renáta

2006

1412

Korom Gabriella

Alkoholizmus

Bozsó Renáta

2006

1413

Farkas Tamás

Kistelek várossá fejlődése és szerepe az agglomerációjához tartozó községek hálózatában

Bozsó Renáta

2006

1414

Gömöriné  Gyuricza Alíz

A művészeti képzés

Bozsó Renáta

2006

1415

Matajsz Róbert

Deviancia a társadalomban, azaz az alkoholizmus

Bozsó Renáta

2006

1416

Erki-Kis Anita Csilla

A hajléktalanság mint társadalmi jelenség Magyarországon

Bozsó Renáta

2006

1417

Kissné Herczeg Mónika Edit

Agresszív és deviáns fiatalkorúak viselkedése a társadalomban

Bozsó Renáta

2006

1418

Deák Tímea

Harc és együttélés a kábítószerrel

Bozsó Renáta

2006

1419

Hidas László

A Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Színház története

Bozsó Renáta

2006

1420

Erdei László

A politikai kommunikáció hatásmechanizmusa

Bozsó Renáta

2006

1421

Mozsár Attila

Orosháza város lakosságának sportolási szokásai

Bozsó Renáta

2006

1422

Zsilák Gabriella

A kábítószer mint kultúra Nyugat-Európában

Bozsó Renáta

2006

1423

Kiszely Zoltán

A Madách Színház arculatváltása avagy hogyan lesz egy prózai színházból „musicalszínház”

T. Molnár Gizella

2006

1424

Kozma Katalin

Klebelsberg Kuno oktatáspolitikája

T. Molnár Gizella

2006

1425

Schüszler Annamária

Az ötvenes-hatvanas évek divattörténete Európában

T. Molnár Gizella

2006

1426

Sándor Ágnes

A szegedi zsidóság a polgárosodás korában

T. Molnár Gizella

2006

1427

Sajtos Szűcs János

A gépjárműfejlődés története

T. Molnár Gizella

2006

1428

Rabikné Békés Hajnalka

A selmecbányai akadémia diákhagyományai és azok őrzése napjainkban

T. Molnár Gizella

2006

1429

Péter Ágnes

A Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskola története

T. Molnár Gizella

2006

1430

Pap Gábor

A határőrség története

T. Molnár Gizella

2006

1431

Patakfalvi Krisztina

A magyar nép táncházak alakulása

T. Molnár Gizella

2006

1432

Kászián Bernadett

A magyar népoktatás alakulása Eötvöstől Hómanig

T. Molnár Gizella

2006

1433

Iványi Aurél

A Rózsaünnep bemutatása

T. Molnár Gizella

2006

1434

Hunfalvi Mária

Ave Caesar, mortaturi te salutant! – Üdvöz légy, Caesar, a halni készülők köszöntenek!

T. Molnár Gizella

2006

1435

Turczel Gábor

Befolyásolás és meggyőzés, avagy a manipuláció művészete a reklámokban

T. Molnár Gizella

2006

1436

Tóth Csaba

A számítógép története

T. Molnár Gizella

2006

1437

Tóth Attila

Térdeplő idők – Hódmezővásárhely, 1944

T. Molnár Gizella

2006

1438

Zsubori László

A magyar nép útja

T. Molnár Gizella

2006

1439

Varga Norbert Gábor

A motorkerékpár története, a magyarországi moterkerékpár-gyártás története

T. Molnár Gizella

2006

1440

Tuskó Judit

Szeged szállodái a századfordulón

T. Molnár Gizella

2006

1441

Sutka Norbert

Újszentiván története

T. Molnár Gizella

2006

1442

Bodor Ferenc

Bőrdíszművek – a tetoválásokról (majdnem) minden, amit tudni kell

T. Molnár Gizella

2006

1443

Bozsó Anikó

Eötvös József munkássága mint vallás- és közoktatásügyi miniszter

T. Molnár Gizella

2006

1444

Szentjobbi Edina

A buddhizmus mint világvallás bemutatása

T. Molnár Gizella

2006

1445

Tolnay Dolly

Európa művészettörténete és Magyarország kastélyépítészete a klasszicizmus idején

T. Molnár Gizella

2006

1446

Tarjányi Erzsébet

Magyarország kiemelkedő művészeti korszakai

T. Molnár Gizella

2006

1447

Tapodi József

A Csongrádi Művészettelep közművelődési vonatkozásai

T. Molnár Gizella

2006

1448

Takács Ágnes

Orosháza művelődéstörténete a dualizmus idején

T. Molnár Gizella

2006

1449

Szöllősi Róbert

Ifjúsági közéletiség a kistelepüléseken

T. Molnár Gizella

2006

1450

Szalma Márta Rozália

Az internet csatornái – internetes kommunikáció

T. Molnár Gizella

2006

1451

Szabadi András

A falum története kezdetektől a XXI. századig

T. Molnár Gizella

2006

1452

Siket Zoltánné

Szeged története a XIX. században

T. Molnár Gizella

2006

1453

Nagyné Grundic Erika

A kereskedelmi rádiózás a „hőskortól” napjainkig: A szegedi kereskedelmi rádiózás története

T. Molnár Gizella

2006

1454

Nagyapáti Eszter

Szvetnik Joachim élete és munkássága

T. Molnár Gizella

2006

1455

Turi Csaba

Termelőszövetkezet a felemelkedésért, a művelődésért

T. Molnár Gizella

2006

1456

Nagy Ibolya

Földeák művelődéstörténete 1846-tól 1945-ig

T. Molnár Gizella

2006

1457

Nagy Attila

Zsidóság az Osztrák-Magyar Monarchiában

T. Molnár Gizella

2006

1458

Melich Krisztina

Magyarország középkori hiedelemrendszere

T. Molnár Gizella

2006

1459

Meiszter Gábor

A Kick-boksz hazai története

T. Molnár Gizella

2006

1460

Makra Béla Tamásné

A sándorfalvi Budai Sándor citerazenekar

T. Molnár Gizella

2006

1461

Magyar Norbert

A magyar katonazene története

T. Molnár Gizella

2006

1462

Ludman Antal

Ferenc József Tudományegyetem Szegedre költözésének körülményei

T. Molnár Gizella

2006

1463

Lőw Hajnalka

Tömegek művészetének szerkezete

T. Molnár Gizella

2006

1464

Laczkó Balázs

A tetoválás története

T. Molnár Gizella

2006

1465

Oláh Zoltán

Reklámozás, lehetőségek és megoldások a világhálón

Beke Tamás

2006

1466

Szásziné Tóth Rozália

A Magyar Posta válallati kommunikációs tevékenysége

Lovászi József

2006

1467

Horváth Edina

A bor kultúrája, jelentősége, társadalmi szerepe

T. Molnár Gizella

2006

1468

Hajdu Sándor

Élet az ásotthalmi tanyasi iskolákon megalakulásuktól megszűnésükig

T. Molnár Gizella

2006

1469

Fülöp Fanni

Steril társadalmak jövőképe és realitása

T. Molnár Gizella

2006

1470

Forrai Erika

A zsidó vallás bemutatása kialakulásának kezdetétől napjainkig

T. Molnár Gizella

2006

1471

Ferkovics János

Magyarországi cigányok élete a második világháborúig

T. Molnár Gizella

2006

1472

Fekete Attila

Kultúrák, hősök, ideálok

T. Molnár Gizella

2006

1473

Fejér Viola

A boszorkányság kultúrtörténete

T. Molnár Gizella

2006

1474

Farkasné Hazai Márta

Lőw Lipót szegedi munkássága

T. Molnár Gizella

2006

1475

Doktor László

A Halas Táncegyüttes története, szervezete, hatása a fiatalok szemléletére

T. Molnár Gizella

2006

1476

Csenki Laura

A Szegedi Nemzeti Színház megalakulásának és fennállásának története a XIX. század végétől a II. világháború befejeződéséig

T. Molnár Gizella

2006

1477

Czeigersmidt Laura

Klebelsberg Kuno munkássága

T. Molnár Gizella

2006

1478

Bittyánné Marton Ilona

Mindszenti népszokások, hagyományok

T. Molnár Gizella

2006

1479

Bobkó Anna

Érdekességek a divat történetében

T. Molnár Gizella

2006

1480

Berényi Zoltán

Bethlen Gábor török diplomáciai kapcsolatai (1613-1618)

T. Molnár Gizella

2006

1481

Batki Erika Éva

Boldog békeidők Budapestje a polgárosodó Magyarországon

T. Molnár Gizella

2006

1482

Bán Irén

Magyar gasztronómiai kultúra a néprajzban

T. Molnár Gizella

2006

1483

Antal Melinda

A zene mint a humán kommunikáció sajátos megnyilatkozása

T. Molnár Gizella

2006

1484

Albert Csaba

Hódmezővásárhelyi olvasókörök története

T. Molnár Gizella

2006

1485

Kulcsár Gabriella

Budapesti kávéház mint a közélet színtere a XX. század elején: Japán irodalmi kávéház

T. Molnár Gizella

2006

1486

Kónya Jenőné

Klebelsberg Kuno, a gondolkodó miniszter

T. Molnár Gizella

2006

1487

Kósa Levente

Roma gyerekek helyzete az oktatásban

Orbán Hedvig

2006

1488

Szabó Csilla Katalin

A táncházmozgalom és annak rendezvényei Magyarországon

Orbán Hedvig

2006

1489

Kertész Gábor

Az eMagyarország tábor létrejötte

Orbán Hedvig

2006

1490

Kocsis Noémi

A Győr-sáráspusztai tűzoltó gyermektábor közösségformáló szerepe

Orbán Hedvig

2006

1491

Szabó Andrea

Felnőttképzés Békés megyében

Orbán Hedvig

2006

1492

Szűcs Mariann

Baleseti szimuláció

Orbán Hedvig

2006

1493

Nagy Lilla

Könnyűzenei fesztiválok és közönsége

Orbán Hedvig

2006

1494

Lehoczki Szandra

Egy komplex nagyrendezvény megszervezése

Orbán Hedvig

2006

1495

Keller Mónika

Rendezvényszervezés a Pálma Reklámstúdiónál: Szegedi Tavaszi fesztivál

Orbán Hedvig

2006

1496

Kövesi Zoltán

Egy tematikus rendezvény átfogó bemutatása: Komondorkölyök gyerektábor

Orbán Hedvig

2006

1497

Frankl Gábor

A Veet Szupermodell 2004 verseny szervezésének bemutatása a multinacionális megrendelők tükrében

Orbán Hedvig

2006

1498

Baranyai Gabriella

Az egész életen át tartó tanulás és a képzési struktúra változásai

Orbán Hedvig

2006

1499

Kőszegi Noémi

Béres Gyógyszergyár Rt. bemutatása szakmai és kulturális tevékenységei tükrében

Orbán Hedvig

2006

1500

Nagy Sándorné

Szegvár felnőttképzése napjainkban: Kistelepülések közművelődési dolgozóinak felelőssége a felnőttképzés területén

Orbán Hedvig

2006

1501

Szekeres Sándor Gábor

Az idősek képzésének helyzete Magyarországon

Orbán Hedvig

2006

1502

Bogácsi Ildikó

Libafesztivál Kiskunfélegyházán: egy városi nagyrendezvény átfogó bemutatása

Orbán Hedvig

2006

1503

Idul János

Roma felnőttoktatás

Orbán Hedvig

2006

1504

Dobos Johanna

Szegeden és környékén működő közművelődési intézmények felnőttképző tevékenysége

Orbán Hedvig

2006

1505

Csizmadia Katalin

Rendezvények és konferenciák Szegeden

Orbán Hedvig

2006

1506

Mező Ibolya

Protokoll a rendezvényszervezésben

Lengyel Sándorné

2006

1507

Kovács Györgyi

Szivárványos Rendezvények. Homoszexuális közösségi terek

Szécsiné Járási Anikó

2006

1507/1

Rochlitz István

A bizánci ikon

Újvári Edit

2006

1507/2

Fekete Anett

A fény és a szín mint jelentésformáló eszközök a filmművészetben

Maróti Antalné

2006

1507/3

Mihalek Bernadett

Marketing és manipuláció

Málovics György

2006

1507/4

Pál Melinda

Az Európai Unió kialakulásának története

Málovics György

2006

1507/5

Kovács Mária

Parfümreklámok elemzése

Málovics György

2006

1507/6

Szász Ottó

Népi hagyományok, elemek a mai esküvői szertartáson Magyarországon

T. Molnár Gizella

2006

1507/7

Somlai Mónika

A magyar vámigazgatás helyzete az Európai Unió előtt és után

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/8

Urbán Emese

A vásárlás sebezhető parancsnokai. Gyermek- és fiatalkorúak a reklámok világában

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/9

Geist Tamás

A reklámok jogi szabályozásának története

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/10

Kulánda Krisztina

Erkölcsi problémák a rekláméletben

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/11

Miksi Zoltán

A reklámozás szabályai a Pick Szeged Rt. kommunikációjában

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/12

Dubeczné Pesti Erzsébet

A gyermekvédelem rendszere Magyarországon

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/13

Tóth Gyöngyi

A világ legfontosabb üzenete: a reklám

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/14

Vetró Gábor

A kulturális javak védelme

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/15

Csizmadia Csilla

Gyermekvédelmi kérdések a rendőrség tevékenységében

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/16

Egri Zoltánné

Gyermekvédelem kérdései

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/17

Mekitner Ákos

A gyermekek védelme a médiában

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/18

Jova Anna

Gyermekek és fiatalkorúak a reklámban

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/19

Heffner Andrea

Közművelődési tevékenység Albertirsán

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/20

Sánta Tímea

Férfi bűnözés

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/21

Albertus Linda Margit

Az emberi jogok története

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/22

Bakonyi Noémi

Vállakozások fajtái, alapítása és működése

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/23

Simon Franciska

A béren kívüli juttaások a jelenleg érvényes jogi szabályozások tükrében

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/24

Németh Judit Katalin

Egy cég marketing- és reklámtevékenységének bemutatása

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/25

Zsikó Andrea

A reklámeszközök sokszínűsége

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/26

Sztahó Nikoletta

A gazdasági társaságokról szóló törvény változásai és ennek hatása egy gazdasági társaság életében

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/27

Szűcs Rita

A televíziós reklám, mint életünk része, avagy a befolyásolás művészete

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/28

Vörös B. Zoltán

A reklám rövid története

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/29

Túri Nikoletta

Online marketing

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/30

Kenderesi Nikolett

A sajtóhelyreigazítás mint jogvédelmi eszköz

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/31

Farkas Krisztina

A reklámélet változásai a szabályozások tükrében

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/32

Sajtos Norbert

Az egyes szférákra vonatkozó munkajogi szabályok összehasonlítása

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/33

Farkas Éva

Reklám = Hatásai?

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/34

Somodi Gabriella

A gyermek miniatűr felnőtt, avagy a potenciális fogyasztó, a McDonald’s reklámstratégiájának hatása a gyermekekre

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/35

Torma Szilvia

A reklám hatása. Reklámvilág – gyerekszemmel

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/36

Kiss Jánosné

Vállakozások a piacgazdaságban

Nagyné Terhes Irén

2006

1507/37

Csík Gergely

Népfőiskolai rendszerek – a múlt jövője

?

2006

1507/38

Torkosné Fekete Ágnes

A gregorián írásos és íratlan jelrendszere

Viskolcz Noémi

2006

1507/39

Markó Krisztina

Kultúrpolitikusok és oktatási rendszerek 1945-től napjainkig

T. Molnár Gizella

2006

1507/40

Czinege Angéla

Adalékok a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem és az Erdélyi Nemzeti Múzeum történeti tárának az 1944-es évi működéséről

T. Molnár Gizella

2006

1507/41

Gelczné Gombos Ágnes

Nemzeti kincseink, a magyar kutyafajták

T. Molnár Gizella

2006

1507/42

Horváth Georgina

A Magyar Hírmondó

T. Molnár Gizella

2006

1507/43

Vörös Szilvia

Kunadacs története, kulturális élete a XX. század második felében

T. Molnár Gizella

2006

1507/44

Ivó Lajos

Bátya oktatástörténete

T. Molnár Gizella

2006

1507/45

Hegedűs Gabriella

Protokol a diplomáciában

Lengyel Sándorné

2006

1507/46

Kindli Csilla

Diplomáciai protokoll

Lengyel Sándorné

2006

1507/47

Bedő Orsolya

Európai Unió országai, különböző kultúrák viselkedési szabályai, protokollja

Lengyel Sándorné

2006

1507/48

Lele Szilvia Erika

Az ázsiai országok viselkedéskultúrája. Japán, Kína, India

Lengyel Sándorné

2006

1507/49

Deé Andrea

Izrael és Magyarország viselkedéskultúrája

Lengyel Sándorné

2006

1507/50

Dávid Róbert Károly

A hosszú tartalmú szabadságvesztés problémái, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre

Bozsó Renáta

2006

1507/51

Czímer Zoltán

Kiskunfélegyháza város kulturális életének múltja és jelene

Bozsó Renáta

2006

1507/52

Muzsák Richárd

A roma fiatalok szocializációját befolyásoló tényezők, illetve aluliskolázottságuk okai

Bozsó Renáta

2006

1507/53

Debreczeny Zoltán

A mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ múltja és jelene

Bozsó Renáta

2006

1507/54

Pappné Masa Mónika

A Somogyi-könyvtár működése és rendezvényei napjainkban

Bozsó Renáta

2006

1507/55

Míghné Balogh Aranka

„A közművelődésért” – a Móra Ferenc Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége

Bozsó Renáta

2006

1507/56

Tallér Anita

Deviáns viselkedésforma, alkoholizmus

Bozsó Renáta

2006

1507/57

Kovács Judit

A fiatalok öngyilkossága

Bozsó Renáta

2006

 

 

2007

 

1508

Varga Szabina

A görög kultúra és a matematika (e.e. VII. sz. – i.e. I. sz.)

Szalay István

2007

1509

Utasi Krisztina

A püthagoreusok kora és zeneelmélete

Szalay István

2007

1510

Tóth Andrea

A püthagoreusok kultúrája és számelméletük

Szalay István

2007

1511

Kormányos Éva

A gyermekek kulturális szokásai és művészeti nevelésük: hagyományőrzés a csanádapácai „Mese-vár Óvódában”

dr. Rigóné dr. Péter Irén

2007

1512

Fazekas Anett

Diplomáciai protokoll

Lengyel Sándorné

2007

1513

Szögi Andrea

A diplomáciai protokoll

Lengyel Sándorné

2007

1514

Szilágyiné Csipak Ibolya

Klasszikus alkalmi öltözetek

Lengyel Sándorné

2007

1515

Makra Orsolya

XIV. Lajos udvari szokásai és hatása a mai francia viselkedéskultúrára

Lengyel Sándorné

2007

1516

Kovács Viktória

A diplomáciai protokoll

Lengyel Sándorné

2007

1517

Török Éva Enikő

Diplomáciai protokoll, a Magyar Köztársaság diplomáciai gyakorlata

Lengyel Sándorné

2007

1518

Geleta Zsanett

Városnapi programok: rendezvényszervezés

Lengyel Sándorné

2007

1519

Csökmei Edina

Különböző országok protokolljai ( Dánia, Nagy-Britannia, Szaúd-Arábia)

Lengyel Sándorné

2007

1520

Csonka Szilvia

„Végleges megoldás” – A zsidóság története a két világháború között és a második világháború idején

T. Molnár Gizella

2007

1521

Búz Csaba

Az ütőhangszerek fejlődéstörténete, szerepük a zenében

T. Molnár Gizella

2007

1522

Börcsök Pál

A tavaszi hadjáratot követő időszak, a komáromi és szegedi csapatösszevonások és azok következményei

T. Molnár Gizella

2007

1523

Bíró Katalin Ibolya

Társas kapcsolatok fejlesztése az alsó tagozatos gyermekeknek szánt programokban

T. Molnár Gizella

2007

1524

Berkesné Hajdú Krisztina

Állami anyakönyvezés 1895-től napjainkig

T. Molnár Gizella

2007

1525

Bene Szabolcs

A rádiózás története

T. Molnár Gizella

2007

1526

Báló Barbara Zsanett

A kiszombori körtemplom

T. Molnár Gizella

2007

1527

Bak Sándor Tamás

A gyulai Mogyorossy János Könyvtár története, szerkezete, jelentősége

T. Molnár Gizella

2007

1528

Antal Viktória

Balatoni borgasztronómia

T. Molnár Gizella

2007

1529

Szénásiné Tóth Andrea

„Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány”, avagy az 1728-as szegedi boszorkányper

T. Molnár Gizella

2007

1530

Pintér Gyöngyi

Kulturális élet Szabadkán a századfordulót övező évtizedekben

T. Molnár Gizella

2007

1531

Márkus Csaba

A szegedi várbörtöntől a Csillagig

T. Molnár Gizella

2007

1532

Zolotnoki Zsófia

A közönség és a színház kapcsolatának lehetőségei

T. Molnár Gizella

2007

1533

Vincze Attila

Az izraelita felekezet megjelenése és helyzetének alakulása Szentesen (1570-1900)

T. Molnár Gizella

2007

1534

Vas László

Műkedvelő iparosok: a kiskunfélegyházai iparos ifjak színjátszó egyletének története 1893-1948

T. Molnár Gizella

2007

1535

Wolf Júlia

A nő ábrázolása a XX. század eleji Magyarországon

T. Molnár Gizella

2007

1536

Vargáné Sprokk Anikó Andrea

A Szegedi Nemzeti színház története 1883-1944-ig

T. Molnár Gizella

2007

1537

Váradi Zsolt

A Gyulai Alapfokú Művészeti Iskola története

T. Molnár Gizella

2007

1538

Tápai Tiborné

Egészségnevelés, szabadidőtevékenység, sport (Kishunhalason a Szűts József Általános Iskolában)

T. Molnár Gizella

2007

1539

Tanács Erzsébet

Mesterségek kialakulása történelmi események tükrében Kiskundorozsmán az I. világháborút követően

T. Molnár Gizella

2007

1540

Szekér Zsuzsa

A népi kultúra hatása a századfordulón (19-20. század)

T. Molnár Gizella

2007

1541

Szécsi Ildikó

Sándorfalva Pallavicini-uradalomhoz fűződő kapcsolata, története és fejlődése napjainkig

T. Molnár Gizella

2007

1542

Szalma Ágnes

A tánc és divat változásának áttekintése a XIX. századtól napjainkig

T. Molnár Gizella

2007

1543

Szabóné Matesz Zsuzsanna

A forint régen és ma

T. Molnár Gizella

2007

1544

Szabó Mónika

A dualizmus”könnyed” oldala

T. Molnár Gizella

2007

1545

Szabadosné Biácsi Krisztina

Szegvár mint Csongrád vármegye székhelye (1776-1878)

T. Molnár Gizella

2007

1546

Sebők Balázs László

A Szegedi Börtön és Fegyház története

T. Molnár Gizella

2007

1547

Sárközi Lilla Erika

A magyar szecesszió és Rippl-Rónai József jelentősége

T. Molnár Gizella

2007

1548

Sári Bernadett

Divat a dualizmus kori Magyarországon

T. Molnár Gizella

2007

1549

Sántáné Zsótér Katalin Klára

A külföldi kultúrák hatásai a magyar ünnepekre

T. Molnár Gizella

2007

1550

Sánta Erzsébet

A ló ihlette kultúránkat?

T. Molnár Gizella

2007

1551

Reáné Egri Tímea

A szegedi nagyárvíz és újjáépítés: az 1879. évi árvíz katasztrófája

T. Molnár Gizella

2007

1552

Radványi Judit

Sárrét illetve Szeghalom kulturális élete a II. világháborúig

T. Molnár Gizella

2007

1553

Puljer Balázs

A szegedi nagyárvíz és „fogadalom” története

T. Molnár Gizella

2007

1554

Petrovics Milán

A szegedi judo története és az ifjúságra gyakorolt hatása

T. Molnár Gizella

2007

1555

Nyári Istvánné

50 éves a Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola

T. Molnár Gizella

2007

1556

Nagy Renáta

A politika hatása a magyar filmművészetre, avagy a Rákosi korszak sematizmusa

T. Molnár Gizella

2007

1557

Molnárné Csáky Edina

A tradicionális hastánc múltja, jelene, jövője

T. Molnár Gizella

2007

1558

Joó Ferenc

A modern kultúra meghatározó szereplői – a virtuális játékpiac

T. Molnár Gizella

2007

1559

Rádiné Szakál Irén

Szabadidős tevékenységek kutatása és hatásának vizsgálata Kiskunfélegyházán a Darvas József Általános Iskolában

T. Molnár Gizella

2007

1560

Takács Edit Edina

MÁV diákotthonok és a vasúthálózat kialakulása

T. Molnár Gizella

2007

1561

Sasvári Judit

A ferencesek hatása a magyar művelődésben

T. Molnár Gizella

2007

1562

Sasvári Erzsébet

A ciszterciek hatása a magyar művelődésben

T. Molnár Gizella

2007

1563

Site Erika

Elbeszélt identitás a délvidéki magyar irodalomban

T. Molnár Gizella

2007

1564

Tóth Gábor

A SZESZ bemutatása

T. Molnár Gizella

2007

1565

Rózsa Andrea

A Hitler-kultusz kialakulása és bukása

T. Molnár Gizella

2007

1566

Joó Anita

A hagyma és a talicskák városának mindennapjai a második világháború árnyékában

T. Molnár Gizella

2007

1567

Majoros Melinda

A zsidóság kálváriája a két világháború között és azt követően

T. Molnár Gizella

2007

1568

Nemes Nóra

Slachta Margit, Magyarország első női képviselője

T. Molnár Gizella

2007

1569

Gubovics Melinda Katalin

A zománcművészet története

T. Molnár Gizella

2007

1570

Haskó Edit

A népművészet jelentősége a festészetben a gödöllői művészteleptől az avatgardig

T. Molnár Gizella

2007

1571

Mótyán Gabriella

Tót népszokások Szarvason

T. Molnár Gizella

2007

1572

Gera Szabolcs

Számítógép szerepe a modern könyvkészítésben

T. Molnár Gizella

2007

1573

Nagy Anita

A szegedi könyvünnep első tizenöt éve

T. Molnár Gizella

2007

1574

Lengyel Renáta

Bűn és büntetés

T. Molnár Gizella

2007

1575

Pungor Krisztina

A Szegedi Nemzeti Színház és a Szegedi Szabadtéri Játékok története

T. Molnár Gizella

2007

1576

Molnár Ilona

A szegedi iparoktatás története a Tápai Antal Szakközép- és Szakiskola tükrében

T. Molnár Gizella

2007

1577

Matus László

Kommunikáció az interneten

T. Molnár Gizella

2007

1578

Matus Annamária

Erzsébet királyné élete és szokásai, Schönbrunnban és Gödöllőn

T. Molnár Gizella

2007

1579

Mészáros Ágnes

A kiskunhalasi úri kaszinó

T. Molnár Gizella

2007

1580

Mashat Lidija

Szabadka – szabad királyi város – története 1391-től napjainkig

T. Molnár Gizella

2007

1581

Márkusné Király Emese

Polgári élet és a színház, avagy mit jelentett a színház és a színjátszás a dualizmus korában

T. Molnár Gizella

2007

1582

Ladóczki István

Ünnepeink lakodalmas szokások: apám, a vőfély

T. Molnár Gizella

2007

1583

Kovács Rita Adél

Kelebia község története

T. Molnár Gizella

2007

1584

Vágó Tiborné

A Halas Táncegyüttes története

T. Molnár Gizella

2007

1585

Komróczki Szilvia

Körösladány könyvtárának története a kezdetektől 1972-ig

T. Molnár Gizella

2007

1586

Hajka Lászlóné

Rock a vasfüggöny mögött

T. Molnár Gizella

2007

1587

Halla Zoltán

Temetkezés Kiskunhalason napjainkban

T. Molnár Gizella

2007

1588

Gyenge Ferencné

A vadászati szolgáltatás és fejlesztésének lehetőségei

T. Molnár Gizella

2007

1589

Gáborné Deme Gertrúd

A képzőművészet helye és szerepe Üllés közművelődési életében

T. Molnár Gizella

2007

1590

Gilicze László

A versenytánc története, kialakulása

T. Molnár Gizella

2007

1591

Gurzó Krisztina

Nemezelés: hagyományok, technikák régen és ma

T. Molnár Gizella

2007

1592

Dubecz Mihályné

Székelykapuk

T. Molnár Gizella

2007

1593

Felső Mária Edit

„Aranyalmás az én selyöm keszkenőm…” : Érsekcsanás története és kultúrhagyományai

T. Molnár Gizella

2007

1594

Tóth-Vass Gabriella

Otthoni ízek régen és ma

Szécsiné Járási Anikó

2007

1595

Vinczéné Orosz Nikolett

A XX. századi táplálkozási irányzatok

Szécsiné Járási Anikó

2007

1596

Trajné Szabados Henrietta

A globalizáció hatása étkezési kultúránkra

Szécsiné Járási Anikó

2007

1597

Vidiczki György

Táborozás mint a szabadidő eltöltésének lehetősége az általános iskolákban

Szécsiné Járási Anikó

2007

1598

Völgyi Zoltán

A Holiday Inn Hotelben tartott rendezvények bemutatása, a szálloda személyzetének munkája a rendezvényeken

Szécsiné Járási Anikó

2007

1599

Tóth Teréz

Reneszánsz kori gasztronómia a királyi udvarokban Magyarországon

Szécsiné Járási Anikó

2007

1600

Tápai Tamás

Magyarország gasztronómiatörténetének kialakulása, jellemzői és sajátosságai

Szécsiné Járási Anikó

2007

1601

Szendi-Horváth Zoltán

A magyar étkezési szokások és konyha jellemzése

Szécsiné Járási Anikó

2007

1602

Szabóné Tari Andrea

Zsidó konyha

Szécsiné Járási Anikó

2007

1603

Szász Szilvia

Körösladány közművelődésének szolgálatában. A Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház bemutatása

Szécsiné Járási Anikó

2007

1604

Sánta Aliz

Etikett és protokoll a gasztronómiában

Szécsiné Járási Anikó

2007

1605

Szászi Szilvia

Globalizáció a gasztronómiában. A gyorséttermek terjedése és hatása

Szécsiné Járási Anikó

2007

1606

Sánta Beáta Magdolna

Gyorséttermi etikett és protokoll

Szécsiné Járási Anikó

2007

1607

Rencenjiné Majer Marianna

A kávé. A kávé terjedése és fogyasztása Európában

Szécsiné Járási Anikó

2007

1608

Puskás Rita

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. személyes portfoliójának bemutatása

Szécsiné Járási Anikó

2007

1609

Pintérné Péter Szilvia

Mesélő gasztronómia – régmúlt dolgos hétköznapjainak ételei, jókedvű ünnepeinek szokásai és hagyományai

Szécsiné Járási Anikó

2007

1610

Oskolás Mihály

Sziget Fesztivál 2006 a Dreher Sörgyárak Zrt. szemszögéből

Szécsiné Járási Anikó

2007

1611

Németh Blanka

Itáliai kultúra a gasztronómiában

Szécsiné Járási Anikó

2007

1612

Nacsáné Erki-Kis Beáta

A Makói Muzsika zenei fesztivál megszervezése, lebonyolítása

Szécsiné Járási Anikó

2007

1613

Kukucska Anita

Ásó, kapa, nagyharang…avagy egy esküvő szervezése

Szécsiné Járási Anikó

2007

1614

Királyné Révész Erzsébet

A Kecskemét Hírös Hét fesztivál története, az első Hírös Hét

Szécsiné Járási Anikó

2007

1615

Kerekes Pál

A Kiskunfélegyházi Temi Szakmaközi Művelődési Házának szerepe (1980-as évek és a 1989 utáni évek viszonylatában)

Szécsiné Járási Anikó

2007

1616

Kerekes Pálné

Etikett és protokoll a gasztronómiában (kétgenerációs család vonatkozásában a XX. század közepétől a XXI. század elejéig)

Szécsiné Járási Anikó

2007

1617

Kismárton Mónika

Rendezvényszervezés egy konkrét esemény tükrében. Az I. Ópusztaszeri Falunap megvalósítása

Szécsiné Járási Anikó

2007

1618

Kovács Gábor

X. Csongrád megyei Polgárőr Nap

Szécsiné Járási Anikó

2007

1619

Magyarics Robin

„Ízek Uniója, az Unió ízei” Egy nemzetközi gasztronómiai fesztivál tervének bemutatása

Szécsiné Járási Anikó

2007

1620

Pálfi Zsuzsanna Éva

Ferenc József gasztronómiája

Szécsiné Járási Anikó

2007

1621

Kaszáné Felföldi Julianna

A Kiskunfélegyházi Gasztronómiai Napok története

Szécsiné Járási Anikó

2007

1622

Szabó Gyuláné

A reformkor gasztronómiája Czifray István tükrében

Szécsiné Járási Anikó

2007

1623

Károlyi Anikó

A folklór tanya üzleti terve

Szécsiné Járási Anikó

2007

1624

Kádi Péter

Egész nap Faludy! Kulturális barangolások a határok mentén. 12 órás Faludy György-nap megszervezésére, a rendezvény lebonyolítása

Szécsiné Járási Anikó

2007

1625

Huszár Petra

Étkezési szokások a középkori főúri udvarokban Magyarországon

Szécsiné Járási Anikó

2007

1626

Hajdú Anita

Rendezvényszervezés a rendőrség keretein belül

Szécsiné Járási Anikó

2007

1627

Hetényi Krisztina

Pakisztán gasztronómiája Pandzsábtól Szindhig

Szécsiné Járási Anikó

2007

1628

Geisel Tímea

Valami régi és valami új, valami kölcsönkapott és valami kék

Szécsiné Járási Anikó

2007

1629

Furák Aranka

Lakástámogatás a szegedi önkormányzatnál

Szécsiné Járási Anikó

2007

1630

Fodor Zita

Elfeledett mesterségek nyomában: a mézeskalácskészítésről, a hagyományokról régen és ma

Szécsiné Járási Anikó

2007

1631

Gyebrovszky Gábor

Protokoll a gasztronómiában

Szécsiné Járási Anikó

2007

1632

Bodor Anita

A magyar borkultúra reneszánsza a Villányi- és Kunsági borvidéken

Szécsiné Járási Anikó

2007

1633

Bartusek Irén

Az ültetéses alkalmak jellemzői

Szécsiné Járási Anikó

2007

1634

Bánfi Judit

A bor

Szécsiné Járási Anikó

2007

1635

Bajzáthné Hosszú Mária

A lakáskultúra történelmi alakulása Magyarországon

Szécsiné Járási Anikó

2007

1636

Almási Csaba

A 2006. évi Sándorfalvi Városnap megszervezésének lépései

Szécsiné Járási Anikó

2007

1637

Kátai-Pál Tünde

Esküvő- és lakodalomszervezés

Szécsiné Járási Anikó

2007

1638

Lugosi Aliz

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon vakációs-kézműves foglalkozásainak fejlesztő hatásai

Szécsiné Járási Anikó

2007

1639

Majoros Csaba

A zenei rendezvények

Szécsiné Járási Anikó

2007

1640

Miklósi Nikoletta

Esküvőszervezés

Szécsiné Járási Anikó

2007

1641

Nagy Erzsébet

A Szolnoki Művészeti Egyesület történetének, működésének és rendezvényszervező tevékenységének bemutatása

Szécsiné Járási Anikó

2007

1642

Szili Zsuzsanna

A szamizdat hétköznapjai az 1980-as években

Szécsiné Járási Anikó

2007

1643

Tóth Gabriella

Kapcsolatszervezés bemutatása a Katona József Megyei Könyvtáron keresztül

Szécsiné Járási Anikó

2007

1644

Bíró Mónika

Itália ízei

Szécsiné Járási Anikó

2007

1645

Csehó Kitti

A rock geográfiája

Szécsiné Járási Anikó

2007

1646

Dóda Regina

A szervező feladatainak változásai a KMK tükrében 2004, 2005, 2006

Szécsiné Járási Anikó

2007

1647

Fellner László

Ferenc József étkezési szokásai

Szécsiné Járási Anikó

2007

1648

Hegedűs Nóra

Rendezvényszervezés Makón: a Hagymaház és a Makói Muzsika

Szécsiné Járási Anikó

2007

1649

Karsai Edit

A gyorséttermek hatása a fogyasztókra; a McDonald’s esetpéldájának bemutatásával

Szécsiné Járási Anikó

2007

1650

Horváth Valéria

Paraszttársadalom kérdése a századfordulón

Szécsiné Járási Anikó

2007

1651

Majzik Attila

A reklám lélektana. A humoros reklám és hatása

Nagyné Terhes Irén

2007

1652

Takács Mariann

A reklám lélektana

Nagyné Terhes Irén

2007

1653

Vidáné Makra Julianna Katalin

Velük vagy nélkülük – gondolatok a gyermekeknek készült reklámokról

Nagyné Terhes Irén

2007

1654

Szakács Bettina

A reklám befolyásoló hatásai

Nagyné Terhes Irén

2007

1655

Fülöp Attila

Reklámeszközök, reklámhordozók

Nagyné Terhes Irén

2007

1656

Zombori Istvánné

A közművelődés és az alapfokú művészetoktatás kapcsolata Zákányszéken

Nagyné Terhes Irén

2007

1657

Masáné Deák Tünde

Egészségügyi ellátórendszer Magyarországon. Szociális szolgáltatás megvalósulása Zákányszék településen Gondozási Központ keretében

Nagyné Terhes Irén

2007

1658

Gyuris Mónika Szilvia

A rendőrnők életkörülményei a mai Magyarországon

Nagyné Terhes Irén

2007

1659

Nadicsán Zoltán

A fegyveres szervek szakszervezeteinek működése és jogi szabályozása

Nagyné Terhes Irén

2007

1660

Tanács Mihályné

A rendszerváltás hatása a szatymazi vállalkozások alapítására és működésére

Nagyné Terhes Irén

2007

1661

Forgácsné Pesti Beatrix

Az emberi jogok védelmének kérdései

Nagyné Terhes Irén

2007

1662

Vendel Johanna Etelka

A gyermekvédelem kérdései a jogi szabályozás tükrében. Hogyan védik a jogi szabályozások a gyermekeket a reklámok káros hatásaitól?

Nagyné Terhes Irén

2007

1663

Balázsi Marietta

Közterületi és zártterületi reklámok

Nagyné Terhes Irén

2007

1664

Pintér Tímea

A halálbüntetés a XX. században

Nagyné Terhes Irén

2007

1665

Góg Istvánné

A reklám hatásai

Nagyné Terhes Irén

2007

1666

Kiss Istvánné

A drogok és a drogprevenció

Nagyné Terhes Irén

2007

1667

Horváth Gábor

A kulturális javak védelme Magyarországon

Nagyné Terhes Irén

2007

1668

Gábor Renáta

„Romának lenni ugyanolyan tisztség, mint magyarnak lenni.” A Magyarországon élő roma kisebbség helyzete

Nagyné Terhes Irén

2007

1669

Kothencz Tamás

Az emberi jogok fejlődése a II. világháborútól napjainkig

Nagyné Terhes Irén

2007

1670

Terhes Mihály

Harc a piacokért. Coca-cola kontra Pepsi

Nagyné Terhes Irén

2007

1671

Pribék Szilvia

Nők a reklámban

Nagyné Terhes Irén

2007

1672

Lajkó Krisztina

Vállalkozási formák és jogi környezetük

Nagyné Terhes Irén

2007

1673

Schneppné Havasi Katalin

Vállalkozások alapítása és működése

Nagyné Terhes Irén

2007

1674

Törökné Bielik Márta

A gyermekvédelem kérdései

Nagyné Terhes Irén

2007

1675

Vadkerti Tóth Rita

Sajtó-helyreigazítás

Nagyné Terhes Irén

2007

1676

Kajári György

A pálinkafőzés és a Gyulai Pálinkafesztivál

Nagyné Terhes Irén

2007

1677

Polyák Andrea

Bordány község közművelődése.A Faluház története a 70-es évektől napjainkig

Nagyné Terhes Irén

2007

1678

Horváth Szabolcs

Medgyesegyháza kulturális élete 2006-ban

Nagyné Terhes Irén

2007

1679

Kiszely Zsolt

Egy kistelepülés – Köröstarcsa – kulturális fesztiválja

Nagyné Terhes Irén

2007

1680

Csizmadia Gábor

A Metro Kereskedelmi Kft. szegedi áruházának marketing- és reklámtevékenysége

Nagyné Terhes Irén

2007

1681

Dunai Szilvia

Röszke közművelődési tevékenysége

Nagyné Terhes Irén

2007

1682

Gyenes Zsigmondné

A képviselő-testület helye és szerepe a magyar állam jogrendszerében

Nagyné Terhes Irén

2007

1683

Bánszki Jánosné

A magyar állami anyakönyvezés története

Nagyné Terhes Irén

2007

1684

Tömösi Tamás

A Balkán táncegyüttes és KulturálisEgyesület fejlődésének és tevékenységének elemzése

Újvári Edit

2007

1685

Kiss Márta

Klebelsberg Kunó – Szeged kulturális életének mecénása

Újvári Edit

2007

1686

Lukács Attila

Cserkeszőlő története és kulturája

Újvári Edit

2007

1687

Varga Szilvia

A szegedi zsidóság

Újvári Edit

2007

1688

Király Krisztina

Egy letűnt civilizáció nyomában. A maják

Újvári Edit

2007

1689

Oláh Ildikó

Jössz-e velem vadászni? A dél-amerikai nambikuara indiánok társadalmának vizsgálata Claude Lévi-Strauss és Boglár Lajos kutatásai alapján

Újvári Edit

2007

1690

Bugyi Adrienn

A kereszténység és az iszlám vallás összehasonlítása

Újvári Edit

2007

1691

Barnáné Szalai Zsuzsanna

A fáraó kori Egyiptom hitvilága

Újvári Edit

2007

1692

Bajó Róbert

A királyi művészet. A szabadkőművesség szimbolikája

Újvári Edit

2007

1693

Kerekes Nóra

A gyermek szerepe a zsidó vallásban

Újvári Edit

2007

1694

Ragettli Helga

Albrecht Dürer úttörő szerepe avagy az olasz reneszánsz hatása a német művészetre

Újvári Edit

2007

1695

Taskovics Edit

A hexagramma és a szlavisztika a szimbólumok világában

Újvári Edit

2007

1696

Farkas Györgyné

Zarándokok és zarándokutak a vallások világában. A Szent Jakab zarándoklat

Újvári Edit

2007

1697

Furulyás Marianna

Az ökológiai gondolat a kultúraelméletben – Konrad Lorenz nézetei tükrében (TDK dolgozat, 2004)

Újvári Edit

2007

1698

Bencze Ágnes

Kalocsa népművészete

Újvári Edit

2007

1699

Kispál Mihály

Az ókori görög templomépítészet

Újvári Edit

2007

1700

Bürgésné Tóth Judit

Női szerep a kereszténységben – Mária Magdolna alakja és ábrázolási hagyománya

Újvári Edit

2007

1701

Aracsi Andrea

A Mária-tisztelet kialakulása, elterjedése, megnyilvánulási formái és kifejeződése a képzőművészetekben

Újvári Edit

2007

1702

Kun-Szabó Aranka

A vízözön mítosza

Újvári Edit

2007

1703

Kurdi Ferenc

Ördög és Pokol

Újvári Edit

2007

1704

Fehér László

Íkcsé vícsásá. A síksági lakota kultúra

Újvári Edit

2007

1705

Zombori Dániel

A szervezeti kultúra sajátosságai Japánban

?

2007

1706

Kovács Andrea

Termékbevezetések támogatásának eszközei a Kraft Foods Hungária Kft.-nél

Málovics György

2007

1707

Pikulik Bernadett

Az audiovizuális reklámok hatása a fogyasztókra

Málovics György

2007

1708

Kiss Edit

Medicine marketing: a TEVA Pharmaceutical factory joint-stock company

Málovics György

2007

1709

Paréj Adrienn

Közlekedés és marketing kapcsolata Szeged városi példán

Málovics György

2007

1710

Kocsis Attila

Termékbevezetések támogatásának eszközei a Kraft Foods Hungária Kft.-nél

Málovics György

2007

1711

Kozák Anita

Az elmúlt 10 év inflációs tendenciái Magyarországon és annak várható alalkulása az elkövetkező 3 éves időszakban

Málovics György

2007

1712

Vágó Edina

Üzleti terv

Málovics György

2007

1713

Horváth Ágnes

A General Motors Hungary marketingtevékenysége márkakereskedői szinten (Opel Start Kft., Kalocsa)

Málovics György

2007

1714

Alexi Bence

A marketingtevékenység eszközei és felhasználásuk egy szépségszalon sikeres piaci tevékenysége érdekében

Málovics György

2007

1715

Visy Gergely

A Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem bemutatása

Málovics György

2007

1716

Khiminets Mariya

Kommunikáció a Független Államok Közössége bizonyos tagállamaiban. Különös tekintettel Oroszországra és a Kaukázusra

Nagy Angelika

2007

1717

Nagyszöllősi Nóra

Public Relations a közsszférában. Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vállalati PR-ja, különös tekintettel az árvízvédekezés kríziskommunikációjára

Nagy Angelika

2007

1718

Fraknóyné Mezei Gabriella

Az óriásplakát mint közterületi média

Nagy Angelika

2007

1719

Kovács Erika

A Thot-Soft 2002 Kft. marketingkommunikációs tevékenységének elemzése és értékelése

Nagy Angelika

2007

1720

Nagy Gabriella Zsófia

Színházi marketingkommunikáció

Nagy Angelika

2007

1721

Karsai Ilona

Politikai befolyásolás a 2002-es magyarországi választási kampányban

Nagy Angelika

2007

1722

Magyar Anikó Beáta

Az ifjúság gesztuskommunikációja

Nagy Angelika

2007

1723

Hemmert János

Új kommunikációs csatorna: Internetes kommunikáció

Nagy Angelika

2007

1724

Mártáné Géczy Klotild Etelka

A Szeghy Endre Pedagógus Női Kar 20 éve (1985-2005)

Bozsó Renáta

2007

1725

Csökmei Gábor

A békési kultúra fellegvára (Egy „alsóváros” kulturális ébredése)

Bozsó Renáta

2007

1726

Boldizsárné Ruzsa Anita

A társadalom velejárója (A bűnözés)

Bozsó Renáta

2007

1727

Szabó Anikó

A szeghalmi Nagy Miklós Városi Könyvtár

Bozsó Renáta

2007

1728

Kozák Julianna

A Szegedi Ifjúsági Ház tevékenységének bemutatása

Bozsó Renáta

2007

1729

Tengeri Attila

A ceglédi Jazzdob Történeti Múzeum bemutatása

Bozsó Renáta

2007

1730

Füzesi Adél

A magyar könyv útja

Bozsó Renáta

2007

1731

Hegedűs Györgyné

Cigányság oktatása az ezredfordulón

Bozsó Renáta

2007

1732

Szelezsán György

A Battyonyai Mikes Melemen Középiskola története

Bozsó Renáta

2007

1733

Biacsi Anna

A házasság alakulása és változása; esetleges alternatívái (avagy házasság, válás, vagy maradjunk inkább szinglik?)

Bozsó Renáta

2007

1734

Farkas Melinda

Értékkutatás három korcsoport körében

Bozsó Renáta

2007

1735

Suba Csaba

A nagykőrösi fialatok kultúrafogyasztási szokásai és lehetőségei

Bozsó Renáta

2007

1736

Kiss Viktória

Alakuló egyenlőség vagy megrekedt egyenlőtlenség? A nők magyarországi helyzete

Bozsó Renáta

2007

1737

Buchberger Réka

Nők és férfiak

Bozsó Renáta

2007

1738

Horváth Tímea

Az időskorúak társadalmi helyzete korunkban

Bozsó Renáta

2007

1739

Turóné Géczi Renáta

A posta története

Bozsó Renáta

2007

1740

Kovács Attila

Paks, az atomváros

Bozsó Renáta

2007

1741

Sebők Szilvia

Kábítószerhelyzet Magyarországon

Bozsó Renáta

2007

1742

Borbáth Ildikó Erzsébet

A deviancia megjelenése, szociológiai háttere a gyermekvédelemben

Bozsó Renáta

2007

1743

Magony János

A rendőrség történetének bemutatása (1945-től napjainkig)

Bozsó Renáta

2007

1744

Szabó Melinda

Művelődés az oktatás keretein belül Csongrád városában

Bozsó Renáta

2007

1745

Fekete Zoltán

Szociometriai pozíció vizsgálata általános iskolás gyerekeknél a többszempontú szociometria módszerével

Bozsó Renáta

2007

1746

Kelemen Adrienn

Nagykamarás története

Bozsó Renáta

2007

1747

Pallagi Beáta

A család hatása a gyermek interperszonális kapcsolataira

Bozsó Renáta

2007

1748

Katona Zsuzsanna Margit

Magyarország népességcsökkenésének okai

Bozsó Renáta

2007

1749

Kocsis Beáta

Szabad a tér

Bozsó Renáta

2007

1750

Farkas Erika

Abortusz és prevenció régen és ma

Bozsó Renáta

2007

1751

Gulyás Éva

Az alkoholizmus

Bozsó Renáta

2007

1752

Volák Attila

Szegénység a XXI. században Magyarországon

Bozsó Renáta

2007

1753

Csermák Attila

Hazánk börtönviszonyai

Bozsó Renáta

2007

1754

Kálmán Anita

A Heller Ödön Művelődési Ház közművelődési tevékenysége

Bozsó Renáta

2007

1755

Gergely Andrea

A nők és a család

Bozsó Renáta

2007

1756

Várady Szilvia Alexandra

Szexuális kultúránk fejlődése és története a kezdetektől napjainkig

Bozsó Renáta

2007

1757

Harangozó Marianna

Ókígyós és Újkígyós történetének összefonódása a Wenckheim család történetével

Bozsó Renáta

2007

1758

Vén Nikolett

A kultúra intézményesülésének történet Városföldön

Bozsó Renáta

2007

1759

Varga Renáta

Munkanélküliség Békés megyében illetve Orosházán

Bozsó Renáta

2007

1760

Szögi Csaba

Bibó István munkássága és társadalmi koncepciói

Bozsó Renáta

2007

1761

Galibáné Leó Katalin

Kábítószer napjainkban – magyarországi helyzet

Bozsó Renáta

2007

1762

Nagyistókné Deák Andrea

A faszínház története Hódmezővásárhelyen

Bozsó Renáta

2007

1763

Mészáros Andrea

Monor város sportélete

Bozsó Renáta

2007

1764

Molnár Virág

Európai országok viselkedéskultúrája

Lengyel Sándorné

2007

1765

Ferenczi Gyula

Szegedi Ifjúsági Napok története

Révész Andrásné

2007

1766

Molnár Diána

A Korán nőképe

Újvári Edit

2007

1767

Kőfalvi Gabriella

Az antik orvoslás

Újvári Edit

2007

1768

Farkas Endréné

A magyar fazekasság

Újvári Edit

2007

1768/1

Török Nikolett

Borkultúra, a bor helye a kultúrában. A bor szerepe, megjelenése Solt kulturális életében

T. Molnár Gizella

2007

1768/2

Görög Zsuzsanna

Magyar női fotográfusok

T. Molnár Gizella

2007

1768/3

Szántó Ágnes

A bélyeg és bélyeggyűjtés múltja, jelene és jövője Magyarországon

T. Molnár Gizella

2007

1768/4

Szabó Mátyásné

A békéscsabai Kaszinó-egylet

T. Molnár Gizella

2007

1768/5

Prokai Zsófia

A gyöngyösi zsidóság története

T. Molnár Gizella

2007

1768/6

Mráz Aliz

Sajtóhelyreigazítás a személyiségi jog védelmére

Nagyné Terhes Irén

2007

1768/7

Kis Imréné

Az idősek helyzetének bemutatása az Ősz Idősotthon intézményén keresztül

Nagyné Terhes Irén

2007

1768/8

Bagi Éva Dóra

A reklám lélektana. Reklámok hatása a gyerekekre

Nagyné Terhes Irén

2007

1768/9

Balázsi Marietta

Közterületi és zártterületi reklámok

Nagyné Terhes Irén

2007

1768/10

Kószó Melinda

Test és lélek kapcsolatának alakulása a gyógyítás tükrében.

Újvári Edit

2007

1768/11

Dorka Éva

A magyar népi kultúra halálképe

Újvári Edit

2007

1768/12

Váradi Viktória

Kína gasztronómiája: szükségkonyha, gyógyító ételek, harmónia

Szécsiné Járási Anikó

2007

1768/13

Simon Beáta

Görögország gasztronómiatörténete

Szécsiné Járási Anikó

2007

1768/14

Hődör Gábor

A gasztronómia alakulása hazánkban

Szécsiné Járási Anikó

2007

1768/15

Halmos Rózsa

A tokaji borok és gasztronómiájuk

Szécsiné Járási Anikó

2007

1768/16

Elekes Imre

Uniós Ifjúsági Programok által nyújtott lehetőségek a fiatalok számára

Szécsiné Járási Anikó

2007

1768/17

Lázár György

A társastáncok tündöklése és letűnése a XIX-XX. századi Magyarországon. A tánc mint a szabadidő eltöltésének lehetősége

Orbán Hedvig

2007

1768/18

Dovál Anikó

Mesterképzés és vizsgáztatás a kamarai rendszerben

Orbán Hedvig

2007

1768/19

Tóth Tímea

Egyiptomi Szakkiállítás és Hastáncfesztivál

Orbán Hedvig

2007

1768/20

Hegedűs Gábor

Magyar népi mesterségek. Bánffyhunyad fazekassága

Orbán Hedvig

2007

1768/21

Szabó Edina

A hanglemezpiac válsága és a probléma megoldási lehetőségei. „A jövő zenéje”

Orbán Hedvig

2007

1768/22

Korsós Anita

A rendezvényszervezés mint a belső public relation eleme. A Lombard Lízing cégcsoport 2006. évi karácsonyi rendezvénye

Orbán Hedvig

2007

1768/23

Erdélyi Sára

Az egyszarvú színeváltozásai

Újvári Edit

2007

1768/24

Molnár Anikó

A legrégibb magyar iskola története a XX. században

Viskolcz Noémi

2007

1768/25

Serfőző Hajnalka

Terített asztal Erdélyben karácsonytól karácsonyig

Szécsiné Járási Anikó

2007

1768/26

Zombory Dávid Péter

A magyar és a tágabb értelemben vett európai gasztronómia kultúra összefonódása

T. Molnár Gizella

2007

1768/27

Gulyás Sándor

A helyi sajtó szerepe, szabadsága

Szirmai Éva

2007

1768/28

Zombori Dániel

A szervezeti kultúra sajátosságai Japánban

?

2007

1768/29

Jenei Emese

A Közművelődési Konferencia a projektmenedzser szemszögéből – avagy a KMK projekt -

Málovics Éva

2007

1768/30

Szabóné Nagy Aranka

A hódmezővásárhelyi olvasókörök jelenlegi helyzete

Bozsó Renáta

2007

1768/31

Baunok Szilvia

A könyv és az olvasás az audiovizuális tömegkommunikáció korában

Bozsó Renáta

2007

1768/32

Verbai Katalin

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mint közművelődési intézmény

Bozsó Renáta

2007

1768/33

Vajda Sára

Nők szerepe a vezető szférában. Család kontra karrier konfliktus

Bozsó Renáta

2007

1768/34

Majer Eszter

Romák helyzete és elhelyezkedési lehetőségei a munkaerőpiacon

Bozsó Renáta

2007

1768/35

Viczián Ilona

A Guzsalyas Képzőművészeti alapítvány szerepe Kétsoprony közművelődési életében

Bozsó Renáta

2007


2008

 

 

1769

Nagy Tamás

Stíluselemek megjelenése Szeged építészetében a „nagy árvíz” után

T. Molnár Gizella

2008

1770

Nógrádi Orsolya

Ásotthalom múltja és jelene

T. Molnár Gizella

2008

1771

Nagy Diána Katalin

A magyar nép öltözködési szokásai a XX. századtól napjainkig

T. Molnár Gizella

2008

1772

Megyesi Sándor

Fejezetek a magyar felvilágosodás kultúrtörténetéből

T. Molnár Gizella

2008

1773

Mónus Róbert

Mindszenti Önkéntes Tűzoltó Egyesület története

T. Molnár Gizella

2008

1774

Márki Enikő

Az ókori egyiptomi írás

T. Molnár Gizella

2008

1775

Madarászné Bán Beáta

A magyar népi gyermekjátékok készítése, használata

T. Molnár Gizella

2008

1776

Magyar Mátyásné

Népművelés és kulturális élet Kevermenesen

T. Molnár Gizella

2008

1777

Kovács Orsolya

Az írásbeliség fejlődése

T. Molnár Gizella

2008

1778

Kisvári Zsanett

Balaton, a magyar tenger

T. Molnár Gizella

2008

1779

Koplányi-Szabados Szilvia

Lakodalom és esküvő. Múltunk a jelenben

T. Molnár Gizella

2008

1780

Jenőfi Katalin

A sárvári Tinódi Gimnázium szerepe a város kulturális életében

T. Molnár Gizella

2008

1781

Kiss Brigitta

Német nemzetiségi kisebbség helyzete Magyarországon 1900-1950 között a városlődiek szemével

T. Molnár Gizella

2008

1782

Jakusovszki Tibor

A magyarországi gépjármű-oktatás története

T. Molnár Gizella

2008

1783

Hadi Gáborné

Kötegyán múltja és jelene

T. Molnár Gizella

2008

1784

Gazsovics Judit

Kiskunfélegyháza kulturális fejlődése és oktatűsügye

T. Molnár Gizella

2008

1785

Fejesné Magyar Emese

Mezőhegyes lótenyésztésének története

T. Molnár Gizella

2008

1786

Gábor Éva

A hatvanas évek divatja Európa nagyvárosaiban

T. Molnár Gizella

2008

1787

Földesi Laura

Emlékpont – Fél évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központ

T. Molnár Gizella

2008

1788

Dóbé Zsolt

A szakrális építészet

T. Molnár Gizella

2008

1789

Dénes István

A csorvási oktatás története

T. Molnár Gizella

2008

1790

Csendes Melinda

„Mindenre van magyarázat” Egy kis babonatörténet

T. Molnár Gizella

2008

1791

Demeter Margit

Életmód, divat, társadalmi élet az Osztrák-Magyar Monarchia idején

T. Molnár Gizella

2008

1792

Börcsök Roland

A Bordányi Amatőr Színjátszó Kör

T. Molnár Gizella

2008

1793

Szécsi Gabriella

A szegedi Városi Múzeum mindennapjai a szegedi Napló híreiben 1899. szeptember-1908. december

T. Molnár Gizella

2008

1794

Szántó Cecília Mária

Egy régi mesterség lehetőségei napjainkban

T. Molnár Gizella

2008

1795

Sipos Krisztina

A Bajor Ágost Művelődési Ház hatása Esztergom lakosságára

T. Molnár Gizella

2008

1796

Balogh Renáta

A magyarországi női divat az 1920-30-as években, ahogyan azt az arisztokrácia diktálja

T. Molnár Gizella

2008

1797

Szalai Mariann

„Tanya az idő bezárult kapuja mögött”. Kiskunhalas és környéke, Harkakötöny

T. Molnár Gizella

2008

1798

Strausz Gergely

Az egyesületek közösségformáló ereje: Rázene

T. Molnár Gizella

2008

1799

Molnár László

Magyarországi körkép a XX. században, megyénk és városunk divatja. Áttekintés

T. Molnár Gizella

2008

1800

Soós Ferenc

Szocializmus és kommunizmus avagy Rákosi és Kádár

T. Molnár Gizella

2008

1801

Törteli Anikó

A kávé mint a világ itala

T. Molnár Gizella

2008

1802

Takács Krisztina

Magyarország társadalmi szerkezete a dualizmusban – A nők társadalmi helyzetének változása az Osztrák-Magyar Monarchiában 1867-1918

T. Molnár Gizella

2008

1803

Tőkei Krisztina

Óvodám kultúraközvetítő tevékenysége. A „Vasút a Gyermekekért” Alapítvány Dunakeszi Óvodájának sajátosságai

T. Molnár Gizella

2008

1804

Tóth Valéria

A citera öröksége

T. Molnár Gizella

2008

1805

Tóth Marianna

Politika befolyása a magyar szocialista realizmus művészetére

T. Molnár Gizella

2008

1806

Szőgyényi Anett

Sándorfalva néptáncai

T. Molnár Gizella

2008

1807

Boros Istvánné

Szemelvények Tiszaföldvár művelődéstörténetéből: Tiszaföldvár lakosságának közművelődési, művelődési lehetőségei a XX. században

T. Molnár Gizella

2008

1808

Borbélyné Ferenczi Györgyi

A vadászat kultúrája Magyarországon a kezdetektől napjainkig

T. Molnár Gizella

2008

1809

Borbélyné Budai Renáta

Az üllési Hármas iskola története

T. Molnár Gizella

2008

1810

Bokor József

Jász-Nagykun-Szolnok megye – különösképpen Szolnok város – közművelődési rendszerének jelentősége

T. Molnár Gizella

2008

1811

Ördögh Lóránd

Az újkori Forma 1 legendás vezéregyéniségének, Michael Schumachernek az életútja

T. Molnár Gizella

2008

1812

Ombodiné Holecz Katalin

Emlékezés Pongrácz ödönnel 1956-ra

T. Molnár Gizella

2008

1813

Plesovszki Klára

A csorvási gyerekek élete, játékai, 1930-40

T. Molnár Gizella

2008

1814

Rehákné Müller Anikó

Kistelek története és fejlődése

T. Molnár Gizella

2008

1815

Pólya Tamás

Tisza Rádió, a fiatalok hullámhosszán!

T. Molnár Gizella

2008

1816

Restás Tünde

A nők helyzete Magyarországon a XIX. században – Damjanich Jánosné életének tükrében

T. Molnár Gizella

2008

1817

Rusz László

Az elektronikus kommunikáció fejlődése

T. Molnár Gizella

2008

1818

Seres Edina

A népi gyógymódokról, napjaink gyógyszeriparáig

T. Molnár Gizella

2008

1819

Büky Beáta

Operett vagy musical?

T. Molnár Gizella

2008

1820

Balázs Réka

A zsidó nő

T. Molnár Gizella

2008

1821

Borzi Hajnalka

Radnóti Miklós és a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma

T. Molnár Gizella

2008

1822

Bozóné Tóth Katalin

Áldás a cserkészcsapatban (Nagy Mihály parancsnok életének egy fejezete)

T. Molnár Gizella

2008

1823

Papp Mónika Katalin

Szülőfalum – Pusztaszer története, élete napjainkig

T. Molnár Gizella

2008

1824

Barcsai Mária

Szegediek Szegedért?! Szegedi Városszépítő Egyesület története

T. Kiss Tamás

2008

1825

Kovács Nóra

A battonyai SOS Gyermekfalu bemutatása

Szűcs Norbert

2008

1826

Csáki Réka

A szovjet és náci propaganda a II. világháborúban

Nagy Angelika

2008

1827

Pálné Nagy Judit

A tánc mint a kommunikáció eszköze. „Teljesítsd be a nátja kultuszát!”

Nagy Angelika

2008

1828

Klapka Judit

Animáció, mint művészeti kommunikáció

Nagy Angelika

2008

1829

Mondok Ivett Éva

Az Alma Mater koncertek a Zeneakadémián marketingkommunikációja

Nagy Angelika

2008

1830

László Miklósné

A dél-alföldi gasztronómia hagyományai

Szécsiné Járási Anikó

2008

1831

Lengyel Viktor

Egy multinacionális vállalat szevezeti felépítése HR, HRM

Szécsiné Járási Anikó

2008

1832

Mohácsi Judit

A szombat fényei – a zsidó ünnep ízei

Szécsiné Járási Anikó

2008

1833

Nagy Zoltánné

Bazsa Rózsa Fogadó – üzleti terv

Szécsiné Járási Anikó

2008

1834

Orodán Enikő

A vendéglátó rendezvények királynője – a díszétkezés

Szécsiné Járási Anikó

2008

1835

Berényi Andrea Katalin

Ferenc József élete és étkezési szokásai

Szécsiné Járási Anikó

2008

1836

Bures Tamás

Az egyéni vállalkozó járulékfizetése

Szécsiné Járási Anikó

2008

1837

Serfőző Anita

Élelmiszerbotrányoktól hangos a sajtó

Szécsiné Járási Anikó

2008

1838

Szöllősiné Molnár Erika

„Holtomiglan-holtodiglan” Egy esküvő megszervezése

Szécsiné Járási Anikó

2008

1839

Takács Vivien

Esküvői előkészületek régen és most

Szécsiné Járási Anikó

2008

1840

Üveges Tímea

POLIP Kft. számviteli folyamata és elemzése

Szécsiné Járási Anikó

2008

1841

Várszeginé Véber Katalin

Apicius gasztronómiai filozófiája

Szécsiné Járási Anikó

2008

1842

Veszelkovszki-Szőke Erika

Élet és étek a félhold árnyékában

Szécsiné Járási Anikó

2008

1843

Vinczéné Nemcsok Mónika

Ferenc József étkezési szokásai

Szécsiné Járási Anikó

2008

1844

Zombory Katalin

A sokszínű indiai konyha és a még sokszínűbb zsidó konyha

Szécsiné Járási Anikó

2008

1845

Zsitva Márta

A rendezvényszervezés egy konkrét rendezvény megvalósításán keresztül. A Hírös Hét

Szécsiné Járási Anikó

2008

1846

Szélpál Zsolt

Rendezvényszervezés. A Szegedi Ifjúsági Napok

Szécsiné Járási Anikó

2008

1847

Kovalik Zsófia

A VI. Tisza Part Open Nemzetközi Táncverseny lebonyolítása a versenytánc tükrében

Szécsiné Járási Anikó

2008

1848

Orosházi László

Zsidó vallás és gasztronómia

Szécsiné Járási Anikó

2008

1849

Pálinkás Csilla

A bor története és helyzete napjainkban

Szécsiné Járási Anikó

2008

1850

Pappné Retkovszki Tímea

A Római Birodalom étkezési kultúrája történelmi, irodalmi és régészeti források alapján. Antik gesztus Apicius receptjei tükrében

Szécsiné Járási Anikó

2008

1851

Rácz Ágnes

A II. Esküvő & Baba-Mama Kiállítás és Vásár című rendezvény bemutatása

Szécsiné Járási Anikó

2008

1852

Rózsa Rita

Szerbia ízei

Szécsiné Járási Anikó

2008

1853

Szabó Edit

A székelység ételkultúrája

Szécsiné Járási Anikó

2008

1854

Kopjás Éva

A rómaiak feneketlen bendője

Szécsiné Járási Anikó

2008

1855

Kovács Éva

A római kor gasztronómiatörténete

Szécsiné Járási Anikó

2008

1856

Cornea Zsolt

Szüreti fesztivál Kiskunhalason

Szécsiné Járási Anikó

2008

1857

Farkas Tiborné

Biztosítás és hitelközvetítő iroda üzleti terve egyéni vállakozás keretében

Szécsiné Járási Anikó

2008

1858

Hegedűs Gábor

Hetényegyháza története és közösségi élete

Szécsiné Járási Anikó

2008

1859

Gavács Blanka

 

A zsidó ünnepek gasztronómiája

 

Szécsiné Járási Anikó

2008

1860

Jernei Viktória

Eltérő étkezési szokások Európa különböző országaiban: Az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása gasztronómiai szempontból régen és ma

Szécsiné Járási Anikó

2008

1861

Kardos Szilvia

A Kígyósi Kastélyjátékok a Weckheim Kastély és Parkban

Szécsiné Járási Anikó

2008

1862

Kókai Mariann

Gasztronómiai kalandozások Itáliában

Szécsiné Járási Anikó

2008

1863

Hajnal János

Európa gasztronómiatörténete a XIV. századtól a XX. századig

Szécsiné Járási Anikó

2008

1864

Mándi Adrienn

Táplálkozáskultúra a kezdetektől napjainkig, avagy a kásától a hamburgerig

Szécsiné Járási Anikó

2008

1865

Nagy Gyöngyi Tímea

A tótkomlósi szlovákok gasztronómiája

Szécsiné Járási Anikó

2008

1866

Pongrácz Éva

Szeletek a kínai gasztronómiábaól

Szécsiné Járási Anikó

2008

1867

Rácz Angéla

Az Ady Endre Művelődési Ház 40 éve

Szécsiné Járási Anikó

2008

1868

Rácz Beáta

Szépség és szépségek versenye – mi is az a ’Legyél Te az Egyetem ArcaHökkentő Arcszépségverseny’

Szécsiné Járási Anikó

2008

1869

Seres Norbert

A rendszerváltás hatása a magyarországi szegénység helyzetére

Szécsiné Járási Anikó

2008

1870

Verik Orsolya

Esküvőszervezés tegnap és ma

Szécsiné Járási Anikó

2008

1871

Szegedi Sára

A tea története

Szécsiné Járási Anikó

2008

1872

Pótor Janka Johanna

A fűszerek randevúja a mosolyok országában

Szécsiné Járási Anikó

2008

1873

Adamik Renáta

Tokaj-Hegyalja szerepe a magyar borkultúrában és napjaink turizmusában

Szécsiné Járási Anikó

2008

1874

Asztalos Annmária

Mi kell ahhoz, hogy kimondjuk a boldogító igent?

Szécsiné Járási Anikó

2008

1875

Bagdi Orsolya

Reneszánsz kori étkezések kultúrtörténete. Mátyás király konyhája

Szécsiné Járási Anikó

2008

1876

Bali Beáta

Görögország gasztronómiája

Szécsiné Járási Anikó

2008

1877

Csamangó Ferenc

Egészségfejlesztő nyári tábor szervezése. A 2006 és 2007-es „Egészség erdeje” tábor megvalósításának folyamata, szervezésének lépései

Szécsiné Járási Anikó

2008

1878

Dudás Anita

Az „ország legnagyobb szabadtéri színházának” kulturális és turisztikai jelentősége Szeged város életében. Szegedi Szabadtéri Játékok 2007

Szécsiné Járási Anikó

2008

1879

Fekete Anita

A televízió és a reklámok befolyásoló hatása a gyermekekre

Szécsiné Járási Anikó

2008

1880

Fődi Rita

A kávéházi élet fénykora Magyarországon

Szécsiné Járási Anikó

2008

1881

Fricska Friderika

Esküvői szokások régen és napjainkban

Szécsiné Járási Anikó

2008

1882

Tapodi Annamária

A női szerepszocializáció, a média hatása az ideális nő képének kialakításában, a pro-ana életstílus tükrében

Szűcs Norbert, Bozsó Renáta

2008

1883

Kőrösi Tibor

Családon belüli erőszak kihatása a gyermekek személyi-, és szociális fejlődésére

Szűcs Norbert

2008

1884

Vas Melinda

Hogyan változott meg a nők szerepe, élete a XXI. századra?

Szűcs Norbert, Bozsó Renáta

2008

1885

Papp Renáta

„Az ifjúság mint lehetőség” Települési ifjúságpolitika lehetőségei ásotthalmi esettanulmányokon keresztül

Szűcs Norbert

2008

1886

Czégény Tünde

Kulturálódási lehetőségek Újszentivánon

Szűcs Norbert

2008

1887

Kovács Beáta

A büntetés rövid története, a bűnözés alakulása magyarországon a XX. sz. utolsó harmadában

Szűcs Norbert

2008

1888

Szűcs Éva

A női bűnözés

Szűcs Norbert, Bozsó Renáta

2008

1889

Nagyiván Anikó Mária

Ismerkedéstől a válásig, avagy a jó házasság ritka, mint a fehér holló…

Szűcs Norbert

2008

1890

Egri Mariann

Egyéni vállakozás alapítása

Nagyné Terhes Irén

2008

1891

Graszl Szilvia

A magyarországi és EU-s kis- és középvállalkozások összehasonlítása

Nagyné Terhes Irén

2008

1892

Szalai Nóra

A Xenophonia című magyar lovas színház első előadásának megszervezése

Nagyné Terhes Irén

2008

1893

Kiriné Németh Szilvia

A magyarországi biztosítási jog és a piac szereplői jogtörténeti vonatkozásban

Nagyné Terhes Irén

2008

1894

Szovicsné Kerepesi Zsuzsanna

A kulturális piac szerzői jogi vetületei, különös tekintettel a hagyományoskönyvtári tevékenységekre

Nagyné Terhes Irén

2008

1895

Hajdu Edit

A gyermekvédelem története, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás hatályos eszközei

Nagyné Terhes Irén

2008

1896

Kormos Máté

Magyarország társadalmi berendezkedésének átalakulása (1988-1994)

Nagyné Terhes Irén

2008

1897

Nagy Norbert Béla

Az emberi jogok generációi

Nagyné Terhes Irén

2008

1898

Szélpál Orsolya

Nők a reklámban

Nagyné Terhes Irén

2008

1899

Gyuricza Szilvia

A közterületi reklámok szabályozása

Nagyné Terhes Irén

2008

1900

Markella Ágnes

Nők ábrázolása a reklámban

Nagyné Terhes Irén

2008

1901

Olasz Anett

Reklámjog a design világában

Nagyné Terhes Irén

2008

1902

Ördög Anett

Gyermekek a reklám világának vonzásában

Nagyné Terhes Irén

2008

1903

Megó Melinda

Marketingfogások a Norbi Update mozgalomban

Nagyné Terhes Irén

2008

1904

Vörös Éva Erzsébet

Házassági szokások a wodaabek, a tamilok és a csíkszentdomokosiak körében

Újvári Edit

2008

1905

Rocskár Gyöngyi

Ülő Bika nemzetsége, avagy hogyan éltek a sziúk

Újvári Edit

2008

1906

Csiszér Ferenc Norbert

A sziú kultúra

Újvári Edit

2008

1907

Cserényi Szilvia Bernadett

Buddha tanai az erőszakmentesség tükrében

Újvári Edit

2008

1908

Jámbrik Attila Imréné

Az ezotéria mint korunk divatjelensége

Újvári Edit

2008

1909

Gulyás Diána

Az antik művészet hagyománya a reneszánsz korában. Emberábrázolás, emberkép

Újvári Edit

2008

1910

Tóth Kovács Szilvia

A gyermek, a nemzet kincse

Újvári Edit

2008

1911

Fejes Szilvia

Nők Egyiptomban

Újvári Edit

2008

1912

Müller Márta

A kereszténység kialakulása

Újvári Edit

2008

1913

Harnóczi Erika

Szimbólumok és hieroglifák szerepe az ókori egyiptomi vallásban

Újvári Edit

2008

1914

Horváth Mária

Amarna kultúrája – az „eretnek” fáraó álma

Újvári Edit

2008

1915

Berczi Viktor

Az iszlám vallás és kultúra ismérvei és legfőbb motívumai

Újvári Edit

2008

1916

Visontai Dóra

Kulturális pszichológia – a nyugati és a keleti kultúra tükrében

Újvári Edit

2008

1917

Szűcs Beáta Éva

Benczúr Gyula jelentősége a XIX. századi magyar művészetben

Újvári Edit

2008

1918

Nagy Zsófia

Egy elveszett civilizáció nyomában. a maja birodalom rejtelmei

Újvári Edit

2008

1919

Tarsolyné Juhász-Nagy Zsuzsanna

A keresztény szimbolizmus

Újvári Edit

2008

1920

Varga Renáta

Kereszténység és szimbólumai

Újvári Edit

2008

1921

Takács Ágnes

Zsidó ünnepek és népszokások: Ros Hasaná ünnepe

Újvári Edit

2008

1922

Halápi Violetta

Hippik San Francisco-tól Budapestig

Újvári Edit

2008

1923

Szabó Éva Klára

Útvesztők és labirintusok az európai kultúrában

Újvári Edit

2008

1924

Fazekas Ildikó

Víz a kereszténységben és keresztelési szokások

Újvári Edit

2008

1925

Barna Anita

Játék a versailles-i színpadon

Újvári Edit

2008

1926

Rocskár György

Temetkezési kultusz az ókori Egyiptomban

Újvári Edit

2008

1927

Schilsong Anikó

„Szeged Fő utcája – a Tisza” projekt társadalmi kommunikációja

Málovics Éva

2008

1928

Páncsics Gyöngyi

Matematika az ókori egyiptomi kultúrában

Szalay István

T. Molnár Gizella

2008

1929

Pinczés Zoltán

Matematikai szimbólumok és kulturális jelentőségük

T. Molnár Gizella

2008

1930

Ecsédi Edit

Bernoulli-dinasztia és társadalmi környezete

Szalay István

T. Molnár Gizella

2008

1931

Nagy Anikó

Az ősi maják kultúrája

Szalay István

T. Molnár Gizella

2008

1932

Godó Zsuzsanna

A bálozás története, etikettje

Lengyel Sándorné

2008

1933

Visnyei Mónika

Az arab kultúra Magyarországon

Lengyel Sándorné

2008

1934

Szántó Gabriella

Japán viselkedéskultúra

Lengyel Sándorné

2008

1935

Fődi Szilvia

Etikett és protokoll XIV. Lajos udvarában

Lengyel Sándorné

2008

1936

Reisz Beatrix

Protokoll a gasztronómiában Magyarországon és egyes távol-keleti országokban

Lengyel Sándorné

2008

1937

Tóth Ágnes

A felkelő Nap országának viselkedéskultúrája

Lengyel Sándorné

2008

1938

Arató Eszter

Női lapok a rendszerváltás után

Viskolcz Noémi

2008

1939

Báló Péter

Klarissza apácák Pozsonyban a XVII-XVIII. század fordulóján. Esterházy Mária Magdolna levelei Esterházy Pálhoz

Viskolcz Noémi

2008

1940

Báló Szabina

Mikszáth Kálmán, a szegedi újságíró

Viskolcz Noémi

2008

1941

Czirok Sándor Zoltán

Reformáció és ellenreformáció

Viskolcz Noémi

2008

1942

Deák Tamás

Egyetemre járás a középkorban és a korai újkorban

Viskolcz Noémi

2008

1943

Friebertné Irk Hajnalka

A honfoglaló magyarok életmódja

Viskolcz Noémi

2008

1944

Kovács István

A honfoglaló magyarok fegyverzete

Viskolcz Noémi

2008

1945

Füzesi Tímea

Képek a középkori Magyarország életéből

Viskolcz Noémi

2008

1946

Gál Csilla Annamária

Nagyzerind története

Viskolcz Noémi

2008

1947

Kajtár Szilvia

Az ösküi kerek templom

Viskolcz Noémi

2008

1948

Langó Csaba

A magyar historizmus építészete

Viskolcz Noémi

2008

1949

P. Nagyné Szaszák Zsuzsanna

A Magyar Hírmondó, az első magyar nyelvű újság születése, előzmények, története

Viskolcz Noémi

2008

1950

Ruzsa Alexandra

A magyarországi románság kultúrája a 20. század második felében

Viskolcz Noémi

2008

1951

Szalai Fruzsina

Budától Bécsig – Bécstől Budapestig: Corvina kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban 1933-ban

Viskolcz Noémi

2008

1952

Tóth Tímea

Életmód a középkori Magyarországon. Középkori Magyarország divattörténete

Viskolcz Noémi

2008

1953

Vincze-Fekete Máté

A magyar sajtó 1948-59-es forradalom és szabadságharca

Viskolcz Noémi

2008

1954

Fodor Julianna

Szentes város és Nagytőke község szociológiai körképe napjainkban

Bozsó Renáta

2008

1955

Vőneki Tímea

Droghelyzet-jelentés

Döbör Ágota

2008

1956

Lacziné Börtsök Ágota

A gyermekvédelem feladata

Bozsó Renáta

2008

1957

Pataki Krisztina

A női lét dilemmája: család vagy karrier?

Bozsó Renáta

2008

1958

Kis Gáborné

A család „a gyermek első környezete, amibe beleszületik”

Bozsó Renáta

2008

1959

Hajdu Szilvia

Mezőberény közművelődése

Bozsó Renáta

2008

1960

Boromiszáné szabó Csilla

Hátrányos helyzet és a bűnözés kapcsolata Bács-Kiskun megyében

Bozsó Renáta

2008

1961

Lakatos Éva

Jánoshalma kulturális múltja és jelene

Bozsó Renáta

2008

1962

Kisné Megyesi Mónika

A gyámság története a gyermekvédelemben…

Bozsó Renáta

2008

1963

Czentye Józsefné

A Szegedi Fegyház és Börtön. Mindennapi élet a Szegedi Csillag Börtönben

Bozsó Renáta

2008

1964

Rajner Judit

A bűnözés okai a roma társadalomban

Bozsó Renáta

2008

1965

Bélteki Natália

Deviancia a századfordulón Magyarországon. Dohányzás a fiatalok körében

Bozsó Renáta

2008

1966

Vér Szilvia Mónika

Különbségek a társadalmi rétegek szabadidős tevékenységei között

Bozsó Renáta

2008

1967

Kondacs Beáta

Az öngyilkosság folyamata – kiemelten a fiatalok és idősek korosztályában

Bozsó Renáta

2008

1968

Papp Ágnes

Fiatalok civilben

Bozsó Renáta

2008

1969

Kovács András

Claude Lévi-Strauss munkássága

Újvári Edit

2008

1970

Paposné Kis Gyöngyi

„Ha lágyan átölel halálnak karja…” Képzetek, felfogások, elmélkedések a halálról”

Újvári Edit

2008

1971

Szombati Ildikó

Jelképek és szimbólumok hagyománya a zsidó nép életében

Újvári Edit

2008

1972

Kovács Gábor Péter

A filmezés képi látásmódjának fejlődése a technológiák tükrében

Maróti Antalné

2008

1973

Link Dániel

Köztéri reklámok

Maróti Antalné

2008

1974

Szabó Nóra

Sárközi lakodalmi szokások a parsztság körében

Szécsiné Járási Anikó

2008

1975

Szabó Edit

A székelység ételkultúrája

Szécsiné Járási Anikó

2008

1976

Rácz Ágnes

A római kori gasztronómia

Szécsiné Járási Anikó

2008

1977

Lantos Adrienn

Az óvodai minőségbiztosítás. A csongrádi Templom Utcai Delfin Óvoda minőségbiztosításának bemutatása

Szécsiné Járási Anikó

2008

1978

Boldizsár Judit

A kínai konyha

Szécsiné Járási Anikó

2008

1979

Bíbok Emőke

Kiskun Múzeum

T. Molnár Gizella

2008

1980

Kristóf István

Egyesület létrehozásának módszertana, egyesületi programszervezés

T. Molnár Gizella

2008

1981

Tápai Róbert

Az autógyártás, az Opel társaság kialakulása és fejlődése

T. Molnár Gizella

2008

1982

Miklós Anikó

A szegedi kick-box története

T. Molnár Gizella

2008

1983

Kovács Diána

Kedvenc szobraim Szegeden

T. Molnár Gizella

2008

1984

Molnár Ágnes

Az animátor nem rajzfilmeket készít?

T. Molnár Gizella

2008

1985

Kiss Mónika

Lakáskultúra Magyarországon a polgárosodástól a rendszerváltásig

T. Molnár Gizella

2008

1986

Kruzslicné Kimpián Krisztina

Soltis Lajos Színház története

T. Molnár Gizella

2008

1987

Budai Attila

A jazzdob története a zajkeltő eszközöktől a modern korig

T. Molnár Gizella

2008

1988

Kovács Beáta

A büntetés rövid története, a bűnözés alakulása Magyarországon a XX. sz. utolsó harmadában

Szűcs Norbert

2008

1989

Jani Adrienn

Az ókori Róma története, művészete

Újvári Edit

2008

1990

Szabó Ildikó

A Maghreb populáció helyzete Franciaországban

Újvári Edit

2008

1991

Szekeresné Bárkányi Mária

Az ökológiai antropológia kultúraelmélete és jelentősége

Újvári Edit

2008

1992

Bethlen Anita

A reneszánsz művészete Firenzében

Újvári Edit

2008

1992/1

Tóth Erzsébet

A viselkedéskultúra alapjai az Iráni Iszlám Köztársaság hétköznapjaiban

Lengyel Sándorné

2008

1992/2

Oláh Irén Zsuzsanna

Európai Parkettagyártók Szövetségének Kongresszusa 2005. Budapest

Orbán Hedvig

2008

1992/3

Lukács-Lőrincz Rita Margaréta

Kultúra a vidékfejlesztésben, vidékfejlesztés a kultúrában (egy lehetséges kistérségi kulturális együttműködési modell bemutatása)

Orbán Hedvig

2008

1992/4

Dénes Balázs János

Közlekedési rendezvények

Orbán Hedvig

2008

1992/5

Torzsa Krisztina

Paradigmaváltás a közművelődésben

Orbán Hedvig

2008

1992/6

Sajti Anikó

Már csak emlék… A Békés Megyei Művelődési Központ 42 éve visszaemlékezéseiből

Orbán Hedvig

2008

1992/7

Kiss Erzsébet

Tematikus táborok szervezése, megvalósítása hátrányos helyzetű diákok részére

Orbán Hedvig

2008

1992/8

Tóth István János

A népművelőtől a felnőttoktatási szakemberig

Orbán Hedvig

2008

1992/9

Pál Róbert

Magyarországi kisebbségek a jogrendszer tükrében

Nagyné Terhes Irén

2008

1992/10

Simon Zoltán

Az informatika története

T. Molnár Gizella

2008

1992/11

Vasas Mónika

Dánszentmiklós művelődéstörténete

T. Molnár Gizella

2008

1992/12

Sióréti László

Battyonya közművelődésének története

T. Molnár Gizella

2008

1992/13

Hell Balázs

A szegedi fogadalom

T. Molnár Gizella

2008

1992/14

Bácskai Tamás

A magyar építészet helyzete a Horthy-korszaktól a Rákosi-rendszerig

T. Molnár Gizella

2008

 

2009

 

 

1993

Dobó Miklós

Minőségirányítási alapelvek érvényesülése és az eredményesség közötti összefüggés vizsgálata

Farkas Olga

2009

1994

Balda Gábor

A kor, amelyben a komplex számok születtek

Szalay István

2009

1995

Borbola István

A számfogalom fejlődése a művelődéstörténet tükrében

Szalay István

2009

1996

Perlaki Zsófia

Sztálin élete, élet és kultúra a sztálinizmusban

Nagy Angelika

2009

1997

Vass Ildikó

Nonverbális kommunikáció Japánban és az Egyesült Államokban

Nagy Angelika

2009

1998

Maróti Kinga

A reklámok hatása a gyerekek fogyasztási szokásaira

Nagy Angelika

2009

1999

Virághalmi András

A kelet foglyai voltak

Nagy Angelika

2009

2000

Blazsanik István

Gesztusnyelv a hajléktalanok közt

Nagy Angelika

2009

2001

Konkoly Dorina

A nem verbális kommunikáció

Nagy Angelika

2009

2002

Őri Erzsébet

Az ókori görög művészet

Viskolcz Noémi

2009

2003

Dudás Margit

Sissi-kultusz Közép-Európában

Viskolcz Noémi

2009

2004

Fekete Norbert

A magyar főnemesi családok művészete a 17-18. században

Viskolcz Noémi

2009

2005

Fizel Nikolett Gréta

Médiaháború a ’90-es évek elején Magyarországon

Viskolcz Noémi

2009

2006

Greg Andrea

Luther Márton, a reformáció elindítója. Restaurátor vagy forradalmár?

Viskolcz Noémi

2009

2007

Klement Orsolya

A finn kultúra a kezdetektől napjainkig

Viskolcz Noémi

2009

2008

Marton Balázs

A művelődés Mátyás király udvarában

Viskolcz Noémi

2009

2009

Molnár Balázs

Művészetek Mátyás király udvarában

Viskolcz Noémi

 

2009

2010

Mucska Gábor István

Buda visszafoglalásának krónikája

Viskolcz Noémi

2009

2011

Végh Dániel

Az Országos Széchényi Könyvtár története

Viskolcz Noémi

2009

2012

Zsámboki Mónika

A Színházi Élet című folyóirat

Viskolcz Noémi

2009

2013

Kovács Magdolna

Kunfehértói Nyár rendezvénysorozat – sörfesztivál 2008

Szécsiné Járási Anikó

2009

2014

Kocziszki Kármen

A torinói lepel

Viskolcz Noémi

2009

2015

Kolozsvári Ágnes

A zsidó esküvő sajátosságainak bemutatása

Viskolcz Noémi

2009

2016

Kovács Anna

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

Viskolcz Noémi

2009

2017

Isaszegi Éva

Az élménypedagógia gyakorlati alkalmazása

Orbán Hedvig

2009

2018

Horváth Anett

Betekintés a felnőttkori tanulásba

Szécsiné Járási Anikó

2009

2019

Karsai Norbert

Szeged historikus építészete

Újvári Edit

2009

2020

Kurucz Anita

Ókori görög kultúra

Újvári Edit

2009

2021

Králik Adrienn

Párkapcsolatok alakulása fiatal felnőttkorban az érzelmi intelligencia kiemelt aspektusainak tükrében

Démuth Ágnes

2009

2022

Hazai Tamás

A mitológia világa

Újvári Edit

2009

2023

Horti Kata

Az abortusz társadalmi, erkölcsi, jogi megítélése. Mi a helyzet ma Magyarországon?

Szűcs Norbert

2009

2024

Kristó Noémi

Egy klubközi táncverseny megszervezésének feltételei és forgatókönyve

Szécsiné Járási Anikó

2009

2025

Jócsák Boglárka

Az esküvőszervezés Szeged tükrében

Szécsiné Járási Anikó

2009

2026

Varga Krisztina

A Szatymazi Fiatalok Társaságának működése

Szécsiné Járási Anikó

2009

2027

Ugyan Gabriella

Az ördög csábítása vagy az istenek eledele? – A csokoládé

Szécsiné Járási Anikó

2009

2028

Tóth Anett

Csongrád a kultúra tükrében

Szécsiné Járási Anikó

2009

2029

Tarjányi Nóra

Az angol gasztronómia

Szécsiné Járási Anikó

2009

2030

Szalkai Melinda

Dekoráció, terítés és felszolgálás gasztronómiai rendezvényeken

Szécsiné Járási Anikó

2009

2031

Schild László

A XIV. kerület és benne a Corvin Művelődési Ház kulturális élete…

Szécsiné Járási Anikó

2009

2032

Pintér Katalin

Esküvőszervezés a Dél-Alföldi Régióban

Szécsiné Járási Anikó

2009

2033

Perényi Réka

„Etyek, Budapest szőlőskertje” – a szlogen, mely megtelt tartalommal. Bormarketing, borturizmus, borgasztronómia

Szécsiné Járási Anikó

2009

2034

Kucsera Mária

Gasztronómiai körkép a reneszánsz korból

Szécsiné Járási Anikó

2009

2035

Andor Erika

X. Madzagfalvi Napok

Szécsiné Járási Anikó

2009

2036

Miskolczi Anikó

Esküvő

Szécsiné Járási Anikó

2009

2037

Csikai Anna

Magyarországon élő szlovákság gasztronómia

Szécsiné Járási Anikó

2009

2038

Bálint Zsuzsanna

Kübekháza nagy rendezvényei

Szécsiné Járási Anikó

2009

2039

Bába Eszter

Hagyományőrzés a XXI. Században. Lehetőségek és korlátok Magyarországon

Szécsiné Járási Anikó

2009

2040

Enyedi Zsanett

A szabadidő magyar szemmel. A szabadidősportok szerepe a mindennapokban

Szűcs Norbert

2009

2041

Gebura Lilla

A Club Tihany Üdülőközpont Rt. Szerepe az országimázs kialakításában

Szűcs Norbert

2009

2042

Savanya Nikolett

Erdélyi gasztronómia és ehhez kapcsolódó fesztiválok

Szécsiné Járási Anikó

2009

2043

Széll Blanka

A fesztiválok szerepe a kulturális életben, a Budapesti Tavaszi Fesztivál bemutatása

Szécsiné Járási Anikó

2009

2044

Kovácsné Dobó Andrea

A Délmagyarország című napilap története

Viskolcz Noémi

2009

2045

Kovács Mariann

Tompai Városnap szervezése

Szécsiné Járási Anikó

2009

2046

Kiss Éva

A termékenység, az anyaság szimbólumvilága

Újvári Edit

2009

2047

Katona Anikó

Nők az iszlámban – avagy milyen az élet a fátyol mögött?

Újvári Edit

2009

2048

Kovács Edit

A Sztanyiszlavszkij módszer hatása a magyar színjátszásra. A „rendszer” alkalmazása a Békés Megyei Jókai Színházban

Demcsák Katalin

2009

2049

Galambos Kornélné

A Csúcsi Olvasókör és a Pipacs Nőegylet kapcsolata

Nagy Angelika

2009

2050

Juhász Edina

A filmgyártás története. Amerika filmgyártása a kezdetektől napjainkig

Demcsák Katalin

2009

2051

Holló Melinda

A tolnai Sárköz néprajza

Újvári Edit

2009

2052

Grosz Péter

Nulláról a csúcsra. Egy „alvó” biztosítási alkusz cég „felébresztésének” stratégiája és egy évének nyomonkövetése

Nagy Angelika

2009

2053

Horváthné Ruzsa Magdolna

História mint haláltánc. Hegel történetfilozófiája és a Tragédia

Újvári Edit

2009

2054

Dobóczky Zoltán

Teleházak Dél-Alföldön

Nagy Angelika

2009

2055

Hangya Dóra

Munkaerőpiaci körkép a fogyatékosság tükrében

Szécsiné Járási Anikó

2009

2056

Czina Dávid László

A Somogyi-könyvtár története

Viskolcz Noémi

2009

2057

Csehó Orsolya

Kultúra és környezet. Az ökológiai antropológia kutatási eredményeinek jelentősége az ökológiai válság korában

Újvári Edit

 

2009

2058

Becsei Anna

Japán kommunkációs és kulturális sajátosságai

Nagy Angelika

2009

2059

Hatvani Krisztina

A televízió és az internet hatása a serdülőkre

Nagy Angelika

2009

2060

Budai Tünde

A templomos lovagok

Viskolcz Noémi

2009

2061

Császár Adrienn

Sisi és a gödöllői kastély

Viskolcz Noémi

2009

2062

Balogh Orsolya Klára

A szegedi görögkeleti szerb templom ikonosztáza – egy egyedülálló művészeti örökség a kultúrák közötti párbeszéd európai évének tükrében

Újvári Edit

2009

2063

Fazekas Ferenc

A tömegkommunikáció jellegzetességei (a manipuláció és a fogyasztó)

Szirmai Éva

2009

2064

Farkas Erika

Élő hagyományok Japánban. A gésák szerepe a japán kultúrában

Újvári Edit

2009

2065

Debreczeni Szilvia

Szlovák-magyar területfejlesztési trendek

Nagy Angelika

2009

2066

Görög András

Az ősmagyar hitvilág

Viskolcz Noémi

2009

2067

Rédei Adrienn

Egy esküvő lebonyolítási terve

Szécsiné Járási Anikó

2009

2068

Sánta Tímea

A kiskunfélegyházai Petőfi Sándor városi könyvtár története

Viskolcz Noémi

2009

2069

Szuck József

Vallástörténet

Újvári Edit

2009

2070

Terhesné Trényi Gabriella

A cenzúra alakulása Magyarországon a 16. századtól a kiegyezésig

Viskolcz Noémi

2009

2071

Varga Ákos Norbert

A láthatatlan emberi kommunikáció

Nagy Angelika

2009

2072

Terhes Ilona

A legelterjedtebb kábítószerek hatásmechanizmusai. A szegedi Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum működése

Szűcs Norbert

2009

2073

Mityók Tünde

A honfoglaló magyarok életmódja

Viskolcz Noémi

2009

2074

Pintér Gabriella

A magyar főzéstudomány kialakulásának útja

Szécsiné Járási Anikó

2009

2075

Molnár Katalin

Lakodalmak Magyarországon – régen és napjainkban

Szécsiné Járási Anikó

2009

2076

Nacsa Andrea

A „hazug város”. Velence egy XIX. századi filozófus szemével

Demcsák Katalin

2009

2077

Monse Norbert

A Somogyi-könyvtár története

Viskolcz Noémi

2009

2078

Molnár Zsuzsanna

VII. Télbúcsúztató Karnevál – múlt és jövő

Szécsiné Járási Anikó

2009

2079

Molnár Gábor

A kiskereskedelem marketingstratégiája a multinacionális üzletláncok árnyékában

Nagy Angelika

2009

2080

Molnár Andrea

Zsolnay család

T. Molnár Gizella

2009

2081

Ambruzsné Mayer G. Zsuzsanna

A női szépségideál a művészettörténetben

Újvári Edit

2009

2082

Macska Lídia

Az üzleti protokoll nemzeti sajátosságai az Európai Unió egyes országaiban

Nagy Angelika

2009

2083

Meretei Gábor

A mohácsi csata

Viskolcz Noémi

2009

2084

Csontos Tamás

Kisebbségek helyzete Magyarországon – A legnagyobb magyarországi kisebbség

Szűcs Norbert

2009

2085

Csala István Rudolf

Civilek a közösségért – újság születik. Nyomtatott sajtótermékek Pusztamérgesen

Szirmai Éva

2009

2086

Sápi Anita

Betyárok világa

Újvári Edit

2009

2087

Csernók Szilvia

A reprezentációs üzleti rendezvények. A Printker Office land Zrt. Vevőtalálkozója

Szécsiné Járási Anikó

2009

2088

Buknicz Edina

A levéltár mint közművelődési intézmény. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára

Viskolcz Noémi

2009

2089

Bodó Anikó

Személyes hatékonyság a kommunikációban, Enneagramm

Nagy Angelika

2009

2090

Baranyiné Bánfi Orsolya

A hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár története

Újvári Edit

2009

2091

Beregszászi Lászlóné

Kodály-örökség szülővárosában

T. Molnár Gizella

2009

2092

Bakosné Halász Ilona Adrienn

Kabbala

Demcsák Katalin

2009

2093

Bakos Nóra Alexandra

Az esküvőszervezés legfontosabb mozzanatai, a zsidó esküvő hagyományai

Szécsiné Járási Anikó

2009

2094

Apróné Soós Zsuzsanna

Kóser és ami mögötte van

Szécsiné Járási Anikó

2009

2095

Belovai Istvánné

Felnőttképzés a MOL Nyrt.-ben

Nagy Angelika

2009

2096

Babecz Dóra

Állásinterjú és testbeszéd

Nagy Angelika

2009

2097

Lantos Anita

Interkulturális metakommunikáció – Kézgesztusok a világ egyes országaiban

Nagy Angelika

2009

2098

Lőrincz Andrea

Szeged testvérvárosi kapcsolatai

Nagy Angelika

2009

2099

Leszkó Hajnalka Mária

A szlovákság hagyományőrzése Békés megyében

Nagy Angelika

2009

2100

Mezei Csilla Orsolya

A polgárosodást elősegítő zsidó személyiségek Békéscsabán

T. Molnár Gizella

2009

2101

Majzik Kitti

Magyarok Rómában

Viskolcz Noémi

2009

2102

Medvigy Borbála

A negatív utópiák jelene

Viskolcz Noémi

2009

2103

Rocsa Ágnes

Egy híres magyar műgyűjtő: Ráth György

Viskolcz Noémi

2009

2104

Papp Csanád

A hellenisztikus művészet

Újvári Edit

2009

2105

Porubcsánszki Dóra

Erzsébet, a magyarok királynéja

Viskolcz Noémi

2009

2106

Nagy Andrea

Nem verbális kommunikáció: mimika és gesztusnyelv bemutatása a japán nemzet szemszögéből

Nagy Angelika

2009

2107

Varga Ágnes Eszter

A 2009-es Szegedi Ifjúsági Napok előkészületi munkálatai 2008 szeptember és 2009 április között

Szécsiné Járási Anikó

2009

2108

Válik Réka

A nádasladányi Nádasdy-kastély ősgalériájának sorsa a 20. században

Viskolcz Noémi

2009

2109

Varga Krisztina

Napsugaras házak

Újvári Edit

2009

2110

Scrob Lilla

A szabadkőművesség, a magyarországi szabadkőművesség története

Viskolcz Noémi

2009

2111

Zsubori Zsanett

Animáció A-tól Z-ig

Szécsiné Járási Anikó

2009

2112

Zsikla Réka

Etikett és protokoll a gasztronómiában

Szécsiné Járási Anikó

2009

2113

Tóth Júlia

Etikett és protokoll a gasztronómiában

Szécsiné Járási Anikó

2009

2114

Tari Dominika

A kultúraközvetítés változásai a Szegedi Nemzeti színházban a kezdetektől napjainkig az operett és a musical viszonyában

Szécsiné Járási Anikó

2009

2115

Szeles Szandra Erika

Tiszazugi arzénes mérgezések

Újvári Edit

2009

2116

Schriffert Nóra

Az ókori római hétköznapok

Viskolcz Noémi

2009

2117

Szabó Éva

Nem verbális kommunikáció: mimika és gesztusnyelv bemutatása, összehasonlítása országonként, nemzetenként

Nagy Angelika

2009

2118

Szász Zsófia

A Szegedi Ifjúsági Napok története, fejlődése, marketingje

Szécsiné Járási Anikó

2009

2119

Szendrői Ágnes

Más világ. A japán és az európai-magyar-protokoll összehasonlítása

Lengyel Sándorné

2009

2120

Szács Gabriella

Protokolláris ismereket Európából, Ázsiából és az arab országokból

Lengyel Sándorné

2009

2121

Rákóczi Zita

Országok, különböző kultúrák viselkedési szabályai, prokollja (Magyarország, India, Amerikai Egyesült Államok)

Lengyel Sándorné

2009

2122

Molnár Adrienn

Az indiai kultúra

Lengyel Sándorné

2009

2123

Mészáros Nóra

Az etikett kialakulása, megjelenése a Napkirály udvarában és hatásai a mai viselkedéskultúrára

Lengyel Sándorné

2009

2124

Varga Veronika

Viselkedészsabályok kialakulása XIV. Lajos korában

Lengyel Sándorné

2009

2125

Oszvald Nikolett

A diplomáciai protokoll

Lengyel Sándorné

2009

2126

Kovács Rita

A zsidó esküvői törvények, szokások és a lakodalmi ételek

Lengyel Sándorné

2009

2127

Orosz Emília

A japán társadalom viselkedéskultúrája

Lengyel Sándorné

2009

2128

Surányi Zoltán Péter

Protokoll és etikett a távol-keleten. Japán: ősök hagyatéka

Lengyel Sándorné

2009

2129

Komáromi Csaba

A magyar katonai protokoll alakulása 1945-től napjainkig

Lengyel Sándorné

2009

2130

Ament Balázs

Az animáció kialakulása, megjelenési formái hazánkban

Orbán Hedvig

2009

2131

Stadler Éva Olívia

A Deszki Nagycsaládosok Egyesülete

Orbán Hedvig

2009

2132

Árva-Szabó Ágnes

Egy település és közművelődési intézményeinek létrejötte és jelene – Dunaújváros (1951-2009)

Orbán Hedvig

2009

2133

Eszik Gabriella

Eltérő metakommunikációs kódok – A Szegeden tanuló külföldi és magyar diákok kommunikációs sajátosságai

Újvári Edit

2009

2134

Paróczai Éva

A reklámok befolyásoló szerepe és az Y-generáció

Újvári Edit

2009

2135

Táncos-Turi Judit

Milyen hatással van a televízió a mai magyar családszerkezet alakulására?

Újvári Edit

2009

2136

Szikszai Anna

A víz szimbolikája

Újvári Edit

2009

2137

Tanács Gábor

A Kulturális és Szabadidős Egyesület története, munkássága

Nagy Angelika

2009

2138

Török Katalin

Online politikai marketing

Prónay Szabolcs

2009

2139

Kovács Dénes

Az online marketing lehetőségei

Prónay Szabolcs

2009

2140

Delia Hajnalka Renáta

A Gerébi Kúria Hotel és Lovasudvar marketingje és konkurencia vizsgálata

Prónay Szabolcs

2009

2141

Szél Borbála

Az online könyvkereskedelem legjobb gyakorlata

Prónay Szabolcs

2009

2142

Szalontai Ágnes

Fesztivál születik – Szabadszállási Amatőr Rock fesztivál

Málovics Éva

2009

2143

Magyar Balázs

Az érzelmi intelligencia mint személyes kompetencia fontossága a munkatárs kiválasztási folyamatban, napjaink lendületes gazdasági környezetében

Málovics Éva

2009

2143/1

Kecser Dóra

Pusztavacs

T. Molnár Gizella

2009

2143/2

Szeri Zoltán

A pitagoreusok, akkor és most a kultúrában

T. Molnár Gizella

2009

2143/3

Gáspár Aliz

Klebersberg Kunó és a neonacionalizmus

T. Molnár Gizella

2009

2143/4

Kiss Ágoston

Magyarországi zsidóság egyenjogúsítása

T. Molnár Gizella

2009

2143/5

Balogh József Zsolt

Betyárkultúra

T. Molnár Gizella

2009

2143/6

Saxinger Ágnes

Az ókori Róma gasztronómiája

T. Molnár Gizella

2009

2143/7

Nyíri Nikoletta

Az ókori Egyiptom kultúrtörténeti hagyatékai

T. Molnár Gizella

2009

2143/8

Rumi Tímea Margit

A szarvasi színjátszás története a XIX. századtól napjainkig

T. Molnár Gizella

2009

2143/9

Neibort Anita

Filmművészet Magyarországon a szocializmus idején

T. Molnár Gizella

2009

2143/10

Tóth Annamária

Divat és életmód az 1950-es években Amerikában

T. Molnár Gizella

2009

2143/11

Varga Anita

Kultúrpolitika a Trianon utáni időszakban (20-as, 30-as, 40-es évek oktatásügye)

T. Molnár Gizella

2009

2143/12

Szűcs Dóra

Velence a XV.-XVI. században – a velencei kurtizánok világa

T. Molnár Gizella

2009

2143/13

Szeitz Mária

Hajós művelődéstörténete

T. Molnár Gizella

2009

2143/14

Sebestyén Katalin

Kalocsa népművészete

T. Molnár Gizella

2009

2143/15

Bucsuházy Zsófia

A franchise hatása a gasztronómiára. Avagy a Fornetti a magyar McDonald’s?

T. Molnár Gizella

2009

2143/16

Ilicné Farkas Ágnes

A vajdasági magyarok nemzeti identitásának

T. Molnár Gizella

2009

2143/17

Mártha Krisztina

A gyermekvédelmi törvény változatai és hatása az intézményi feladatellátásra

T. Molnár Gizella

2009

2143/18

Berczeli Anett

Az amarnai eretnekség

Újvári Edit

2009

2143/19

Kelemen Andrea

Makói Városőrség létrehozása

Nagy Angelika

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

2144

Dudásné Molnár Adél

Algyői Falunapok 2010. április 23-24-25.

Szécsiné Járási Anikó

2010

2145

Sipos Melinda

Álló- és ültetéses rendezvények protokollja, etikettje

Szécsiné Járási Anikó

2010

2146

Olsák Orsolya

A francia konyha

Szécsiné Járási Anikó

2010

2147

Hajdú Judit

A szegedi halászlé helye a magyar konyhaművészetben

Szécsiné Járási Anikó

2010

2148

Fischer Anna

A magyar bor mint nemzeti kincs

Szécsiné Járási Anikó

2010

2149

Horváth Tamás

Globalizáció a gasztronómiában: a gyorséttermek terjedése és hatása

Szécsiné Járási Anikó

2010

2150

Szűcs Anita

Az álom és szimbólumai

Újvári Edit

2010

2151

Tóth Orsolya

A kínai kultúra. Vallások és szimbólumok a kínai kultúrában

Újvári Edit

2010

2152

Búcsú Tamás

A természettudományok fejlődése a 16-17. században

Újvári Edit

2010

2153

Hajdú Zsanett

A Feszty körkép

Viskolcz Noémi

2010

2154

Aranyi Gábor

Főúri-nemesi életformák a kora újkori Magyarországon

Viskolcz Noémi

2010

2155

Ferenc Klaudia

A délvidéki magyarság művelődéstörténete 1918 és 1941 között

Viskolcz Noémi

2010

2156

Kiss Edina

Mária Terézia művelődéspolitikája

Viskolcz Noémi

2010

2157

Konecsni Györgyi

Erzsébet királynő magyarországi kultusza a 19-20. században

Viskolcz Noémi

2010

2158

Majkuth Nikolett

Az Országos Széchényi Könyvtár megalapítása és működése Széchényi ferenc haláláig (1802-1820)

Viskolcz Noémi

2010

2159

Zsámboki Mónika

A Színházi Élet című folyóirat

Viskolcz Noémi

2010

2160

Mészáros Gábor

A plakát története

Nagy Angelika

2010

2161

Horváth Melinda Erzsébet

Esküvőszervezés

Szécsiné Járási Anikó

2010

2162

Gál Boglárka

Regionális Összművészeti Központ

Viskolcz Noémi

2010

2163

Horváth Lilla

A boszorkányság a magyar hiedelemvilágban

Újvári Edit

2010

2164

Hegedűs Sándor

A több ezer éves álomból való ébredés – Tutanhamon, a leghíresebb fáraó

Újvári Edit

2010

2165

Gyulavári Tímea

Modern finn kultúra és művészet

Viskolcz Noémi

2010

2166

Futaki Zsófia

Békéscsaba kulturális élete

Viskolcz Noémi

2010

2167

Forrai Szilvia

„Mentsük meg a kunhalmokat!” A környezetvédelmi nevelés jelentősége a felnőttképzésben a kunhalom-védelem kapcsán BHÁ

Újvári Edit

2010

2168

Farkas Laura

Társadalmilag felelős rendezvényszervezés

Szécsiné Járási Anikó

2010

2169

Fári Anna

Szórakozás a XIX. században Magyarországon

Viskolcz Noémi

2010

2170

Stark Aliz

A kortárs magyar műgyűjtés. A kortárs magyar műgyűjtés jellemzői, kialakulása, szerepe a magyar társadalom

Viskolcz Noémi

2010

2171

Mázló Ildikó

Az arisztokrácia építkezései a 17-18. századi Magyarországon

Viskolcz Noémi

2010

2172

Madura Tünde

Kék Madár fesztivál

Szécsiné Járási Anikó

2010

2173

Lévai Adrienn

Füzesgyarmati Napok

Szécsiné Járási Anikó

 

2010

2174

Lehotkay Noémi

A lovas kultúra

Szécsiné Járási Anikó

2010

2175

Lajkó Viktória

A beszélő népviselet

T. Molnár Gizella

2010

2176

Kurucz Márta

Esküvőszervezés lépésről-lépésre

Szécsiné Járási Anikó

2010

2177

Kovács Anett Jolán

Kezdő lépések a női esélyegyenlőség érdekében. 1926. évi XXIV. tc. tükrében

T. Kiss Tamás

2010

2178

Kocsis Zoltán

Honfoglaló magyarok életmódja

Viskolcz Noémi

2010

2179

Kapus Zsófia

A MÉDIATUDOR program

Szirmai Éva

2010

2180

Kocsis Alexandra

A köz szolgálatában. A közszolgálatiság érvényesülése a Magyar Televízióban 1988 és 1996 között

Szirmai Éva

2010

2181

Juhász Márta

Rendezvények Mátyás király udvarában

Szécsiné Járási Anikó

2010

2182

Hrabovszki Edit

A konzumizmus és kulturális következményei

Szirmai Éva